Svetový realistický román - zrkadlo spoločnosti, kronika jej mravov

Kategorie: Literatúra (celkem: 527 referátů a seminárek)Svetový realistický román - zrkadlo spoločnosti, kronika jej mravov

Svetový realistický román – zrkadlo spoločnosti, kronika jej mravov

Realizmus- je nová tvorivá metóda umenia a literatúry, ktorá vznikla ako reakcia na predchádzajúce umelecké smery, najmä na romantizmus. Je ďalším stupňom vo vývine umenia a slovesnej tvorby. Myšlienkový základ realizmu – filozofia pozitivizmu (zakl. August Comte – filozofický smer hlásajúci objektívne poznanie skutočnosti na zásade overených vedeckých poznatkov)
Základné črty a rozdiely romantizmu a realizmu:
· individualizmus – pocit osamelosti, hrdina titan – vzbúrenec – romantizmus
- realistický hrdina je človek všedný, obklopený všedným denným prostredím
· emocionálnosť
- racionálny prístup
· subjektivizmus
- objektívnosť názorov
· fantázia, bohatá imaginácia (predstavivosť)
- zmysel pre realitu
· romantici – poézia
- realistická próza
- literárne metódy: - opisný realizmus
- kritický realizmus
- socialistický realizmus

Anglický realizmus
Charlotte Brontëová – preslávila sa dielom Jana Eyrová – román, romanticko-realistický príbeh siroty
Emily Brontëová – preslávila sa dielom Búrlivé výšiny – román, romantický anglický vidiek, ale realistické vzťahy medzi ľuďmi
Anne Brontëová – preslávila sa dielom Tajomná pani Grahamová – román

Charles Dickens – najvýznamnejší kritický realista, autor najlepšieho humoristického románu Pamäti Klubu Pickwickovcov
Oliver Twist – román, v ktorom odhaľoval pokrytectvo spoločnosti, sociálnu zaostalosť
David Copperfield – román venovaný výchove detí, román s autobiografickými črtami
Malá Doritka – román, spoločenské a triedne protiklady
Vianočné knihy – rozprávkové príbehy
Veľké nádeje – román s autobiografickými črtami

T. Hardy – romány: Ženské vrtochy, Ľudia z hôr, Ďaleko od hlučného davu
W. Thackeray – romány: Trh márnosti, Veľká kniha o snoboch
E. B. Browningová – lyrička, Portugalské sonety – poézia, básnická zbierka
J. Ruskin (raskin) – literárny teoretik, kritik, esejista
„Knihy sú ľuďom tým, čím krídla vtákom.“

Francúzsko
Stendhal (vlastným menom Henri Beyle) - esejista a prozaik, odporca aristokracie, obdivovateľ Napoleona
Červený a čierny – román – spoločenský, pomery v 19. storočí, hlavná postava Julien (žulien) Sorel
Kartúza parmská – román spoločensky prenesený do prostredia Talianska, hľadanie zmyslu života
Vanina Vaniny – román
Abatiša z Castra – román
Esej o láske

G.

Flaubert(flóbert) – sústredil sa na psychický krízu človeka
Pani Bovaryová – vrchol nielen jeho románovej tvorby, ale aj vzor realistického románu, vyvolal veľký škandál
Citová výchova – román, strieda sa súčasnosť a minulosť, nenaplnená láska
Pokušenie sv. Antona – román

Guy de Maupassant – významný svetový novelista a románopisec
Miláčik – preslávil sa ním, zobrazuje mladého karieristu, ktorému ženy pomôžu dostať sa z biedneho prostredia do vládnucích kruhov
Mont–Oriol – román, zosmiešňuje honbu za majetkom
Gulôčka, Muška, Piere a Jean – novely

Emile Zola – predstaviteľ naturalizmu (zobrazoval človeka ako súčasť prírody, výsledok pôsobenia dedičnosti alebo prostredia)
Nana – román, prostitúcia
Ľudská beštia – román
Brucho Paríža, Zabiják, Germinal – romány

Alexander Dumas ml. – Dáma s kameliami – román, mladá dáma zomiera na suchoty (turbekulózy)

