Tatranský národný park

Kategorie: Geografia (celkem: 1046 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 05. července 2007
  • Zobrazeno: 3388×

Příbuzná témata



Tatranský národný park

Vyhlásený: 18.12.1948
Rozloha: 76 763 ha
západ-východ: 42 km
sever-juh: 17 km

Zahŕňa štátne prírodné rezervácie:
Juráňova dolina, Mních, Machy, Roháčske plesá, Kotlový žľab, Úplazíky, Sivý vrch, Osobitá

Chránené prírodné výtvory:
Mačie diery, Hybická tiesňava, Alabastrová jaskňa, Brestovská jaskyňa, Belianska jaskyňa, jaskyňa Javorinka /najdlhšia jaskyňa TANAPU/

TANAP zahŕňa najvyššie horstvo Karpatského oblúka - Vysoké Tatry. Má obdivuhodnú rozmanitosť prírodných javov s množstvom strmých strání, kamenných morí, skalných štítov, krištáľovo čistých plies a hlbokých dolín. Je tvorený Vysokými, Belianskymi a Západnými Tatrami. V strede Vysokých Tatier sa nachádza najvyšší vrchol Slovenska Gerlachovský štít /2655m/, v západnej časti dominuje Kriváň /2494m/ a vo východnej Lomnický štít /2632m/. Najvyšším štítom v Západných Tatrách je Bystrá /2250m/. Medzi Kriváňom a Lomnickým štítom sa nachádza 25 vrcholov, ktoré majú výšku nad 2500m. Celé územie má všetky znaky vysokohorskej krajiny, ako je značná nadmorská výška, bohatý výskyt bralných foriem, ľadovcových foriem, skalných štítov, priepastí, stĺpov, vodopádov a ľadovcových jazier. V parku sa nachádza približne 120 jazier s plochou viac ako 3 kilometre štvorcové a obsahom vody asi 11 000 metrov kubických. Najvyššie položené pleso je Modré pleso vo výške 2157m. Najväčšiu plochu / 20,08ha/ a hĺbku /53,20m/ má Hincovo pleso. Najznámejším vodopádom je so svojou výškou 80m Kmeťov vodopád a vodopád Skok. Vegetácia národného parku je vo všetkých výškových stupňoch hojne zastúpená. Vyskytuje sa tu približne 1300 druhov rastlín, 900 druhov rias, 1200 druhov lišajníkov a machov. Stretávame sa tu zo zaujímavým javom - zafarbeným snehom a ľadom. Je to spôsobené niektorými druhmi mikroorganizmov, machov a lišajníkov. Medzi tatranské endemické druhy patrí kamzík vrchovský tatranský, svišť vrchovský tatranský, hraboš snežný tatranský a piskor vrchovský tatranský. K typickým vtákom horských lesov patrí ďateľ trojprstý, orešnica perlovaná, kuvik kapcavý, drozd kolohrivý a hlodavec myšovka vrchovská. Tatranské lesy obývajú typické druhy karpatskej zveri ako jeleň, srnec, diviak a veľké šelmy ako medveď, vlk, rys. Táto zver vystupuje najmä v lete vysoko nad hornú hranicu lesa až do subalpínskejho a alpínskeho stupňa. K lesným kurovitým vtákom patrí tetrov hlucháň, tetrov hôlniak a jariabok lesný. Z dravcov sa tu vyskytuje orol krikľavý, myšiak hôrny, jastrab veľký, sokol myšiar.

Sovy zastupuje výr skalný (naša najväčšia sova), kuvik vrabčí (najmenšia sova) a iné. Z mnohých druhov spevavcov sú to pinka lesná, hýľ lesný, sojka škriekavá, viac druhov sýkoriek a ďalšie. Najvyššie polohy, najmä subalpínsky a alpínsky vegetačný stupeň, obývajú pre Tatry charakteristický kamzík vrchovský tatranský a svišť vrchovský tatranský. Ich početnosť v poslednom období neustále klesá. Kamzíkov je v TANAP-e približne 300 kusov, svišťov maximálne 900 kusov, čo sú kritické stavy vyžadujúce zvýšenú pozornosť a ochranu. Z vtákov možno v najvyšších polohách pozorovať vrchárku červenkavú, ľabtušku vrchovskú či vzácneho murárika červenokrídleho. Vzdušný priestor nad hrebeňmi Tatier najčastejšie patrí orlovi skalnému a krkavcovi čiernemu. Krkavec dnes patrí k bežným druhom, zatiaľ čo orly žijú na území TANAP-u už iba v niekoľkých pároch. Pri horských potokoch žije vodnár potočný, trasochvost biely a horský, bocian čierny, bocian biely a vzácna vydra riečna. Najmä na Štrbskom a Popradskom plese je v posledných rokoch hojná kačica divá.
Hranice TANAPu, vyznačené na všetkých prístupových cestách, tvorí na severe štátna hranica medzi SR a PR, na východe cesta Ždiar - Tatranská Kotlina, na juhu približne spodná hranica pásma lesov a na západe Suchá dolina, Biela skala, ponad Zuberec na Oravice a oravskou Tichou dolinou k štátnej hranici. Úlohou TANAPu je udržanie pôvodného stavu prírodného prostredia dôslednou ochranou a usmernením využívania horstva pre účely rekreačné, liečebné a športové. V Tatranskej Lomnici sa nachádza Správa TANAPu, Štátne lesy TANAPu, Expozícia tatranskej prírody, Výskumná stanica a Múzeum TANAPu. Tatranská horská služba ako špecifické pracovisko ŠL TANAPu má sídlo v Starom Smokovci.

Nový příspěvek



Ochrana proti spamu. Kolik je 2x4?