Tomáš Garrigue Masaryk životopis

Kategorie: Dejepis (celkem: 1094 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 12. března 2007
  • Zobrazeno: 5764×

Příbuzná témataTomáš Garrigue Masaryk životopis

Narodil sa v hromodíne v rodine chudobného kočiša.Jeho otec bol Slovák.Po vychodení obecnej školy sa krátko učil za zámočníka a kováča.
Na príhovor bývalých učiteľov ho napokon rodičia poslali na gymnázium do Brna a neskôr do Viedne,ked aj zmaturoval.Po maturite študoval na fizolofickej fakulte viedenskej univerzity.
Roku 1882 sa stal profesorom parížskej univerzity,kde prednášal filozofiu.Medzi jeho poslucháččmi boli aj slovenskí študenti študujúci v Praha a združení v spolku Detvan.Patrili k nim aj Vavro šrobák a Milan Rastislav Stefánik.

Masaryk podmienil slovenských študentov,aby vydávali časopis Hlas a pustili sa do drobnej práci na podzvihnutie hmotnej a duhovnej
úrovne slovenského ľudu.
Roku 1889 zalošil časopisčas, čo bol začiatok Masarykovej politickej činnosti ako hlavného predstaviteľa smeru,ktorý dostal názov politický realizmus.

Na začiatku svojej politickej dráhy.Masaryk obhajoval existenciu Rakúsko - Uhorska.Chcel ho však referovať tak,aby sa z neho stal štát poskytujúci ochranu svojim národom.

Postupne sa však presvedčil,že táto reforma nie je v Rakúsko - Uhorsku možná.Preto sa po vypuknutí vojny postavil v zahraničí na čelo boja za likvidáciu Rakúsko - Uhorska a za vytvorenie samostatného česko-slovenského štátu.

Po vzniku česko-Slovenska sa 14.11.1918 stal prvým prezidentom bol až do decembr 1935 ,ked zo zdravotních dôvodov odstúpil.

Zomrel 14.septembra 1937.Jeho osobnosť bola taká legendárna,najma v českých krajinách,že ľud ho nazýval "tatíčkom Masarykom".

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?