Triedenie jazykov; indoeurópske a slovanské jazyky

Kategorie: Gramatika (celkem: 174 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 12. března 2007
  • Zobrazeno: 4444×

Příbuzná témataTriedenie jazykov; indoeurópske a slovanské jazyky

- dodnes jazykoveda pozná veľké množstvo jazykov, z ktorých najprebádanejšie sú euróspske jazyky; naopak, najmenej prebádané sú zatiaľ jazyky rôznych afrických kmeňov
- jazyky sú usporiadané v systéme jazykových rodín a zväzov:
o pre rodiny jazykov je charakteristický divergentný vývin, čiže jazyky patriace do takejto rodiny sa vyvinuli z jedného spoločného prajazyka,
o naopak, jazyky v jazykových zväzoch sa k sebe pomaly približijú (konvergujú), stále sa viac na seba podobajú, avšak nikdy nesplynú do jedného jazyka
- slovenčina patrí do rodiny indoeurópskych jazykov; táto rodina obsahuje ešte množstvo iných jazykov, ktoré sú usporiadané podľa podobných znakov do deviatich vetiev:
o indoiránska – patrí sem o.i. staroindický prajazyk sanskrit
o albánska
o arménska
o grécka
o baltská – lotyština, lytovčina
o keltská – írčina, welština
o románska – francúzština, španielčina, portugalčina, taliančina, rumunčina, moldavčina
o germánska:
§ severogermánska – dánčina, švédčina, nórčina, islandčina
§ západogermánska – holandčina, flámčina, angličtina, nemčina
§ východogermánska – patria sem jazyky vyhynutých germánskych kmeňov
o slovanská:
§ zápodoslovanské jazyky – slovenčina, čeština, poľština, horná a dolná lužičtina
§ východoslovanské jazyky – ukrajinčina, ruština, bieloruština
§ juhoslovanské jazyky – chorvátčina, srbčina, bulharčina, macedónčina, slovinčina
- rómčina nepatrí do rodiny indoeurópskych jazykov
- ugrofínske jazyky (maďarčina, fínčina, estónčina) patria do rodiny uralských jazykov.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?