Svetový realistický román - zrkadlo buržoáznej spoločnosti

Kategorie: Literatúra (celkem: 527 referátů a seminárek)Svetový realistický román - zrkadlo buržoáznej spoločnosti

Svetový realistický román - zrkadlo buržoáznej spoločnosti Analýza dvoch diel na základe prečítaného

Honoré de Balzac: Otec Goriot (úryvok)

Ach, keby som bol bohatý, keby som si bol nechal majetok,
keby som im ho nebol dal, to by tu boli, oblizovali by mi líca
svojimi bozkami. Býval by som v paláci, mal by som krásne
izby, sluhov, teplo; a ony by sa rozplývali v slzách aj so
svojimi mužmi a deťmi. To všetko bys som mal. Ale takto nič. Za peniaze je všetko, ešte aj dcéry. Ó, kdeže sú moje peniaze?
Keby som mal zanechať poklady, balili by ma do obkladov,
starali by sa o mňa; počul by som ich, vídal by som ich. Ach,
moje drahé dieťa, moje jediné dieťa, moja opustenosť a bieda
sú mi milšie! Keď je bedár milovaný, aspoň je isté, že ho
naozaj ľúbia. Nie, chcel by som byť bohatý, to by som ich
videl. Namôjveru, ktohovie? Obe majú srdce z kameňa. Priveľmi
som ich ľúbil, aby ony aspoň trochu ľúbili mňa. Otec má vždy
byť bohatý, má....

a) Porovnajte romantizmus a realizmus ako literárne
zobrazovacie metódy z hľadiska umeleckého a filozofického.
b) Stručne charakterizujte vrcholné zjavy európskeho
literárneho realizmus, hlbšie sa zamerajte na základné
východiská kritiky morálky buržoáznej spoločnosti v diele
Otec Goriot.
c) Zaraďte ukážku z hľadiska slohových útvarov alebo
slohových postupov a z hľadiska drámy ako literárneho
žánru.
d) Aké typy viet prevládajú a prečo? Uveďte frazeologizmus,
ktorý vystihuje niektorú myšlienku ukážky. Uveďte
expresívne slová (citový vzťah hovoriaceho) a zaraďte ich
do systému slovnej zásoby.

a) Porovnanie romantizmu a realizmu:

- Realizmus vstupuje do literatúry v rokoch 1875 - 1905. Ako literárny
smer sa používa do dnes.
- Vznikol ako reakcia na predchádzajúce umelecké smery, najmä
romantizmus.
- REALIZMUS ako umelecká metóda podáva pravdivá a neskreslený obraz
skutočnosti. Na rozdiel od fantázie a snenia romantizmu ide
v realizme o zobrazenie všedného života.

- Romantický autor staval proti prízemnosti života vládnucej
spoločnosti buď veľkolepú minulosť, alebo veľkolepú hmlistú vidinu
budúcnosti. V romantizme sa zväčša písala poézia.

Ďalšie znaky :
únik do minulosti (glorifikácia),
idealizácia, vízie, predstavy o budúcnosti,
výnimočné postavy (aj vydedenci spoločnosti).
- Realistický autor zostáva na pôde súčasnosti. Realizmus objavil
postavy zo všetkých sociálnych prostredí a vrstiev. V realizme sa
zväčša píše próza. Ďalšie znaky : súčasné témy, neprikrášlené
zobrazenia skutočnosti, opis všetkých spoločenských tried, typické
postavy.

