Ľudová slovesnosť v baroku

Kategorie: Literatúra (celkem: 527 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 23. září 2006
  • Zobrazeno: 2776×

Příbuzná témataĽudová slovesnosť v baroku

V ústnej ľudovej slovesnosti prezentovala poéziu piesňová lyrika, ktorá citovo reaguje na životné osudy ľudí.
Sociálne piesne pripomínali kontrasty medzi chudobnými a bohatými. Prvky sociálnej krivdy sa prenášali i do zbojníckych piesní, ktoré niesli v sebe protest a vzdor proti nevoľníctvu, ba i výzvy do vzbury a vykonávania spravodlivosti. najvýznamnejšou zbojníckou postavou bol Juro Jánošík /Hej, hore háj, dolu háj/. Ako hrdina trestajúcich pánov vystupuje aj v epických zbojníckych piesňach s baladickým nádychom / Bol by ten Jánošík bojoval, keby sa bol varoval /.
V ľudovej tvorbe sa rozvíjali i ľúbostné, vojenské, žartovné piesne i balady.
Prózu zastupovali rozprávky rôzneho druhu s čarovnými, realistickými, dobrodružnými, humoristickými, zbojníckymi námetmi a príbehmi. Rozprávky so zbojníckou tematikou Jánošíka postupne monumentalizovali a pripisovali mu nadľudské vlastnosti. Niekedy prechádzali do žánru historickej povesti. Čarovné rozprávky sa v tom čase ešte stále formovali a typická bola pre ne látka o boji hrdinu s drakom /Popolvár najväčší na svete/ , o víťazstve dobra a súcitu /Pomadaj šťastia. lavička/, o ochrane dobrých a utláčaných /Popoluška/.Čarovné rozprávky sa kompozične najdôslednejšie pridržiavali trojstupňovej gradácie /traja bratia, tri dcéry, tri úlohy, traja draci/, čierno-bieleho protikladu dobra a a zla /macocha a pastorkyňa, chudobný a bohatý brat/ a využívali ustálené úvodné a záverečné vety a časti /Kde bolo, tam bolo/. V realistických rozprávkach namiesto čarovných postáv a predmetov pomáha hrdinom bystrosť, dôvtip a šikovnosť /O troch grošoch, Ženský vtip/, odvaha /Nebojsa/ a niekedy náhoda, naivnosť ba hlúposť okolia /Prorok Rak/.V slovenských ľudových rozprávkach sa odrážali i motívy a látky zo stredovekej literatúry, najmä z legiend a exempiel.
Ľudovú drámu predstavovali predovšetkým vianočné betlehemské hry. Dramaticky najvyspelejšia bola hra o sv. Dorote a jej mučeníckej smrti.
Rozvinuli sa aj pranostiky, príslovia, porekadlá a detský folklór, zastúpený vyčítankami, rečňovankami a piesňami.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?