Trávicí soustava

Kategorie: Biológia (celkem: 966 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 05. července 2007
  • Zobrazeno: 3287×

Příbuzná témataTrávicí soustava

funkce:
1. příjem potravy a odstraňování nestravitelných odpadních látek
2. mechanické a chemické zpracování potravy
3. vstřebávání živin
trávicí trubice se skládá z:
· ústní dutina hltan jícen žaludek tenké střevo tlusté střevo trávicí žlázy konečník řitní otvor
stěny trávicí trubice mají tyto části:
1. sliznice
2. podslizniční vazivo
3. svalová vrstva
4. vazivový obal
ad 1. sliznice- funkce vystýlá trávicí trubici
o produkuje určité látky (žlázový epitel)
o resorbuje určité látky (epitelové resorbční buňky)
· žlázové buňky roztroušeny v epitelu nebo se sdružují a vchlipují do hlubších vrtev a tvoří trubičky nebo váčky vznikají žlázy bez vývodu nebo žlázy s vnitřní sekrecí
· produkty žláz sekrety, odpadní produkty - exkrety
ad 2. podslizniční vazivo
· řídké s cévními kmeny
· připojuje sliznici ke svalové vrstvě
ad 3. svalová vrstva
· tvořena hladkou svalovinou výjimka začátek trávicí trubice (až po střední část jícnu) a dolní konec konečníku
· 2 vrstvy: - vnitřní uspořádána kruhovitě
o vnější uspořádána podélně
· stahy vytváří peristaltické pohyby potrava je jimi v trubici posouvána
ad 4. řídký vazivový obal zevní povrch trávicí trubice
Pozn. trávení mechanické zpracování + rozštěpení makromolekulárních látek účinkem enzymů na malé molekuly (aminokyseliny, monosacharidy) tak, aby mohly projít stěnami trávicí trubice a být zužitkovány
vstřebávání (resorpce) prostupování malých molekul skrze membrány střevních buněk do krve nebo lymfy
DUTINA ÚSTNÍ (cavum oris)
· ohraničena patrem, rty a tvářemi
· spodinu tvoří jazyk připojený svaly k dolní čelisti
· funkce: příjem potravy, promísení se slinami, mechanické a chemické zpracování
Zuby (dentes)
· řezáky, špičáky, třenové zuby, stoličky
· stavba: korunka vyčnívá z dásně
krček
kořeny
· zasazeny v čelisti v zubních jamkách (alveolách), ke kosti připevněny vazivem ozubicí (peridontium) vyplňuje štěrbinu mezi kořenem a zubní jamkou
· povrch zubu: zubní sklovina (email)
· vnitřek zubu vyplněn dentinem (zubovinou) tvořen odontoblasty buňky, které vysílají do dentinu cytoplazmatické výběžky
· uvnitř dentinu dutinka dřeňová vyplněná zubní dření (pulpa) = vazivová tkáň s nervy a cévami
· v oblasti kořene dentin kryt zubním cementem
děti mléčný chrup 20 zubů chybí třenové (do 15 let nahrazen trvalým)
dospělí trvalý chrup 32 zubů
v polovině čelisti 2 řezáky, 1 špičák, 2 třenové zuby, 3 stoličky
Pozn.

