Uhorsko v 14. st.

Kategorie: Dejepis (celkem: 1094 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 01. července 2007
  • Zobrazeno: 2669×

Příbuzná témataUhorsko v 14. st.

Ladislav V. (Václav III.; 1301 - 1305)
Otto III. (1305 - 1308)

Anjouovci:
Karol Róbert z Anjou (1308 - 1342)
Ľudovít I. Veľký (1342 - 1382)
Mária (1382 - 1387)
Karol II. Malý - protikráľ (1385 - 86)

Žigmund Luxemburský (1387 - 1437)

- Anjouovec si vzal dcéru Štefana V., a preto sa po vymretí Arpádovcov považovali za pokračovateľov (ich nároky presadzoval Bonifác VIII.)
- väčšina uh. šľachty však podporila kandidatúru Václava III. (aj Matúš Čák Trenčiansky)
- Karol Robert bol 3 krát korunovaný, kým dosadol
- 1301 - za podpory silnej uh. šľachty korunovali Václava III.
- 1306 - šľachta korunovala Otta III.
- 1308 - na trón nastúpil Karol Robert z Anjou

vláda Anjuovcov
- obd. ich vlády. - „zlatý vek Uhorska"
- upevnenie vlády, dôležité opatrenia (ťažba zlata v uhorských baniach, kt. boli na Slvensku, ročná produkcia 2500 kg zlata urobila z Uhorska jeden z najbohatších št. Európy)

Karol Robert z Anjou
- v čase jeho nástupu na trón väčšinu majetku vlastnili magnátske rody, kt. neboli schopné rešpektovať kráľ. moc
- na Slovensku:
1. Z - Matúš Čák Trenčiansky
2. V - Omodejovci z Abova

1312 - bitka pri Rozhanovciach
- Karol Robert sa zamiešal do sporu Košice x Omodejovci
- porazil Omodejovcov a vrátil ich majetky do rúk mesta, ovládol V Slovensko

Matúš Čák Trenčiansky
- maďarský šľachtic, magnát
- za Václava III. si vymohol titul palatín
- vytv. na Z Slovensku vlastnú armádu, zákony, vyberal si dane - mohol si to dovoliť, lebo vedel, že kráľ. moc nie je pevná
- cirkev ho dala 2 krát do kliatby (neodvádzal desiatky)
- bol neohroziteľný
- zomrel bez legitímneho potomka, bez dediča => majetky pripadli do rúk kráľovi

reformy:
1. zvýšenie ťažby drahých kovov v baniach
založil kremnickú mincovňu
dal raziť zlaté uh. dukáty, kt. mali 94% zlata - hodnotná mena, kt. pritiahla obchodníkov z Európy
2. zaviedol 1. stálu daň - daň od portálu (vstupná brána; poddaní prešli kráľovi vtipne cez rozum - 1 brána = veľa domov)
3. pozýval k nám obchodníkov - najmä talianskych -> oživil obchod, nové tovary, obchodné kontakty
4. začal podporovať mestá udeľovaním ďalších mestských privilégií - BA, Nitra, KE, Prešov, Bardejov, Kremnica, Banská Štiavnica, Banská Bystrica
5. 1336 založil vyšegrádsku tradíciu - český, poľský a uhorský panovník -> vzájomná spolupráca a pomoc št. str. Európy (1339 - dohoda o nástupníctve uh.

potomka na poľský trón po vymretí Piastovcov)
đ vybudoval silný a úspešný št.

Ľudovít I. Veľký
- pokračovateľ Karola Roberta
- múdry, štedrý, šťastne viedol vojny, katolík, zaoberal sa astronómiou, vš. ho obdivovali
- jeden z mimoriadne schopných panovníkov

1370 - 1382 - personálna únia
- 1370 - na poľskom tróne vymiera rod Piastovcov => Poľsko sa stáva súčasťou Uhorska až do r. 1382
- spojenie Uhorska a Poľska Ľudovítom I. Veľkým, spoločný iba panovník

- väčšina slovenských miest v rukách nem. patriciátu, kt. sa voči slov. obyv. správal nepriateľsky ->

1381 - listina Pro Slavis
- vyhnané slov. obyv. zo Žiliny sa obrátilo na panovníka a ten vydal listinu
- nariaďuje početné zastúpenie Slovákov a Nemcov v mestskej rade
- Slováci 1. krát braný ako samost. etnikum

- po jeho smrti nastáva obd. nových zmätkov - zanechal vdovu s dcérou Máriou, no šľachta neuznala jej nástupníctvo
- Karol II. Malý (Anjouovec) - vládol v neapolskom kráľ. a domnieval sa, že má nárok na uh. trón

Mária
- korunovaná ako 14 ročná, vládla s matkou

Karol II. Malý
- dal sa korunovať ako protikráľ

Žigmund Luxemburský
- druhorodený syn Karola IV.
- rozhodol sa oženiť s Máriou, zajala ju uh. šľachta
- zobral vojsko, oslobodil Máriu, zabil Karola II. Malého

- 1387 - 1437 - uh. kráľ; 1436 - 1437 - český kráľ
- usiloval sa o český trón, uhorský zanechal
- vládol nešťastných 50 rokov
- viedol neúspešné výboje a vyčerpal kráľ. pokladnicu
- peniaze si požičiaval od poľského kráľa, kt. dal do zálohy 13 šarišských miest, kt. sa nám vrátili až v r. 1795 zánikom Poľska (pôžička 40 tis. zlatých + úroky nebola nikdy zaplatená)

1397 - zákon o nezdaniteľnosti uh. šľachty
- tento zákon vydal pod nátlakom šľachty
- šľachta až do r. 1848 neplatila ani korunu.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?