Technická základňa kombinovanej dopravy

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)Technická základňa kombinovanej dopravy

TZ KD-tvoria ju nákladové jednotky, kt. sú rovnaké v rámci rôznych druhov dopráv, dopr. prost. rôznych druhov dopravy, na kt. sa premiestňujú nákladové jednotky, infraštruktúra tvorená dopr. cestami a terminálmi (T.) KD
Nákladné jednotky-KD je z eko. hľadiska výhodnejšia väčšinou vtedy, ak sa využíva na strednú a dlhšiu dopr. vzdialenosť vzhľadom na vyššie náklady spojené s prekládkou v T. a vzhľadom na vysoký podiel tzv. mŕtvej hmotnosti, kt. musí spolu s tovarom prepravovať
Kontajnery-celosvetovo unifikované jednotky podľa normy ISO, majú štandardizovaný tvar. Napr. kontajner ISO 1C KMC-na prepr. prachových, nejedovatých substrátov, hmotnosť do 30 t, objem 20 m3. K. sú prepr. manipulačné, ochranné a skladovacie obaly s opakovateľným použitím. Zákl. rozmery podľa angl. mier v stopách. Najčastejšie používané 20, 30 a 40 stôp. K. sú prekladateľné z jedného dopr. prost na druhý bez prekládky nákladu, ktorý sa v nich prepravuje. Členenie:
a)univerzálny-na prepr. kusového mat., môže byť vybavený 1 čelnými dvojkrídlovými dverami alebo ešte bočné dvojkrídlové dvere
b)otvorený-na prepr. sypkých, zrnitých, práškových substrátov, na poľnohosp. a potravinárske polotovary
c)výsypný otvorený-na krátkodobé skladovanie sypkých substrátov, kt. nemusia byť chránené pred poveternostnými vplyvmi. Vyprázdňovanie pomocou sklopného zariadenia, plnenie-3 strešné otvory
d)výsypný zatvorený- ―«―, kt. musí byť chránený ―«―, na plnenie napr. 3 strešné otvory, vysypáva sa výklopným zariadením
e)plošinový (FLAT)-na väčšiu prepr. stroj. výrobkov, na prepr. väčších továrenských výrobkov
f)cisternový-na prepr. a krátkodobé skladovanie kvapalín
g)kontinentálne (POOL)-rovnaké využitie ako univerzálny, ale sú upravené šírkou, čo umožňuje lepšie využitie ložnej plochy pri prepr. paliet
h)lisovací-preprava domáceho odpadu, trávy, má lisovacie zariadenie, kt. umožňuje priame lisovanie odpadu, aby sa ušetrilo miesto, využitie-obchodné domy, sídliská, objem 16 m3
Stredné-prepr. prost. s objemom nad 3 m3 a s dĺžkou do 6 m, môžu byť vyhotovené obyčajné alebo špec., celková hmotnosť by nemala prekročiť 5200 kg
Malé-od 1-3 m3, vybavené pohyb. zariad., kt. umožňuje pohyb po zvislej (otáčanie okolo osi) aj po priečnej osi, sú vybavené ojom pre ľahšiu manipuláciu, náklad nesmie prekročiť hmotnosť 1500 kg.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?