Učinky drog

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 21. ledna 2007
  • Zobrazeno: 6801×

Příbuzná témataUčinky drog

Účinky

Kolibáš, Novotný: "Alkoholizmus a drogové závislosti"
Novomeský: "Drogy: História - Medicína - Právo"
Účinky rôznych opioidov sú veľmi podobné. Keďže najčastejšie užívanou drogou je heroín, zameriavame sa na popis jej účinkov a upozorňujeme na niektoré zvláštnosti ďalších látok. Prejavy akútnej intoxikácie sú:
· rýchly nástup výraznej eufórie
· ľahká ospalosť
· útlm aktivity
· stav tichého opojenia, skľudnenia
· zníženie, odstránenie pocitov bolesti

(viditeľné príznaky)
· mióza (zúženie zorničiek) nereagujúca na zmenu osvetlenia
· začervenanie a pocity svrbenia tváre (najmä nosa)
· spomalenie a splytčenie dýchania
· spomalené reakcie
· poruchy koordinácie
· spočiatku sa objavuje zhovorčivosť, vymiznú zábrany, zvyšuje sa sexuálna angažovanosť i aktivita
· pri prvom užití je pomerne časté zvracanie
Heroínom evokovaná eufória je čo do kvality iná než u čistého morfínu. Je bohatšia na senzorické vnemy, predstavy sú lákavejšie, farebnejšie, intoxikovaný subjekt v sebe objavuje netušené schopnosti najmä fyzické (čo často môže viesť k agresivite až brutalite). Pri intravenóznom podaní je pri heroíne nástup účinkov veľmi rýchly. Je prežívaný ako silný nával, náraz, má charakter orgastického zážitku (pecka, fleš). Niekedy je výrazný pruritus (svrbenie). Rozdielne účinky heroínu kupovaného od rôznych dealerov závisia od prímesí (Rohypnol - kofeín). Pred približne dvoma rokmi (1994) bol krátku dobu dostupný biely heroín. Viacerí závislí popisovali silnejšie aj kvalitatívne rozdielne účinky tohto druhu heroínu (stimulačné, niekedy halucinogénne účinky). Morfium učinkuje menej intenzívne, má silnejšiu histamínovú reakciu (je pociťovaná ako pichanie). Intenzita a dĺžka trvania euforického zážitku pri abúze ópiových drog záleží na:
· množstve aplikovanej látky
· spôsobe aplikácie
· miere rozvoja závislosti
· na tom, či ide o izolovanú drogu alebo o kombináciu drog
Abnormné intoxikácie opioidmi sú veľmi zriedkavé. Na začiatku užívania sa môže namiesto euforickej nálady vyvolať dystrofická nálada. Vo Vietname sa pozorovali individuálne aj skupinové agresívne správania (vraždy dôstojníkov, vraždenie, násilie na civilnom obyvateľstve, streľba na vlastné lietadlá), ich výklad chýba. Nie je jasné, či sa na abnormálnych prejavoch nepodieľalo prostredie, v ktorom bola droga užívaná alebo prímesy, ktorými bola riedená. Pri laickej výrobe hroínu vznikajú neurotoxické látky.

Tieto poškodzujú niektoré mozgové jadrá a vyvolávajú svalové stuhnutie alebo kŕče. Predávkovanie je stavom ohrozenia života, prejavuje sa:
· ťažkou ospalosťou, ktorá prechádza do kómy
· cyanózou (zmodraním pokožky a slizníc)
· poklesom telesnej teploty
· extrémnou miózou (zúženie zorníc), neskôr mydriázou (rozšírenie zorníc)
· spomalením dýchania
· spomalením srdcovej činnosti
· ťažko hmatným pulzom
· svalovými zášklbmi
· môže vzniknúť pľúcny edém (opuch pľúc)
Smrť je dôsledkom zlyhania dýchania. K predávkovaniu dochádza náhodne (vysoká koncentrácia heroínu v predávanej zmesi, zníženie tolerancie po prechodnej abstinencii) alebo úmyselne v samovražednom pokuse. V mnohých prípadoch sa smrť nedá vysvetliť predávkovaním. Ako uvádzajú Nerad a Neradová ..citations.html - op02#2 v Holandsku zomiera na predávkovanie ročne 250 heroinistov, ale len u malej časti sa smrť dá vysvetliť množstvom užitého heroínu. Niekedy ide o okamžitú smrť ešte počas podávania heroínu. Existuje viac hypotetických vysvetlení: šok alebo alergická reakcia, dôsledok opiátom uvoľneného histamínu, vzduchová embólia, pôsobenie kombinácie alkohol/heroín, barbiturát/heroín, efekt prímesí. Zaujímavá je aj hypotéza o podmienenej anticipačne - kompenzačnej reakcii (Jansen, Van den Hout, 1989). "Striekačkový rituál" vyvoláva zmeny, ktoré kompenzujú účinky heroínu. Letálne pôsobenie aplikovanej drogy táto hypotéza vysvetľuje "vypadnutím" podmienenej kompenzačnej reakcie. Poukazuje sa na fakt, že množstvo mŕtvych "predávkovaných" heroinistov bolo nájdených na miestach pre nich neznámych alebo neobvyklých. Stoudemire:
"Clinical psychiatry for medical students"
Fyziologický efekt opiátov funguje cez stimuláciu receptorov endogénnych hormónov - enkefalíny, endorfíny a dynorfíny. Existuje najmenej 5 odlišných opiodných receptorov, označených gréckymi písmenami: mí, kappa, sigma, delta a epsilon. Morfín, heroín a metadon pôsobia primárne cez mí-receptor a vyvolajú analgéziu (odstránenie bolesti), eufóriu a útlm dýchania. Látky, ktoré ako sa zdá, pôsobia cez kappa-receptor, zahŕňajú zmiešaných agonistov a antagonistov (dualisti morfínu) butorfanol a pentazocín, ktorí vyvolávajú analgéziu, ale menej tlmia dýchanie. Sigma-receptor je pravdepodobne receptorom pre halucinogén fencyklidín (PCP). Delta-receptor viaže endogénne opioidné peptidy (tzn. ide o látky, ktoré si organizmus tvorí sám). Vo vysokých dávkach opioidné drogy strácajú receptorovú špecifitu a majú vlastnosti agonistov i antagonistov pre viaceré receptorové subtypy. .

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?