Uhorsko v 13. st.

Kategorie: Dejepis (celkem: 1094 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 01. července 2007
  • Zobrazeno: 3104×

Příbuzná témataUhorsko v 13. st.

Ondrej II. (1205 - 1235)
Béla IV. (1235 - 1270)
Štefan V. (1270 - 1272)
Ladislav IV. Kumánsky (1272 - 1290)
Ondrej III. (1290 - 1301)

poslední Arpádovci
- neschopní panovníci, oslabili moc
- priniesli Uhorsko na pokraj krachu, celková hosp. a polit. kríza
- zhoršilo sa postavenie uh. št. v Európe

1301 - vymretie Arpádovcov Ondrejom III.
- trón sa dedil v arpádovskom rode
- platil zákon, že trón dedí najstarší žijúci člen rodu

Ondrej II.
- syn Bélu IV.
- magnátske rody rozkradli kráľovský majetok, vybudovali si sv. majetky a chceli oslabiť vplyv kráľa

1222 - Zlatá bula
- kráľa k jej vydaniu donútili servienti (zemania, nižšia šľachta)
- zmluva medzi kráľom a šľachtou, oslabila panovníka a štát
1. uh. šľachta je povinná bojovať za záujmy št. iba v jeho vnútri
2. v príp., ak šľachta bojuje za hranicami, musí jej kráľ platiť žold
3. servienti sa stávajú rovní vyššej šľachte a majú právo účasti na uh. sneme (rákoš - pôvodný maďarský názov pre uh. snem)
4. kráľ je povinný dodržiavať tieto zásady a ak ich nedodrží, šľachta má právo beztrestne sa proti nemu vzbúriť
đ uh. panovníci odovzdali moc uh. šľachte a z Uhorska sa stala konštitučná monarchia

Béla IV.
- pokúsil sa zmeniť nepriaznivú situáciu a chcel oslabiť šľachtu
- väčšina šľachty proti kráľovi
- povolal do Uhorska proti šľachte bojovný kočovný turkotatársky kmeň Kumánov - ich pôvodné sídla boli na území Mongolska a Číny a boli poddaní chána,kt. sa nahneval, že mu Béla zobral podaných ->

1241 - 1242 - vpád Tatárov do Uhorska
- rabovali a zabíjali

11. 4. 1241 - bitka na rieke Slanej
- Béla IV. sa pokúsil zastaviť vpád Tatárov
- Tatári vyhrali, Béla utiekol a zastavil sa až vo Viedni, žiadal o pomoc Fridricha III., ale ako zálohu chcel Bratislavskú, Šoproňskú a Mošoňskú stolicu, kt. sa stali súčasťou rakúskych krajín na celé 13. st.
- Tatári vtrhli na Slovensko a spustošili ho
- po smrti sv. chána sa vracajú domov

- chcel oslabiť šľachtické rody privilegovaním miest; mestá s kráľ. privilégiami: Trnava (1238), Krupina, Zvolen, Banská Štiavnica, Nitra (1248), Košice a Banská Bystrica (1255)
- dal budovať opevnené hrady

1260 - bitka pri Kressenbrune
- Béla IV. x Přemysl Otakar II. - Béla chcel Rakúsko, no Otakar vyhral a pripojil rak. krajiny k českému št.

Štefan V.
- oženil sa s Kumánkou, mal s ňou syna

Ladislav IV.

Kumánsky

- vládla za neho matka Alžbeta Kumánska
- dala ho na výchovu ku Kumánom, kt. ho vláčili po táboroch, prevzal od nich kočovný spôsob života (alkoholik, výtržník a bitkár)
- kráľ, kt. nekraľoval
- bol zavraždený

Ondrej III.
- vnuk Ondreja II.
- našli ho v Taliansku
- bol pre nás šťastím - prišiel do zaostalého Uhorska a uvedomil si, že treba posilniť mestá - začal udeľovať mestám privilégiá
- ako 1. uh. panovník sa pri korunovácii zaviazal dodržiavať výsady šľachty udelené predchádzajúcimi panovníkmi
- vykúpil od Rakúšanov Bratislavu (1290) a 2. decembra 1291 jej dal mestské privilégiá
- r. 1301 ním vymierajú Arpádovci.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?