plak (zubní povlak) obsahuje bakterie a organické kyseliny
zubní kámen plak mineralizovaný vápenatými solemi
paradentóza onemocnění dásní, krvácení, bolest, viklavost až ztráta zubů
zubní kaz mikroorganismy rozkládají sacharidy na organické kyseliny, ty spolu s bakteriálními enzymy odvápňují sklovinu
prevence důsledná hygiena
Slinné žlázy
· 3 páry příušní, podčelistní, podjazykové
· složení slin 99 % voda, 1 % soli + bílkoviny (hlavně mucin)
· některé významné látky obsažené ve slinách:
· mucin vylučován v celém trávicím traktu, s vodou tvoří hlen ochranná funkce
· ptyalin enzym amyláza štěpí a - glykosidické vazby (škrob na maltózu)
· lyzozym ničí bakterie, choroboplodné zárodky
Řízení sekrece slin
· pouze nervově, centrum pro vylučování v prodloužené míše
· stimulace parasympatickými a sympatickými vegetativními nervy
· vylučování řízeno reflexně
· podměty z chuťových pohárků, mechanoreceptorů (+ podměty zrakové, čichové, sluchové pokud souvisí s potravou) nervová vlákna vedou signál do prodloužné míchy sekrece slin
Jazyk (lingua)
· svalnatý orgán
· účastní se tvorby řeči, obrací a posouvá potravu
· kořen jazyka připojen k jazylce
· na hřbetu a bocích jazyka se nachází chuťové pohárky
HLTAN (pharynx)
· společná část dýchací a trávicí sou stavy
· 3 části:
· 1. nosohltan (nasopharynx)
· 2. ústní část hltanu kříží se dýchací a polykací cesty
· 3. hrtanová část neúplně uzavřená hrtanovou příklopkou, která se při polykání sklání a brání vniknutí polykaného sousta do dýchací soustavy
·
JÍCEN (oesophagus)
· trubice 32 cm dlouhá
· prochází mezihrudní přepážkou a bránicí , ústí do žaludku
· horní část příčně pruhované svalstvo
· dolní část hladké vykonává peristaltické pohyby
Pohyb potravy
· potrava žvýkána, míchána se slinami vytvoří se sousto polknuto do hltanu
· polknutí částečně ovládáno vůlí (posunování potravy do zadní části dutiny ústní
reflexně podrážděním smyslových buněk v hltanu řízeno prodlouženou
míchou
· proces polykání hrtan se zvedne, hrtanová příklopka se uzavře, zastaví se dýchání potrava putuje z hltanu do jícnu peristaltické pohyby do žaludku
· pohyb potravy usnadňuje hlen vylučovaný sliznicí trávicí soustavy
Řízení činnosti hladkého svalstva trávicí trubice
· nervy vegetativní nervové soustavy a tkáňovými hormony (= vznikají v buňkách některých částí trávicí trubice)
· jsou také schopny vytvářet svalovou aktivitu nezávisle na nervovém působení
ŽALUDEK (ventriculus, gaster)
· svalový vak, pojme 1 2 l potravy
· v levé brániční klenbě
· ve sliznici žaludku četné žaludeční žlázky
· svalovina žaludku 3 vrstvy mohutné v oblasti vrátníkového oddílu - pyloru
· funkce: shromáždění a zadržení potravy a její promíchání s žaludeční šťávou chemicky
se změní na tráveninu po malých dávkách vypouštěna k dalšímu zpracování do
tenkého střeva
Žaludeční šťáva
· čirá, nažloutlá, silně kyselá tekutina (pH = 1)
· produkt žaludečních žlázek denně 1 2 l
· složení: HCl, pepsinogen, hlen (mucin), voda, anorganické látky
Kyselina chlorovodíková
· vytváří silně kyselé prostředí pro působení enzymu pepsinu
· usnadňuje trávení masa vazivo bobtná, maso se rozpadá na jednotlivá vlákna
· chrání některé vitamíny v potravě před znehodnocením (př. vitamín C)
· ničí choroboplodné zárodky
Pepsinogen
· neúčinná forma pepsinu, v kyselém prostředí se mění na účinný pepsin
· pepsin enzym, který štěpí bílkoviny na jednodušší látky (jen určité vazby), sráží mléko
· pozn.

u kojenců sráží mléko chymosin
Hlen
· zásaditý, pokrývá v souvislé vrstvě sliznici
· chrání před účinkem pepsinu + HCl
Řízení vyměšování žaludeční šťávy
· nervově i látkově
· zahájeno reflexně drážděním chuťového čidla a čidel ve stěně žaludku
· trvá tak dlouho, dokud se vytváří gastrointestinální hormony př. gastrin (vznikají ve sliznici žaludku a tenkého střeva dokud neopustí žaludek všechna trávenina)
Plnění žaludku a jeho pohyby
· tekutiny žaludkem protékají
· při plnění hustší potravou stěny ochablé
· 10 15 minut po jídle stahy žaludeční svaloviny peristaltika (příčné zaškrcování od česla až k vrátníku) dochází k promíchání se žaludeční šťávou vznik tráveniny (chymus)
· za 3 4 hod stahy zesilují, vrátníkový svěrač ochabne porce tráveniny vypuzeny do dvanáctníku
· trávenina z cukrů zůstává v žaludku 2 hodiny, z bílkovin 4 hodiny, z tuků 6 hodin
· rychlost vyprazdňování žaludku přímo úměrná množství potravy
TENKÉ STŘEVO
· 4 5 m dlouhé, 3 3,5 cm široké
· funkce: probíhá konečná fáze trávení úplné rozštěpení živin na jednoduché látky a jejich vstřebávání
· sliznice tvoří četné řasy, je pokryta drobnými výběžky klky
· klky obsahují pleteň krevních vlásečnic, mízní vlásečnici a snopečky hladkého svalstva
o vysoké 0,5 1,5 mm
o pokryté výstelkovými buňkami zvětšují povrch sliznice až na 40 m2
o při dráždění sliznice se smršťují a natahují
· mezi klky jednoduché trubicovité žlázky střevní produkují střevní šťávu
· v horní části střeva buňky, které při styku s tráveninou produkují hormony sekretin a pankreozymin podněcují slinivku břišní k produkci šťávy
Části tenkého střeva:
1. dvanáctník (duodeum) 25 30 cm, podkovovitě ohnutý, ústí zde žlučový vývod a vývod
slinivky břišní
2. lačník (jejenum)
3. kyčelník (ileum)
Pohyby tenkého střeva
I. místní pohyby
· střídavé svírání a ochabování jednotlivých úseků střev
II.

