Systém živočíchov

Kategorie: Biológia (celkem: 966 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 06. února 2007
  • Zobrazeno: 16242×

Příbuzná témataSystém živočíchov


Ríša: Živočíchy (Animália)
Podríša: Jednobunkovce / prvoky (Protozoa)
Kmeň: Bičíkovce (Flagellata)
Kmeň: Koreňonožce (Rhizopoda)
Trieda: Meňavky (Amoebina)
Trieda: Dierkavce (Foraminifera)
Trieda: Mrežovce (Radiolaria)
Kmeň: Výtrusovce (Sporozoa)
Trieda: Kokcídie (Kokcidia)
Trieda: Hemosporídie (Hemosporidia)
Kmeň: Riasničkovce (Ciliata)
Trieda: Nálevníky (Infusoria)
Podríša: Mnohobunkovce (Metazoa)
Kmeň: Hubky (Porifera)
Trieda: Mechúrniky (Coelenterata)
Kmeň: Pŕhlivce (Cnidaria)
Trieda: Polypovce (Hydrozoa)
Trieda: Medúzovce (Scyphozoa)
Trieda: Korálovce (Antozoa)
Kmeň: Nepŕhlivce (Acnidaria)
Trieda: Prvoústovce (Protostomia)
Kmeň: Ploskavce (Plathelmintes)
Trieda: Ploskulice (Turbellaria)
Trieda: Motolice (Trematodes)
Trieda: Pásovnice (Cestodes)
Kmeň: Okrúhlovce (Nemathelmintes)
Trieda: Vírniky (Rotaria)
Trieda: Hlístovce (Nemateda)
Kmeň: Mäkkýše (Mollusca)
Podkmeň: Prvomäkkýše (Amphineura)
Podkmeň: Schránkovce (Conchifera)
Trieda: Ulitníky (Gastropoda)
Trieda: Lastúrniky (Bivalvia)
Trieda: Hlavonožce (Cephalopoda)
Kmeň: Obrúčkavce (Annelida)
Trieda: Mnohoštetinavce (Polychaeta)
Trieda: Opaskovce (Clitellata)
Rad: Máloštetinavce (Oligochaeta)
Rad: Pijavice (Hirudinea)
Kmeň: Článkonožce (Arthropoda)
Podkmeň: Trojlalokovce
Trieda: Trilobitovce
Podkmeň: Klepietkavce (Chelicerata)
Trieda: Hrotnáče (Merostomata)
Trieda: Pavúkovce (Arachnoidea)
Rad: Šťúry
Rad: Pavúky
Rad: Šťúriky
Rad: Kosce
Rad: Roztoče
Podkmeň: Žiabrovce (Branchiata)
Trieda: Kôrovce (Crustacea)
Rad: Rakovce
Rad: Rôznonôžky
Podkmeň: Vzdušnicovce (Tracheata)
Trieda: Hmyz (Insecta)
Rad: Chrobáky
Rad: Blanokrídlovce
Rad: Motýle
Rad: Dvojkrídlovce
(DRUHOÚSTOVCE-DEUTEROSTOMIA)
Kmeň: Ostnatokožce (Echinodermata)
Kmeň: Chordáty (Chordata)
Podkmeň: Plášťovce (Tunicata)
Podkmeň: Bezčrepovce (Acrania)
Podkmeň: Stavovce (Vertebrata)
Trieda: Kruhoústnice (Cyklostomata)
Trieda: Drsnokožce (Chondrichtyes)
Trieda: Ryby (Osteichtyes)
Trieda: Obojživelníky (Amphibia)
Trieda: Plazy (Reptilia)
Podtrieda: Korytnačky (Testudinata)
Podtrieda: Šupináče
Rad: Jaštery
Rad: Hady
Podtrieda: Krokodíly
Trieda: Vtáky (Aves)
Podtrieda: Pravtáky
Podtrieda: Vtáky pravé
Trieda: Cicavce (Mammalia)
Podtrieda: Vajcorodce
Podtrieda: Vačkovce
Podtrieda: Placentovce
Rad: Hmyzožravce
Rad: Netopiere
Rad: Slabozubce
Rad: Hlodavce
Rad: Dvojitozubce
Rad: Mäsožravce
Rad: Veľryby
Rad: Kopytníky
Rad: Chobotnatce
Rad: Primáty
- poloopice
- opice
- ľudia (Hominidae).

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?