Thomas Mann životopis

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 05. července 2007
  • Zobrazeno: 3204×

Příbuzná témataThomas Mann životopis

Thomas Mann sa narodil 6.6. 1875 v Lübecku, a zomrel 12.8. 1955 v Zürichu. Bol to významný nemecký spisovateľ, mysliteľ a esejista. Bol to brat nemenej známeho spisovateľa Henricha Manna. Thomas Mann pochádzal z patricijskej rodiny. Jeho otec Johann Mann bol veľkoobchodníkom a senátorom slobodného mesta v Lübecku. Po jeho smrti roku 1891 sa rodina presťahovala do Mníchova, kde Thomas bez krátkych prerušení žil a tvoril do roku 1933. V početných románoch, novelách a prejavoch obsiahol problematiku spoločenského a kultúrneho vývinu Nemecka na konci 19. a v prvej polovici 20. storočia. Celé jeho dielo je hlboko zakorenené v tradíciách európskej kultúry od antiky, vzniku kresťanstva po klasický realizmus. Thomas Mann debutoval zbierkou noviel Der kleine Herr Friedemann v ktorom približuje osudy strápených ľudí, nachádzajúcich sa v neustálom konflikte so životom. Nadväzujúc na postupy realistického románu 19. storočia, zobrazil v románe Buddenbrooks. Jeho ďalšie dielo Verfall einer familie zobrazuje proces úpadku patricijskej obchodníckej rodiny, ktorá bola poplatná morálnym tradíciám staršej buržoáznej etapy a nevedela sa prispôsobiť novej ekonomickej situácii. Symptómy spoločenského a duchovného rozkladu, ktoré majú celospoločenskú platnosť, spisovateľ ukazuje na troch generáciách tejto rodiny. V novelách Tristan (1903), Tonio Kroger (1903) a Tod in Venedig (1912) sa Mann zamýšľa nad postavením umelca v neskoroburžoáznej spoločnosti. V románe Konigliche Hoheit ( kráľovská výsosť), ktorého dej sa odohráva na dvore drobného nemeckého kniežatstva, autor jemnou satirou odhaľuje ako črtu nemeckého imperializmu spojenie feudálnej aristokracie s buržoáznou finančnou oligarchiou. Prvá svetová vojna prerušila literárnu tvorbu Manna. Na rozdiel od brata zmýšľal lojálne. Dej prvého veľkého povojnového románu Der Zauberberg ( čarovný vrch 1924,1953 ) sa odohráva v izolovanom prostredí švajčiarskeho pľúcneho sanatória, kde sa zišli buržoázne a aristokratické ,,špičky“ Európy. Román poskytuje veľa pohľadov na súdobý život, civilizáciu, postoj človeka k svetu. Na nebezpečenstvo fašizmu upozornil už v novele Mario und der Zauberer (1930). Po nacionalistickom prevrate emigroval do Švajčiarska (1933). Keď ho zbavili nemeckého občianstva, prijal domovské právo obce Proseč, a tým aj československé štátne občianstvo. V roku 1938 sa presťahoval do spojených štátov, kde pôsobil ako spisovateľ a istý čas ako vysokoškolský profesor.

Napísal početné kultúrnopolitické eseje a predniesol vyše 50 rozhlasových prejavov, adresovaných Nemcom. Vo svojich prózach spracúval biblické námety, alegorickou formou reagoval na súveký fašizmus. V mnohých štúdiách osvetľoval humánny odkaz staršej nemeckej literatúry a filozofie. Na túto problematiku sa vzťahujú aj epické diela z posledných rokov Mannovho života napr. Doktor Faust. Ešte v emigrácii dokončil tetralógiu Jozef a jeho bratia, v ktorej prerozprával biblickú legendu a vyjadril hlboké mravné a humanistické ideály. Jej jednotlivé časti sú : História Jakubova, Mladý Jozef, Jozef v Egypte a Jozef živiteľ. Tu, ako aj v ostatných prózach sa Thomas Mann ukazuje ako majster nemeckého jazyka, oplodnený dedičstvom klasicizmu. Epická šírka sa spája s mimoriadne pôvabnou drobnokresbou, s psychologickou hĺbkou a suverénnou jemnou iróniou. Neprestajný záujem o Goetheho ako básnika, štátnika a človeka bol podnetom k napísaniu štylisticky menej náročného románu Lotte vo Weimare. Majstrovské zobrazenie životných príbehov rafinovaného dobrodruha, ktorého želaním bolo žiť rozličné životy a mať niekoľko existencií, umožnilo autorovi pranierovať obmedzenosť a pochybnú morálku malomeštiakov. Mann bol spisovateľom svetového formátu, vynikajúcim esejistom a hlásateľom humanistických myšlienok. Za života dostal viaceré pocty a vyznamenania, v roku 1929 Nobelovu cenu za literatúru.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?