Svetový román - zrkadlo buržoáznej spoločnosti

Kategorie: Literatúra (celkem: 527 referátů a seminárek)Svetový román - zrkadlo buržoáznej spoločnosti

Svetový román - zrkadlo buržáznej spoločnosti.
Porovnajte romantizmus a realizmus ako literárne zobrazovacie metódy

Koncom 19, a zač. 20. stor. prebiehajú v kap. spoločnosti veľké zmeny. Zanikajú feudálne a upevňujú sa kap. vzťahy. Tieto vzťahy boli založené na moci peňazí. Zostrujú sa aj boje európskeho proleteriátu a vrcholia Parížskou komúnou (1871). Dochádza k priemyselnej revolúcii a k prudkému rozvoju prírodných vied. Rozmach prírodovedného bádania ovplyvnil aj filozofiu, vzniká nová filozofia - pozitivizmus. Pozitivizmus zdôrazňuje objektívne poznanie spoločnosti, proti subjektívnemu. Táto filozofia vplývala aj na literatúru, kde badať snahu o objektívne zobrazovanie spoločenských procesov, ľudských vzťahov a charakterov, každodenného života. Spisovatelia si všímajú vplyv prostedia na charakter človeka. Toto prostredie formuje človeka kladne alebo ho deformuje. Tnto literárny smer sa volá realizmus. Realizmus zobrazuje hrdinov zo všetkých spol. vrstiev.

Rozdiely medzi romantickou a realistickou literatúrou
V romantizme hrala veľkú úlohu fantázia, sen, predstavivosť. V realzme spisovatelia zobrazujú všedný život na základe vlastnej alebo spoločenskej skúsenosti.
Romantickí spiosvatelia sa často obracali do minulosti. Realistickí spisovatelia zobrazujú svoju súčasnosť a vnímajú vzťahy a rozdiely v kap. spoločnosti. Romatický hrdina žil bohatým vnútorným životom, charakterizuje ho ušľachtilosť ducha. Človek realistickej literatúry je zachytený v konkrétnom spoločenskom prostredí, ktoré ho formuje.

Anglická realistická literatúra

Charles Dickens
Dickensovým dielom sa začína obdobie realistickej literatúry. Prežil veľmi ťažké detstvo a mladosť. Ako lO roč. začal pracovať v továrni, neskôr sa stal pisárom v advokátskej kancelárii a potom redaktorom. Aj keď bol slávnym spisovateľom, nikdy nezabudol na to, čo prežil v mladosti.Preto aj hrdinovia jeho diel sú ľud a najchudobnejší a najbiednejší. Prvý literárny úspech prežil ako 25 ročný zásluhou románu Kronika Pickwickovho klubu. Je to jeho jediný vtipne a humorne ladený román. Ostatné romány sú poznačené smútkom a veľkou kritikou nespravodlivej anglickej spoločnosti. Napríklad román Oliwer Twist je o chlapcovi - sirote. Ďalej autobiografický román David Copperfield - kritizuje v ňom výchovný a školský systém v Anglicku. Ďalšie diela: Malá Doritka, Ťažké časy, Veľké nádeje. Francúzka realistická literatúra

Stendhal
Filozoficky a politicky vychádzal z materialistov.

Bol odporcom kráľov i tmárstva. Hrdinovia jeho románov sú scižiadostiví mladí muži, ktorí sa chcú za kažkú cenu uplatniť./ Červený a čierny, Kartúza Parmská/

