Torquato Tasso životopis

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 01. července 2007
  • Zobrazeno: 4139×

Příbuzná témataTorquato Tasso životopis

Tasso je největší italský básník pozdní renesance, známý nejvíce díky svému mistrovskému dílu Osvobozený Jeruzalém. Do povědomí čtenářů se dostal nejen díky své poezii vyznačující se vroucím líčením lidských citů, ale i díky smutnému osudu založenému na sebeobviňování z kacířství a strachu ze společnosti. Jeho zajímavý život, tvorba a mimo jiné i jeho vrcholný výtvor, rozpadající se mu doslova pod rukama, se staly předměty četných literárních děl.
Tasso se narodil v Sorrentu. Navštěvoval jezuitskou školu a rovněž byl vychováván doma svým otcem Bernardem Tassem, vynikajícím autorem dopisů a dvorské poezie. Poté pokračoval ve vzdělání v různých italských městech, např. v Urbinu, kde studoval na dvoře Duka Guidobalda II delle Rovere. Od roku 1560 do roku 1565 studoval práva a filosofii na univerzitě Padově a Bologni. Jedním z Tassových přátel v Padově byl Scipio Gorzaga, později proslulý kardinál, jehož pomoc pro Tassa velmi znamenala. Ve Ferraře se dal jako básník do služby kardinála Luigi d'Este, a později jeho bratra Duka Alfonse II. Tasso opustil v Padově svou první lásku, pak se zamiloval do Lucrezie Benedidiové, která se ale vzápětí vdala za Machiavelliho. Během této doby napsal Osvobozený Jeruzalém. Po ukončení tohoto mistrovského díla Tasso začal trpět mentálními problémy.
Jeho citlivá povaha byla pronásledovaná pochybnostmi, dílo kritizoval a opravoval. Tasso dílo předložil k posouzení inkvizičnímu tribunálu a sám se obžaloval z bludů a nevěry.. Nakonec byl prohlášen šíleným a strávil od roku 1579 sedm let v nemocnici sv. Anny. Tasso celkově už nikdy znovu nedosáhl duševního zdraví. Byl propuštěn roku 1586 ve stavu,
aby mohl opustit Ferraru. Ve stejné době v sobě nalezl uznání za Jeruzalém, který mu získal obrovskou popularitu. Jeho pozdější putování v Itálii od dvora ke dvoru bylo doprovázeno skličujícím neštěstím, paranoiou a chudobou. Nakonec Tasso vážně onemocněl a 25.

dubna 1595 zemřel v Římě ještě dříve, než měl býti papežem korunován na krále básníků.

NEJZNÁMĚJŠÍ TASSOVA DÍLA:
-báseň RINALDO, 1562
Toto jeho první důležité dílo vyšlo, když mu bylo 18 let, a bylo věnováno kardinálovi d'Este.
-pastýřská tragická hra L'AMINTA, 1581
-hrdinský epos GERUSALEMME LIBERATA (OSVOBOZENÝ JERUZALÉM), 1575
Hlavním dějem eposu, skládajícího se z 20 zpěvů v oktávách*), tvoří obléhání a dobytí Jeruzaléma a božího hrobu křesťanským vojskem, v jehož čele stojí Godfrid Bouillonský. Hra Osvobozený Jeruzalém měla tehdy časový význam. Souvisela se stále významnější hrozbou Turků, kteří málem odvlekli do otroctví i Tassovu sestru. Nebyl napsán nepřerušeně. Pokračování náboženského eposu se našlo ve Ztraceném ráji (1667) Johna Miltona a v Mesiáši (1751-73) F. G. Klopstocka.
-GERUSALEMME CONQUISTATA (DOBYTÝ JERUZALÉM), 1593
Nové Tassovy pochybnosti jej vedly k dalšímu přepracování Osvobozeného Jeruzaléma. Dílo v něm ale už naprosto zkazil.
-LE SETTE GIORNATE DEL MONDO CREATO (SEDM DNŮ STVOŘENÍ), 1607
-LETTERE (DOPISY), 1852-55
-I DIALOGNI (DIALOGY), 1858
-Výbory lyrických básní:
LYRIKA:
Převážnou část tvoří milostná lyrika z jednotlivých období Tassova pohnutého života. Závěr je věnován elegickým básním příležitostným a osobním.
ŠEPTÁNÍ NOCI

LITERÁRNÍ TVORBA O TASSOVI:
-Tassovým životem bylo inspirováno drama Torquato Tasso (1790) J. W. Goetha
-Ital Giambattista Marino napsal sonet Tassův hrob (1590), v němž vyjadřuje obdiv svému literárnímu předchůdci.
-Tasso také silně ovlivnil anglické básně, např. Spencera, který ve své tvorbě použil Tassovy sonety, nebo Byrona, jehož The Lament of Tasso vycházel z legendy o Tassově vášni k Leonoře d'Este.


*) oktáva-osmiveršový básnický útvar, neboli stance.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?