Honoré de Balzac – zakladateľ kritickorealistického, moderného románu vo francúzskej literatúre
Ľudská komédia – cyklus obsahuje vyše 90 románov a poviedok, ktoré zobrazujú fr. spoločnosť 19. storočia. Cyklus rozdelil na: Štúdie mravov – osvetľujú sociálne účinky, Filozofické štúdie – vykresľujú príčiny spoločenských síl, Analytické štúdie – vysvetľuje princípy všetkého diania vo svete. V Ľudskej komédií vystupuje množstvo postáv, mnohé z nich vo viacerých románoch, čo dáva celému dielu jednotu a rytmus.
K Štúdiám mravov patrí román Gobseck – vykreslil typ úžerníka, Šagrénova koža – román z cyklu Filozofické štúdie
Fyziológia manželstva – z Analytických štúdií
Otec Goriot – román o ľudskej bezcitnosti, prvý odhalil démona peňazí a ich vplyv na spoločnosť. Autor analyzuje tragiku ľudskej vášne – neopakovateľnej lásky. Starý obchodník Goriot venoval celý svoj majetok dcéram Anastázii a Delfíne, vydávajúcim sa za príslušníkov aristokracie a finančnej buržoázie. Oslnený ich spoločenským postavením nevidí, že dcéram je osud otca, žijúceho v špinavom penzióne ľahostajný. Opustený a sklamaný na smrteľnej posteli spoznáva, že namiesto lásky a nehy vlastných detí zostala iba samota, opustenosť, sklamanie a krutý bôľ srdca.
Druhé románové pásmo vytvárajú postavy galejníka Vautrina a mladého schudobneného vidieckeho šľachtica Rastignaca, prichádzajúceho do Paríža získať výhodné spoločenské postavenie. Spoznáva krutosť morálky v parížskej spoločnosti i Vautrinovu filozofiu. Postava Vautrina sa objavuje i v ďalších románoch Stratené ilúzie aj Lesk a bieda kurtizán. Balzac zobrazuje v tejto postave človeka nezlomnej vôle a energie, bojujúceho proti podvodu, pokrytectvu, nespravodlivosti a proti nemorálnej parížskej spoločnosti jej vlastnými prostriedkami a zbraňami.

Balzac v Ľudskej komédii načrtol rôzne stránky duchovného, morálneho i sociálneho života francúzskej spoločnosti v prvej polovici 19. storočia. Charakteristika postáv:
Otec Goriot – bohatý obchodník s cestovinami, po smrti ženy mu ostali 2 dcéry, ktoré sa zaňho hanbili a prišli k nemu len vtedy, keď potrebovali peniaze – ľúbil ich čistou otcovskou láskou. Zomiera chudobný a opustený. Anastázia a Delfína – mladé, pekné, falošné, bezcitné, myslia len na seba a na svoje šťastie. Boli vypočítavé. Vydávajú sa za bohatých ľudí, bankára a grófa. Každá chcela žiť vlastným životom. Zapríčiňujú otcovu smrť, neprichádzajú sa rozlúčiť ani na pohreb. Rastignac – mladý, chudobný, ctižiadostivý študent, do mesta prichádza za štúdiom, ale zároveň sa chce dostať do vyšších kruhov. Vzťah medzi Goriotom a Rastignacom bol kladný. Spoznáva, že spoločnosť a lakomstvo zničia aj tie najväčšie cesty. Bojuje za šťastie a úspechy. S Goriotom bol do poslednej chvíle jeho života. Vautrén – bývalý zločinec, bol vypočítavý, vedel sa pretvarovať, špekulant, človek zlý. Prezývka – oklamsmrť. Nakoniec je chytený a dostáva sa pred súd. Dopomohla k tomu žena, ktorá sa dohodla s policajtom, že ho uspí a potom mu tľapne po ramene. Vauguerová – vlastníčka penziónu, bola vypočítavá, chcela si zobrať Goriota, lakomá, ohovárala.

Ruský realizmus
Nikolaj Vasilievič Gogoľ – prozaik a dramatik, jeho tvorba ovplyvnila aj západ.

literatúry
Večery na laze neďaleko Dikaňky, Mirhorod – zbierky poviedok z Ukrajiny
Peterburské poviedky – cyklus, zobrazil veľkomestské prostredie s jeho kontrastmi
Plášť – kritizuje ťažké podmienky poctivých, pracovitých ľudí.
Revízor – komédia, pranieruje mestských predstaviteľov, úplatkárstvo, hanblivosť
Mŕtve duše – román, zobrazuje život ruských statkárov

Ivan Sergejevič Turgenev – básnik, prozaik a dramatik
- väčšinu života prežil vo Francúzsku, kde sa spriatelil so Zolom, Flaubertom a Maupassantom
Poľovníkove zápisky – zbierka poviedok, zobrazuje krásnu prírodu, útlak nevoľníkov
Rudin – román, typ „zbytočného človeka“
Otcovia a deti – román, predstavuje generačný konflikt statkárskej aristokracie a revolučno-demokratickej inteligencie

