Svetový romantizmus - Byron, Shelley, Hugo

Kategorie: Literatúra (celkem: 527 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 23. září 2006
  • Zobrazeno: 7100×

Příbuzná témataSvetový romantizmus - Byron, Shelley, Hugo


Romantizmus začal vznikať v najvyspelejšej európskej krajine - Anglicku.
Najvýznamnejším autorom tohto obdobia bol básnik a rebel –

George Gordon Byron ( 1788 – 1824 )
- bol to aristokrat, dedičstvom získal šľachtický titul – búrlivák, ktorý v snemovni obhajoval práva robotníkov
- odišiel z Anglicka a precestoval celú Európu
- svoj život, názory na Anglicko a Európu zobrazil v autobiografickej poéme Childe Haroldova púť – zobrazil v nej cesty a úvahy pútnika (nový typ hrdinu ), ktorý je rozčarovaný svetom bez lásky a úprimného citu
- hrdinom (pútnikom ) je sám autor ( autoštylizácia ), ktorý sa cíti vo svete zábavy osamelý, opustený a sklamaný, búri sa však proti tyranii a neslobode porobených národov
Ďalšie diela:
Don Juan – komický epos, v ktorom kritizuje reakčné európske vlády
- hlavná postava prežíva rôzne dobrodružstvá na cestách v Grécku,
Turecku, Rusku
Chillonský väzeň – romantická poéma
- hlavnou ideou je túžba po slobode
- dej sa odohráva na hrade Chillon, na ktorom väznia jedného
zo 6 synov popraveného povstalca
- po mnohých rokoch ho vyslobodia, ale on už nevie žiť na
slobode a cnie sa mu za väzením
- v poéme sú vyjadrené túžby Švajčiarov oslobodiť sa spod
cudzej nadvlády
Džaur, Korzár – básnické poviedky, ktoré okrem deja obsahujú aj úvahy a city
autora

Byron vytvoril typ osamelých buričov, stal sa tvorcom európskeho titanizmu – titan = silná osobnosť, ktorá nemôže zvíťaziť v nerovnom boji, vytvoril aj ďalšie nové postavy – väzeň a tulák


Percy Bysse Shelley ( 1792 – 1822 )
- bol rebelantom a buričom, často prejavoval nespokojnosť
- pre pokrokové názory ho vylúčili z univerzity, odišiel z Írska, aby pomohol utláčanému národu
- veril v moc lásky, ktorá môže človeka zmeniť
Dielo:
Odpútaný Prometeus – veršovaná dráma, v ktorej vychádzal z Aischylovej
tragédie Pripútaný Prometeus
- hrdinom je Titan, predstavujúci ľudskosť, je pripútaný
ku skale, ale nepoddáva sa
- nepoddáva sa hrozbám Jupitera a keď ho oslobodí
Herkules, nastáva vláda lásky a porozumenia
- hra vyznieva ako proroctvo o páde tyranov
- nachádzame tu aj hrdý vzdor proti osudu, ktorý je
typickým znakom romantizmu
Walter Scott ( 1771 – 1832 )
- škótsky básnik a románopisec, ktorý sa považuje za zakladateľa historického románu: Ivanhoe, Waverley - zaoberá sa v nich históriou Anglicka a Škótska
Alan Edgar Poe ( 1809 – 1849 )
- americký spisovateľ, ktorý ovplyvnil európsku literatúru
- písal básne – Havran
- bol zakladateľom modernej poviedky a novely, ktoré boli predchodcami detektívnych románov

FRANCÚZSKA LITERATÚRA

Victor Hugo ( 1802 – 1885 )
- bol zakladateľom, teoretikom a praktikom francúzskeho romantizmu
- bol básnik, dramatik, prozaik a esejista
- bol najprv stúpenec monarchie, ale po revolúcii 1848 – 1851 sa stal republikánom
- po nástupe Napoleona III. musel odísť do exilu, kde žil 18 rokov
Poézia – Kontemplácie – lyrické básne
Legenda vekov – cyklus epických básní, v ktorých postupne komentuje plynutie
udalostí od Adama a Evy k Ježišovi, od antiky po súčasnosť

Dráma – Cromwell – predhovor k tejto dráme sa stal manifestom novej romantickej školy,
žiadal väčšiu slobodu v umení
Hernani – hlavná postava pre lásku obetuje svoj život
Ruy Blas – veršovaná dráma o láske kráľovnej k sluhovi

Próza - Bedári – román, ktorý napísal v exile
- opisuje tu franc. spoločnosť, jej pokrytectvo
- hlavná postava je Jean Valjean, ktorý je nespravodlivo odsúdený na galeje – 20 rokov
- po návrate ukradne biskupovi z núdze dva svietniky, ale ten vyhlási, že mu ich
daroval
- zmení sa a začne pomáhať chudobným a utláčaným
- vedie dobrodružný život, predstavuje symbol spravodlivosti
Robotníci mora , Deväťdesiattri – historický román z čias Veľkej francúzskej
revolúcie

Chrám Matky Božej v Paríži – jeho najznámejší román
- dej sa odohráva v 15. stor. v Paríži, zobrazuje tu zápas jednotlivca s predsudkami a náboženskými dogmami
Postavy: krásna Esmeralda – krásna ( domnelá ) cigánka, tancuje na námestí, je zaľúbená do kráľa lukostrelcov Phoeba. Ten je však zbabelý a v rozhodujúcich okamihoch Esmeraldu nepodporí. Frollo – arcidiakon, ktorý je však pokrytec, je vášnivo zaľúbený do Esmeraldy a aby upokojil svoju vášeň, neštíti sa ničoho. Prebodne dýkou kapitána, keď ho prichytí s Esmeraldou a zo zločinu obvinia a odsúdia na smrť Esmeraldu. Quasimodo – zvolený za kráľa žobrákov škaredý, jednooký hrbáč, od dieťaťa ho vychováva kňaz Frollo a je zvonárom v chráme, ju pred smrťou zachráni a ukryje ju v chráme vo veži, kde je ťažký prístup. Potom ju bráni pred ozbrojencami a medzitým ju unesie Frollo. Zatvorí ju k starej pustovníčke Gudule. Tá nemá rada cigánov, lebo ich obviňuje z toho, že jej pred mnohými rokmi ukradli dieťa. Nakoniec spoznáva v Esmeralde svoju dcéru, ale aj tak ju pred smrťou nezachráni. Keďže tá odmieta Frolla, vydá ju na smrť, ale potom ho z veže zhodí Quasimido a neskôr sám dobrovoľne zomiera pri mŕtvej Esmeralde. Harmónia kontrastov je pre tento román typická :
škaredý Quasimodo – krásna Esmeralda
škaredý Quasimodo – jeho šľachetné činy
dôstojný kňaz - jeho pokrytectvo a vášeň.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?