- Z literárnych žánrov sa dostáva do popredia ROMÁN. V 19. storočí sa
upevňujú kapitalistické vzťahy a zväčšuje sa moc peňazí a buržoázie
To všetko nachádza svoj odraz v literatúre realizmu.

b) Národné real. literatúry; rozbor Otca Goriota

Anglická realistická literatúra

CHARLES DICKENS
- Veľký anglický humanista
- Písal romány,ktorých témou bola kritika kapitalizmu, súdnictva,
alkoholizmu, života chudoby:
KRONIKA KLUBU PICKWICKOVCOV
- kritika anglickej buržoázie, školstva a výchovy
DAVID COPPERFIELD
OLIVER TWIST
MALÁ DORRITKA
ŤAŽKÉ ČASY
VEĽKÉ NÁDEJE
- Všíma si spodinu spločnosti (vydedencov), podsvätie. Sú pre neho
dosť typickí detskí predstavitelia .
- Oliver Twist - obsahuje aj romantické prvky; realistické vykreslenie
prostredia a vzťahov. Téma: príbeh mladého chlapca Olivera Twista,
ktorého prenasleduje nevlastný brat pre testament rodičov, kladie mu
do cesty rôzne prekážky a Oliver im odoláva.

Francúzska realistická literatúra

HONORÉ de BALZAC
- Jeho dielo ukazuje široký a mnohotvárny obraz francúzskej spoločnosti
v období narastania kapitalizmu v prvej polovici 19. storočia.
- vo všetkých dielach uplatňuje realistickú metódu odhaľovania ľudských
charakterov a spoločenského prostredia.
- Románový cyklus ĽUDSKÁ KOMÉDIA
- Je tu zahrnutých asi 97 diel; Najznámejším je

román OTEC GORIOT.
Téma: tragika obetavej a bolestne zraňovanej otcovskej lásky.
Stručný dej: Starý obchodník Goriot žil len pre svoje dve dcéry. Bol
dosť majetný a chcel aby sa jeho dcéry mali ešte lepšie.Jeho túžba
bola vydať ich za šľachticov, aby sa dostali medzi spoločenskú
smotánku. To sa mu aj vyplnilo. Vďaka svojim peniazom ich dobre
povydával. Dcéram venoval celý svoj majetok. Hrdý a oslepený ich
spoločenským postavením nevidí, že dcéram je jeho osud ľahostajný. Starý Goriot žije v špinavom penzióne ,opustený a sám.

Len na
smteľnej posteli sklamaný spoznáva, že dcéry ho neľúbili, že
namiesto ich lásky mu zostala opustenosť a samota, krutosť svojich
dcér "Človek musí umierať, aby poznal, čo sú deti."
- Tragédia meštiaka Goriota je svedectvom o morálke spoločnosti,
v ktorej moc peňazí narušila najzákladnejšie ľudské vzťahy.
- Dcéry otca Goriota - Anstázia a Delfína sa za spustnutého otca
hanbia. Nenájdu si ani čas ísť na jeho pohreb a pošlú len kočiare
s kočišom a erbom.

Ruská realistická literatúra

NIKOLAJ VASILIEVIČ GOGOĽ
- písal poviedky, romány, drámy
- román MŔTVE DUŠE
Téma : kritika statkárov a hospodárskeho aparátu.Autor poukazuje na
úplatkárstvo,pretvárku, ale aj lásku k ruskému národu.
- román REVÍZOR
Téma:odkrytie stále sa prehlbujúcej skorumpovanosti cárskej byrokracie

Lev Nikolaevič Tolstoj
- písal väčšinou romány
- román VOJNA A MIER
Téma: široký obraz napoleonských ťažení proti národom Európy. Na
historickom pozadí vykreslil autor predstaviteľov všetkých
spoločenských vrstiev v Rusku. Vyzdvihol hrdinstvo ruského ľudu
pri obrane vlasti.
- román ANNA KARENINOVÁ
Téma: tragika konfliktu hlavnej hrdinky s aristokratickou
Petrohradskou spoločnosťou. Román ukazuje ako táto spoločnosť
neodpúšťa Anne smelosť, že unikla z prázdnoty svojho
manželstva.

Fiodor Michajlovič Dostojevský
- písal hlavne romány
- román BRATIA KARAMAZOVCI
Téma: filozofia o zmysle života, dobre, zle a náboženstve
- román IDIOT
Téma: vykreslenie človeka s kladnými črtami, ktorého spoločnosť
vyčlenila pre čistotu ducha
- román: ZLOČIN A TREST
Téma: problém absolútnej slobody jednostlivca.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?