Učlenenie štátu

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 23. září 2006
  • Zobrazeno: 1841×

Příbuzná témataUčlenenie štátu

Učlenenie štátu (štátne zriadenie)
- územná organizácia štátu a systém vzťahov medzi celkom a jeho územnými časťami
a) Unitárny štát (SR,CZ,Taliansko,Francúsko,Španielsko,...)
obec, mesto, kraj - časti, ktoré nemajú povahu samostatných štátnych orgánov,
ich právomoc určuje centrálna štátna moc
- vyznačuje sa jednou ústavou a jednou sústavou najvyšších štátnych orgánov
- delíme na : centalizovaný, decentralizovaný
b) Zložený štát - Reálna únia, Federácia - zhora, zdola, dovnútra, navonok
- skladá sa najmenej z dvochčlenských štátov
- dvojaká sústava najvyšších štátnych orgánov - a) ústredné štátne orgány
b) najvyššíe orgány členských štátov
Federácia budovaná zdola - vzájomná dohoda samostatných štátov o vytvorení spoločného štátu
- v medzinárodnej zmluve sa stanovia povinnosti,miera samostatnosti
- väčšinou si ponechajú ekonomickú nezávizlosť (USA, Švajčiarsko)
Federácia budovaná zhora - hegemonistická (výhodná len pre 1 štát), centralizovaná
(bývalá ZSSR, bývalá ČSFR, Juhoslávia)
Federácia budovaná dovnútra - vnútorné usporiadanie nemá význam pre medzinárodné právo, t.j člen. štáty nemajú právnu subjektivitu,
- ústredné štát. orgány majú p.s, orgány člen.štátov nemajú p.s.
( bývalá ČSFR, Juhoslávia)
Federácia budovaná navonok - ústredné štát.

orgány majú p.s, orgány člen.štátov majú p.s.
( USA, Švajčiarsko)
Federácia má - ústavu federácie, ústavy členských štátov ,dvojkomorový parlament:
1.kom -poslanmci podľa počtu voličov (zásada proporcionálnosti)
2.kom -z každého štátu rovnaký počet poslancov (zásada parity)
- federálny zakon je dominujúci, federálne občianstvo
(Nem,Švaj,Bel,Juh,USA,Kan,Austr,Ind,ČSFR)
Reálna únia - spojenie niekoľkých štátov na základe zmluvy(monarchie)
- spoločná hlava štátu, správa vecí, obrana, diplomatické zastúpenie
- väčšinou 1 zahraničná politika, ekonomická samostatnosť
- väčšinou si čl.š. ponechajú právnu subjektivitu
(Rakúsko-Uhorsko, Švédsko-Nórsko, Dásko-Island)
c) Zväz (spolok štátov) - Personálna únia, Konfederácia
Konfederácia - právomoc najvyšších štátnych orgánov na celom území nie je imperatívna (záväzná)
- spojenie 2 alebo viacerých suverénnych štátov, na základe zmluvy si určia spoločné záležitosti
- najvyššie štátne orgány konfederácie a členských štátov
( USA (1781-86), Švajčiarsko (1813-1848))
Personálna únia - spojenie niekoľkých monarchií na základe zmluvy
- jediné čo ich spája je spoloćný panovník
Ústava - schvaľuje ju parlament
- Európska štátnoprávna kultúra : Platón - "Ústava", Aristoteles - "Politika"
- Gréci -teoreticko filozofické názory, Rímania - zákony, právne predpisy -> EŠP kultúra
- najstaršia písaná ústava (1787)-USA, v Európe (1791)-Poľsko,Francúzsko, (1849)-RU, (1918)-ČS
- najstaršia nepísaná ústava (1215)- GB : Veľká listina slobôd, netvorí 1 systematicky spracovaný
celok právnických predpisov
- tuhá - mení ju štátna moc (stará <-> nová), ohybná - mení ju život
Slovenská ústava
(1918) - dočasná, len 2 roky, upravovala iba kompetencie najvyš. štát. org.
(1920) - jednotný ČS národ, zakotvila unitárny štát, parlamentnú republiku, základné OP a S
(1939) - úst.S štátu (vplyv Tal,Rak,Port-ústav), zakotvila parl.rep, posilnila pozíciu prez. a prem., snaha o zaveď rozdelenia obč. do stavov, snem z 80 poslancov - najvyšši zákonodárny orgán
(1948) - úst. ľudovodemokratického štátu, zakotvila víťazstvo robot. triedy, prac. ľudu,
asymetrický štátnoprávny model usporiadania, národnú radu, osobné a súkromné vlastníctvo, základné práva a povinnosti obč, základom hosp. života spoločnosti sa stáva socialistické vlastníctvo (štátne a družstevné vlastníctvo)
(1960) - najslabšia (z hľad. vypracovania), vyhlásila rep. za soc. štát, zakotvila diktatúru proletariátu, socialistické vlastníctvo (všeľudové a družstevné), orgány do družstva sú volené, neobsahuje súkromné vlastníctvo, ruší zbor poverenníkov(vláda), znížila právomoc SNR
(1968-70) - doplnenie zákonov o federácii
(1989) - novelizácia.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?