celkové pohyby peristaltika
· stahy, které jako vlny postupují po tenkém střevě a posouvají jeho obsah
Trávení v tenkém střevě
- žlázky sliznice produkují střevní šťávu
- do dvanáctníku přitéká šťáva ze slinivky břišní a žluč z jater
Slinivka břišní (pankreas)
· podlouhlá žláza uložená v ohbí dvanáctníku
· skládá se z lalůčků vyúsťují trubičkami do hlavního vývodu, mezi trubičkami shluky drobných buněk Langerhansovy ostrůvky produkují inzulín
· šťáva slinivky břišní - dva druhy
· první obsahuje hydrogenuhličitan sodný - slouží k neutralizaci HCl z žaludku
· druhá velký počet trávicích enzymů
· trypsinogen neúčinná forma trypsinu
o aktivaci způsobuje enterokináza obsažená ve střevní šťávě a ve sliznici tenkého střeva
o trypsin pokračuje v trávení bílkovin na peptidy
· směs amyláz štěpí škroby na jednoduché cukry
· směs lipáz rozkládají tuky
Játra (hepar)
· největší žláza v těle 1,5 kg
· v pravé brániční klenbě, pravý (větší) a levý (menší) lalok
· tvořeny jaterními lalůčky mají tvar protáhlých vícebokých hranolů
· každý lalůček složen z jaterních buněk seřazených do dvou řad v trámečky
· do štěrbiny mezi řady vyměšují buňky žluč odtéká do jaterních žlučovodů jaterní vývod (vystupuje z jater) žlučovod ústí do dvanáctníku
· při ucpání žlučovodu žluč se hromadí v krvi vzniká žloutenka (žluté zbarvení kůže)
· mezi jaterním vývodem a žlučovodem spojka se žlučovým měchýřem žlučníkem
Žlučník (vesica fellea)
· 7 10 cm dlouhý
· leží na ploše jater
· shromaždiště žluče, žluč se koncentruje cholesterol se může vysrážet vznikají kameny
- játra dvojí krevní přítok vrátnicová žíla přivádí krev z žaludku, střev a sleziny
- jaterní tepna zásobuje játra kyslíkem (vychází z aorty)
· cévy opřádají lalůčky a jejich vlásečnice vnikají mezi trámce jaterních buněk
· z jater odchází krev jaterní žilou do dolní duté žíly
žluč
· žlutohnědá vazká tekutina, až 1 litr denně
· obsahuje: voda, soli, žlučová barviva (bilirubin), soli žlučových kyselin a další látky
· soli žlučových kyselin snižují povrchové napětí rozptylují tuky na jemné kapénky emulzi usnadňuje působení trávicích enzymů tuků a jejich vstřebávání
· bilirubin ve střevě odbourán bakteriemi vzniká urobilinogen způsobuje zabarvení stolice
Význam jater:
· glukóza se v nich ukládá ve formě glykogenu
· vytváření glukózy z necukerných složek
· uvolňování glukózy do krve udržení homeostázy (5 mmol/l plazmy)
· tvorba tuků ze sacharidů
· dusík je převáděn na močovinu
· syntéza plazmatických bílkovin
· zásobárna vitamínu B12 a vitamínů rozpustných v tucích (A, D, K)
· odbourávání hemoglobinu železo se váže na feritin
· syntéza látek pro srážlivost krve
· tvorba velkého množství tepla
· DETOXIKACE přeměna látek pro organismus škodlivých
·
Onemocnění jater
· virová hepatitida typu A bolesti v břišní dutině, zvětšení jater, poruchy trávení, moč tmavě zbarvená od bilirubinu, zežloutnutí kůže, "nemoc špinavých rukou"
· virová hepatitida typu B podobný průběh, šíří se krví "sérová hepatitida"
· alkoholická hepatitida nadměrné pití alkoholu, dochází k zánětu jaterních buněk, později zanikají, vytváří se nefunkční zjizvená tkáň stádium cirhózy
střevní šťáva
· obsahuje: enzymy štěpící bílkoviny, tuky a cukry
· sekrece se zvyšuje po požití jídla
hlen
· pokrývá střevní sliznici
· chrání ji před mechanickými a chemickými vlivy
Přehled trávení jednotlivých živin
I. složené cukry (polysacharidy, škroby)
· v ústech ptyalin rozkládá na dextriny a maltózu
· v tenkém střevě účinkem amyláz pankreatické a střevní šťávy na jednoduché cukry, hlavně glukózu
II. bílkoviny
· v žaludku hydrolýza pepsinem na albumózy a peptony
· v tenkém střevě se albumózy a peptony štěpí trypsinem na peptidy
· enzymy střevní šťávy přeměňují peptidy na jednotlivé aminokyseliny
· podmínka strávení bílkovin musí být před požitím denaturovány př. vařením
III. tuky
· v tenkém střevě žluč nerozpustné tuky emulguje zvětší se plocha vystavená účinkům lipáz
· účinkem lipáz se štěpí na glycerol a mastné kyseliny
Vstřebávání látek z tenkého střeva
· hlavní místo - tenké střevo
· vstřebané látky jsou odváděny krví a mízou
· vstřebávání zajišťuje:
1. pasivní transport prostou difúzí (látka proniká z místa větší koncentrace do míst s menší koncentrace) nebo difúzí za účasti přenašeče
- nespotřebovává se E, př. voda, vitamíny rozpustné ve vodě atd.
2. aktivní transport rychlejší než difúze, látka přenášena přenašečem bez ohledu na koncentraci, děj aktivní spotřebovává se E z ATP, př. cukry, aminokyseliny, tuky atd.
· většina látek je nejprve vrátnicovým oběhem odváděna do jater tam jsou zpracovány, příp.

