Tridsaťročná vojna (1618-1648)

Kategorie: Dejepis (celkem: 1094 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 23. února 2007
  • Zobrazeno: 3233×

Příbuzná témataTridsaťročná vojna (1618-1648)

Tridsaťročná vojna 1618-1648
Príčiny:
Zač. 17. st. – rozdielny hosp. spoloč. A polit. vývoj
Rozdelenie Európy:
1. Protestantská únia
- Nizozemsko, Anglicko, Francúzsko, juhozáp. Nemecko, Švédsko, Dánsko, 4eské a Uhorské stavy
- stavy – aby sa aj stavy mohli podieľať na vláde
- hosp. vyspelé
- Podporovali reformáciu
2. Katolícka liga
- Španielsko, Rakúsko, Poľsko, pápež, juž. Nemecko
- stúpenci absolutizmu
- hosp. zaostalé
- katolicizmus
Fázy:
1. Česká vojna 1618-20
2.Falcká v. 1621-23
3.Dánska v. 1625-29
4.Švedska v. 1630-35
5.Švédsko-francúz. v. 1635-48

České stavovské povstanie
-Za vlády Rudolfa II – česká protest. Šľachta – náboženská sloboda – majestát 1609
-protestanti mohli voliť Defenzorov (dozerali na plnenie majestátu)
-Matej sídlil vo Viedni – správa krajiny –2 katol. Šľachtici – miestodržitelia – porušovali majestát
-Ferdinand II Habsburský – stúpenec absolutizmu a katolicizmu
-zámienka na povstanie – zbúranie dvoch protest. Kostolov
-protestanti pripisovali vinu miestodržiteľom – došlo k Defenestrácii
-šľachta vypovedala kráľovi poslušnosť, zvolila dočasnú vládu z 30 dizektorov
-vypovedali z Čiech Jezuitov, zhabali im majetky – nimi financovali vojnu
-očakávali pomoc od Protest. únie, zvolili si za kráľa Ferdinanda Falckého, únia pomoc neposlala
-bitka pri Bielej hore 1620 – porážka českých stavov
Následky
1. perzekúcie – 21.6. 1621 poprava 27 pánov a mešťanov
2. konfiškácia majetkov
3. germanizácia
4. rekatolizácia – vrátili sa Jezuiti
5. masová emigrácia
6. strata českej samostatnosti a absolutizmus – Obnovené zriadenie zemské 1627 – ústava ktorou české krajiny stratili svoju slobodu
7. centralizmus – úrady do Viedne

Falcká v. – skončila obsadením Falcka cisárskym vojskom
Dánska v.
-vzniká širšia protihabs. koalícia – Dánsko, Nizozem., Anglicko, severonem. Štáty, Fridrich Falcký, Gabriel Betlen
-na čele koalície – dánsky kráľ Christian IV
-cisárske vojsko – Albrecht z Valdštejna - vďaka úspechom – bohatstvo a moc – to vyvolalo nenávisť nem. kniežat – prepustený
-vojna skončila porážkou koalície

Švédska vojna
-viedol ju Švéd kráľ Gustáv Adolf
-pomohlo aj – Nizozemsko, Francúz., Rusko
cisár v Nemecku porazený
-vpád Švédov do Čiech
-Valdštejn znovu povolaný
-v bitke pri Lützene Gustáv Adolf padol
-Valdštejn tajne vyjednával s koalíciou, bol zbavený velenia a zavraždená
-porážka koalície

Fran.švéd. v.
-koalícia – Švédsko, Nizozem., katol.

Fran.
-Švédi opäť vpadli do Čiech a na Moravu
-pri Brne sa mali stretnúť s Jurajom Rákocim, ten však uzavrel s cisárom mier
-skončilo to Vestfálsky mierom 1648 – uzavretým v Münsteri – Francúzmi a v Omabrücku Švédmi
-uznaná nezávislosť Švajčiarska a Nizozemska.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?