Teodor Michajlovič Dostojevskij – jeden zo zakladateľov moderného psychologického románu
Biedni ľudia – román vo forme listov dvoch osamelých ľudí
Zápisky z mŕtveho domu – román, zobrazuje trpkú väzenskú skúsenosť, vo forme denníka
Ponížení a urazení – román, súcit s poníženými a trpiacimi
Zločin a trest – sociálno-psychologický román, hrdina zavraždí starú úžerníčku – odsúdený na nútené práce.
Idiot – román, hrdina chce prekonávať zlo láskou
Diablom posadnutí a Bratia Karamazovci – romány, analyzoval mravné problémy človeka

Lev Nikolajevič Tolstoj – Jasnopolianske zápisky- opis života ruskej spoločnosti,
Detstvo, Chlapčenstvo, Junošstvo, Sevastopoľské poviedky – krátke práce
Vojna a mier – románová epopeja, život vyššej ruskej spoločnosti
Anna Kareninová – román, hľadanie zmyslu lásky a obraz Ruska druhej polovice 19. storočia
Vzkriesenie – román, odsudzuje morálku vyššej spoločnosti

Anton Pavlovič Čechov – poviedky: Chameleón, Smrť úradníka, Izba číslo 6, Vaňka – v týchto dvoj poviedkach odhaľuje antihumánnosť spoločenských pomerov, Dáma so psíčkom – odsudzuje prejavy morálneho meštiactva
Próza Step, hry: Čajka, Ujo Váňa, Tri sestry, Višňový sad – zobrazoval obyčajných ľudí a odhaľoval vážne spoločenské problémy Ruska. Jeho tvorbou vrcholí éra ruského realizmu. Český realizmus
- v druhej polovici 19. storočia nastáva rozmach Českej národnej kultúry:
a) vychádzali nové časopisy (Květy, Osvěta, Lumér)
b) 1881 sa otvára Národné divadlo v Prahe
c) 1882 sa rozdelila Karlova univerzita na českú a nemecký
d) vznikli nové edície inštitútu a spolky

Alois Jirásek – zakladateľ českého realistického historického románu
- rodisko Hronov (Jiráskov Hronov)
- štúdiá FFKU – história
- pôsobil – Litomyšl, Praha
1. husitské obdobie – Proti všem (1419 – 1429), Mezi proudy – nástup hnutia, Bratrstvo – ústup hnutia – 1. Bitka pri Lúčenci, 2. Mária, 3. Žobráci
2. Národné obrodenie – F. L. Věk – 5 dielny román, U nás – 4 dielny román – kronika vidieckeho života v tomto období, Filosofská história – román, revolúcia 1848-49 v prostredí Litomyšle
3. Temno – román, Bottovci – román, strážcovia hraníc
4. Dráma – voľňá husitská dramatická trilógia: Ján Hus, Ján Žižka, Ján Roháč
Lucerna – rozprávka
Súčasný vidiek: Vojnarka, Otec
Zbierka povestí – Staré povesti české

Ján Neruda – básnik a prozaik, narodil sa v Prahe
Poézia- Hrbitovní kvítí – básnická zbierka, Knihy veršu – výber jeho tvorby: Poslání na Slovensko – báseň, láska k Slovensku, Písně kosmické – konfrontácia obrovského vesmíru s fyzickou malosťou človeka. Balady a romance – zbierka, Prosté motivy – zbierka, spoveď starnúceho básnika, je rozdelená na jarní, Letní, Podzimní, Zimní. Zpěvy páteční – posledná kniha, vyšla až po smrti.
Próza – Arabesky – prvá kniha próz, Povídky malostranské, Přivedla žebráka na mizinu, Hastrman, Jak si nakouřil pan Vorel pěnovku – ucelené príbehy

Nórsko
Björnstjerne Björnson – Nór, spisovateľ a publicista, roku 1907 vystúpil na mierovom kongrese v Mníchove proti pomaďarčovaniu Slovákov (Černová), hlásal rovnoprávnosť žien.
Áno, milujeme túto krajinu – báseň, stala sa Nórskou štátnou hymnou
1903 – NC za celoživotné dielo

Henryk Sienkiewicz – Poliak, NC 1905, historická trilógia zo 17. storočia: 1. Ohňom a mečom, 2. Potopa, 3.

Pán Wolodyjowski
Quo vadis – prenikanie kresťanstva do Európy, román

Imre Madach (madač) – Maďar, Tragédia človeka – veršovaná filozofická dráma.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?