Topoľčany

Kategorie: Geografia (celkem: 1046 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 01. července 2007
  • Zobrazeno: 2586×

Příbuzná témataTopoľčany

Topoľčany sa nachádzajú v severovýchodnej časti západoslovenského kraja. Pohorie Tríbeč ohraničuje mesto z juhovýchodu a tvoria ho oddiele Jelenec , Veľký Tríbeč, a Rázdiel. Územie patrí do klimatickej oblasti miernych zemepisných šírok a je po celý rok obdarované hojným množstvom zrážok (priemerne 550 – 600 mm ročne). Topoľčany sú v nadmorskej výške 174 m. V tejto oblasti sa darí kukurici, viniču a chmeľu. Mesto patrí do povodia rieky Nitry no cez Topoľčany tečie aj potok Chocina. Najvyššie vodné stavy majú toky v marci, v čase topenia snehu. Rieka Nitra je veľmi znečistená vďaka hnojeniu, postrekom a vytekaniu kompostových štiav. Prenikli sem mnohé živočíchy. Napríklad pavúky, strehúň škvrnitý a stepník červený, zo vzácnych a chránených druhov hmyzu modlivka zelená, cikáda viničová, askalafus škvrnitokrídly, mravcolev čiernobruchý, pamodlivka dlhokrká, roháč obyčajný, motýle – okáň hruškový, pestroň vlkovcový a iné. Druh obojživelníkov predstavuje ropucha zelená, z plazov je tu zastúpená vzácna jašterica múrová, jašterica zelená a náš najväčší had až 2 metre dlhá užovka stromová. Vtákov zastupuje výrik obyčajný, krakľa belasá a vlha obyčajná. Z cicavcov je tu mnoho stepných hlodavcov napríklad syseľ obyčajný a chrček roľný. V pôde žijú dážďovky napr. dážďovka obyčajná, ulitníkov reprezentuje slimák záhradný. Z rovnokrídlovcov sa tu nachádzajú kobylka zelená, častý je aj koník čiarkovaný. Významnými opelovačmi sú čmeľ zemný a včela medonosná. Darí sa všetkým druhom stromov. Rastú poľné kvety. Neťažia sa žiadne nerasty. V Tovarníkoch sa našla vzácna archeologická pamiatka – nádoba v podobe ryby z neskorej doby bronzovej. V Tovarníckom parku sa nachádza kaštieľ z renesančného obdobia. V blízkosti Topoľčian sa nachádza Topoľčiansky hrad. Hneď za jeho ruinami je vybudované malé lyžiarske stredisko, ktorého služby využívajú obyvatelia Topoľčian najmä v zimnom období. Naopak, v letnom období obyvatelia mesta využívajú v hojnom počte služby novovybudovaného kúpaliska ako aj rekreačnú oblasť Duchonka a Nemečky, kde sa venujú najmä vodným športom. V samotných Topoľčanoch je pre oddych občanov mesta k dispozícii krytá plaváreň, zimný štadión, tenisový areál, veľa univerzálnych športovísk a niekoľko parkov. Vzdelávanie zabezpečuje 7 základných škôl, 2 cirkevné základné školy, niekoľko stredných odborných učilíšť a škôl, gymnázium a fakulta ekonomickej univerzity v Bratislave. Priemysel v meste je na veľmi dobrej úrovni v porovnaní so slovenským priemerom.

Najväčšiu zásluhu na tom majú najmä malí a strední podnikatelia, ktorí tvoria najväčšiu podnikateľskú vrstvu v meste. Z väčších podnikov po revolúcii v roku 1989 vyvýja v meste činnosť len niekoľko firiem ako Elektrokarbon, Topoľčiansky pivovar, Topoľčianske hydinárske závody a v obmedzenom režime pracuje bývalý závod MIER, dnešný DECODOM a Topoľčianske strojárne, dnešný TOPOS. Najvýznamnejším zahraničným investorom a najväčším aj z hľadiska zamestnanosti je spoločnosť SEWS, vyrábajúca káblové elektrické vodiče do automobilov.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?