Honoré de Blazac
Po napísaní prvých románov prišil na myšlienku napísať veľký románový cyklus Ľudská komédia. Obsahuje 97 románov a poviedok. Ľudská komédia má 3 časti: Štúdie mravov, Filozofické štúdie, Analytické štúdie. Romány tvoria samostatné celky, ale sú navzájom spojené:
- realistickou metódou, ktorá spočíva v analýze ľudských charakterov v spoločenskom prostredí. Balzac vykresľuje ľudí, ktorí túžia po postavení a bohatstve, za čím kráčajú bezohľadne. Vykreslil ľudí z vyšších vrstiev - aristokracia a buržoázia, ale aj zo stredných vrstiev.
- je tu aj spojenie niektorými postavami, ktoré prechádzajú z jedného diela do druhého - napr. Rastignac sa objavuje v románe Otec Goriot, Lesk a bieda kurtizán, Stratené ilúzie.
- romány sú spojené udalosťami - jedna udalosť sa spomína vo viacerých dielach
- v úvode je načrtnuté detailné prostredie a charakteristika postáv.
# Román Otec Goriot
Autor v ňom zobrazil tragiku obetavej a bolestne zraňovanej otcovskej lásky. Tragika meštiaka Goriota je svedectvom o morálke spoločnosti, ktorej moc peňazí narušila tie najzákladnejšie ľudské vzťahy. Otec Goriot venoval celý svoj majetok dcéram Anastázii a Delfíne, ktoré sa vďaka nemu stali príslušníčkami aristokracie a finančnej buržoázie. Oslepovaný ich postavením nevidí, že dcéram je jeho osud ľahostajný. Spoznáva to až na smrteľnej posteli, umiera veľmi chudobný a opustený. Ruská realistická literatúra

Fiodor Michajlovič Dostojevskij
Bol tvorcom psychologickej románovej prózy. Základ jeho diela tvoria 3 romány: Zločin a trest, Idiot, Bratia Karamazovci. Sú to prenikavé štúdie ľudskej duše, veľmi citlivo vykreslil vnútro človeka a podrobil ho psychologickej analýze. Potom odkrýva aj nedostatky vtedajšej spoločnosti. Ivan Sergejevič Turgenev
Dostal dva prívlastky súvisiace s jeho tvorbou. Prvý - básnik ruskej prózy - jeho prźa sa vyznačuje lyričnosťou a poetičnosťou. Druhý - majster ľúbostnej prózy. V ľúbostných novelách Prvá láska, Jarné vody podáva protiklad muža a ženy. Muža vykreslil ako rojka a nerozhodného a váhavého. Protikladom je žena, ktorej je láska všetkým a v živote je pre ňu nenahraditeľná.
Romány - Šľachtické hniezdo, Otcovia a deti.

Anton Pavlovič Čechov
Preslávil sa poviedkami, ale významne zasiahol do dramatickej tvorby.

V drámach Čajka, Višňový sad, Ujo Váňa a Tri sestry spracoval konflikty ľudí.Na jednej strane sú to ľudia statoční, čestní, obetaví, na druhej strane ľudia s pokrivenou morálkou, kariéristi, egoisti.

Nikolaj Vasilievič Gogoľ
Prozaik a dramatik. Do literatúry vniesol nový typ satiry gogoľovský smiech cez slzy. Romány Revízor, Ženba, Mŕtve duše, v ktorých vykreslil satiricky rozklad ruského nevoľníckeho zriadenia - hlavne byrokraciu. Lev Nikolajevič Tolstoj
Jeho dielo predstavuje vrchol ruského realizmu. Napísal historický román Vojna a mier, v ktorom zachytil ťaženie Napoleona proti Rusku. # Román Anna Kareninova
Spoločensko-psychologický román. Hlavná hrdinka Anna hľadá v živote skutočnú lásku, porozumenie, šťastie a úprimný cit. Toto nenachádza v manželstve, ani v novej láske a tak prichádza k poznaniu, že v spoločnosti, v ktorej žije, nikdy nenájde tieto hodnoty. Sklamaná, zúfalá ukončí svoj život pod kolesami vlaku.
# Román Vzkriesenie
Je kritikou ruského štátneho aparátu, justície a pomerov vo väzniciach. Neobsahuje len kritiku, ale vykresľuje aj lásku. Hlavnými hrdinami sú Kaťuša Maslovová a knieža Nechľudov. Knieža zvedie Kaťušu, ktorá otehotnela a tety, u ktorých bývala, ju vyhodili. Žila v zlých pomeroch, dieťa jej dali do sirotinca, kde zomrelo. Kaťuša išla do nevestinca. Za obvinenie z vraždy zákazníka sa dostáva pred súd. Sudcom je Nechľudov, ktorý jej vymôže vyhnanstvo a ponúkne jej svoju ruku. Kaťuša ho však odmietne a vydá sa za spoluväzňa. Nechľudov v románe prechádza procesom mravnej obrody, je ochotný sa zriecť svojej kariéry.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?