Učiteľom - Deň učiteľov

Kategorie: Umenie (celkem: 313 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 23. února 2007
  • Zobrazeno: 24668×

Příbuzná témataUčiteľom - Deň učiteľov

Učiteľom

Sú práve ako sťahovavé vtáky
a presne ako padajúca hviezda.
Ujdeme z polí ako divé maky
a oni - vážni -s dlaňou plnou lásky
naveky v nás hniezdia.

"Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž rád. Veď dávno sa hovorí, že slúžiť a pomáhať sú vlastnosti vznešených ľudí."
J. A. Komenský


28. marec sa u nás pokladá za sviatok všetkých pedagogických pracovníkov. Je spätý s menom učiteľa národov - Jana Amosa Komenského. Tento veľký pedagóg svojou pedagogickou činnosťou i náhľadmi sa zaradil medzi významné osobnosti v dejinách myslenia. Bol jedným z prvých bojovníkov za poskytnutie vzdelania ľuďom bez rozdielu pohlavia, rasy a sociálneho postavenia. Prebojúval ideu názorného vyučovania, žiadal psychologickejší prístup k vyučovaniu i k samému žiakovi. Okrem potreby všeobecnej školskej dochádzky, vyučovania v materinskom jazyku, vyslovil aj požiadavku prirodzenej výchovy, pedagogického realizmu, ako aj ďalšie pozoruhodné myšlienky o škole a učiteľovi. Bol hlboko presvedčený o tom, že dobrá škola robí človeka lepším.
V jeho ideách, humanizácii a demokratizácii školy pokračujú učitelia i dnes. I napriek tomu, že prežívajú dobu, ktorá školstvu príliš nepraje, záleží im na tom, aby pripravili do života vzdelaných schopných mladých ľudí. Prácu učiteľa si však mladí vedia oceniť až keď dospejú. Vtedy skutočne ohodnotia vzťah, ktorý k nim učitelia mali. Spomenú si na pohladenie pani učiteľky v materskej škole, ktorá suplovala ich mamu. Spomenú si na pani učiteľku, ktorá ich trpezlivo učila čítať a písať a otvorila im tak cestu k poznávaniu.
Spomenú si na pani učiteľky a pánov učiteľov, ktorí na nich boli prísni a pomohli im vniknúť do tajov matematiky, poznania prírodných zákonov, nádhery literatúry a naučili ich aj spievať a športovať. Uznávajú, že pripravili svojim učiteľom radostné, ale i ťažké chvíle, že ich práca nekončí zvonením a že aj ich učitelia majú vlastné rodiny, vlastné deti, o ktoré sa treba tiež starať.
Takýmito návratmi do žiackych a študentských čias si vytvárajú obraz o poslaní učiteľa, jeho zodpovednej práci, za ktorú patrí všetkým učiteľom úprimná vďaka.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?