uloženy do zásoby
· tuky se po vstřebání sloučí vytvoří kapénky odváděny mízou do krve
TLUSTÉ STŘEVO (intestinum crassum)
· 1,5 m dlouhé, 5 7 cm široké
· stavba: - slepé střevo na jeho spodině červovitý výběžek apendix
o vzestupný tračník
o příčný tračník
o sestupný tračník
o esovitá klička
o konečník
· sliznice nemá klky, neprodukuje žádné enzymy, obsahuje žlázové buňky produkují hlen
· střevo se plní za 4 8 hodin
· shromažďuje se zde nestrávené a nestravitelné zbytky, dochází ke vstřebávání solí a vody
· zahušťuje se obsah střeva
· probíhají zde kvasné a hnilobné procesy vznikají plyny (metan, amoniak, sulfan, oxid uhličitý) příčina plynatosti
· kvasné bakterie zkvašují sacharidy + částečně celulózu
· hnilobné bakterie rozkládají aminokyseliny
· činností Escherichia coli vytváří se vitamíny B12, K jsou vstřebávány tlustým střevem
· za 18 20 hodin po přijetí potravy z nestrávených zbytků stolice zabarvená produkty rozpadu žlučových barviv
· vyprázdnění stolice z konečníku reflexní děj nahromaděním vzniká tlak v konečníku defekační reflex proběhne pouze, pokud to vůlí povolíme svalstvo konečníku se smrští uvolní se vnitřní a vnější svěrač konečník se vyprázdní
· ústředí řízení defekace v křížové a prodloužené míše
· vnitřní svěrač = hladký sval nelze ovládat vůlí
· vnější svěrač - příčně pruhovaný lze ovládat vůlí lze zadržovat stolici
Zácpa vzniká při požívání potravy chudé na nestravitelné složky buničinu a nedostatek
vody
Průjem zrychlený průchod střevního obsahu, příčina: porucha trávení, požití potravin na
které je střevo citlivé.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?