Svetové hospodárske prostredie

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 12. března 2007
  • Zobrazeno: 4289×

Příbuzná témataSvetové hospodárske prostredie

Svetové hospodárske prostredie

Prostredie – tento výraz je v ekonomike mladý – znamená priestor a podmienky v ňom
tzv. parametrické vonkajšie ekonomické prostredie

Z hľadiska MEP rozoznávame

I. Vnútroregionálne – v rámci danej ekonomiky
II. Národohospodárske – predstavované celou ekonomikou
III. Tzv. blízke vonkajšie prostredie - obklopujúce danú ekonomiku – okolie SR – stredná Európa
IV. Medzinárodné ekonomické integračné – EU
V. Konkrétne medzinárodné trhy
VI. Svetové hospodárstvo

Podnikanie firiem nemusí byť obmedzené len na jedno prostredie

Regióny ekonomiky – myslia sa tým špeciálne oblasti najčastejšie v pohraničných oblastiach, colné zóny

výhody
- pomerne otvorená ekonomika
- odbúravanie ciel
- uvoľnenie toku
• financií
• tovarov
• služieb
• pracovných síl

slobodné ekonomické zóny
sú zvýhodnené aj ďalšími ekonomickými aktivitami – napr. daňové úľavy

Národohospodárske prostredie
- špecifiká
- legislatíva
- hospodárska politika
- stav národného hospodárstva
- potenciál trhu
tieto špecifiká musí poznať firma, ktorá chce vstúpiť do tohoto prostredia
v nepriaznivom stave hospodárstva sa zle podniká aj úspešným firmám
firmy hodnotia národohospodárske prostredie – tzv. rating krajiny pre zahraničné investície

Blízke vonkajšie prostredie
- vyplýva z tradícií
- nízkych dopravných nákladov
- dobre vybudovanej infraštruktúry
je významnejšie niekedy ako svetové hospodárstvo ak mu nebránia zlé politické vzťahy
- je dobré upevniť colnou úniou
- prihraničným stykom
- politickou a hospodárskou spoluprácou – ČR a SR


Integračné prostredie
- závisí od formy integrácie
- od toho či je krajina priamym členom
- orientácie integrácie – napr. ochrana pred vplyvom ázijskeho trhu

Prostredie na konkrétnych medzinárodných trhoch

- jednotlivé tovarové trhy
- obchodné a finančné centrá
- vymedzujú sa nie geograficky ale funkčne

ruský trh, ázijský trh
trh EU patrí do IV. prostredia

Svetové hospodárske prostredie
• jeho vplyvy sú priame aj nepriame
• predstavujú neustály vývoj vzťahov
• musí sa mu prispôsobovať každá ekonomika bez ohľadu na to ako je silná

Podľa toho v akom prostredí firmy zväčša podnikajú ich môžeme charakterizovať.

Nie kvalitou alebo kvantitou, ale prostredím.


V Svetovom hospodárskom prostredí pôsobia
- transnacionálne korporácie, špičkové a najdôležitejšie firmy

 medzinárodné finančné inštitúcie
 najdôležitejšie banky
 kartelové organizácie
 štáty s geopolitickými a geoekonomickými ambíciami – USA

Rozdeľovanie sfér ekonomických záujmov je
 jedným z najdôležitejších faktorov svetového hospodárskeho prostredia
 je základom zahraničnej politiky a diplomatického úsilia

Niektorí špičkoví ekonómovia tvrdia, že najdôležitejšie firmy určujú politickú stratégiu štátov.

Celá ekonomika je navzájom prepojená tzn.  najväčší vplyv v svetovom hospodárskom prostredí majú veľké nadnárodné spoločnosti
 tieto spoločnosti sú ovplyvňované firmami pôsobiacimi v národohospodárskom prostredí
 tieto spoločnosti sú ovplyvňované firmami pôsobiacimi v regionálnom prostredí
 blízke ekonomické prostredie môže nadobudnúť niekedy až strategický význam – región strednej a východnej Európy
 integračné prostredie na jednej strane zvýhodňuje firmy v rámci integrácie, ale môže zväzovať ruky mimo integrácie
 spoločná ochranná obchodná politika
 uprednostňovanie priestoru integrácie
 alokácia investícií
 využitie výrobných faktorov
 rozdelenie podnikateľského priestoru
 v piatom pásme – konkrétne medzinárodné trhy
 prebieha nekompromisný konkurenčný boj
 tieto trhy sú ale v istej miere monopolizované a regulované
 prevažujú na nich konkurenčné prednosti competitive advantages firiem , ktorých činnosť je podporovaná štátnymi inštitúciami
 vplyv na pôsobenie firiem majú finančné inštitúcie – monetárna politika štátu
• subvencie, úverové garancie

Firmy pôsobiace na medzinárodných trhoch môžeme rozdeliť:
 špičkové
 vysoko profitabilné v medzinárodnom podnikaní
 dynamické v medzinárodných ekonomických aktivitách
 ostatné
 spoluexistujúce s predchádzajúcou skupinou firiem
 dosahujú značné zisky
 zabezpečujú si medzinárodných podnikaním sľubnú perspektívu
 outsider
 firmy s malým významom pre súčasnosť a hlavne pre budúcnosťIII. Tzv.

blízke vonkajšie prostredie - obklopujúce danú ekonomiku – okolie SR – stredná Európa
IV. Medzinárodné ekonomické integračné – EU
V. Konkrétne medzinárodné trhy
VI. Svetové hospodárstvo
V týchto pásmach pôsobia firmy, ktoré sú nevyhnutne spojené so štátnou existenciou

Sú ovplyvnené

• vonkajším ekonomickým prostredím
• ekonomickou integráciou
• miestom na medzinárodných trhoch,
• najmä stavom a vývojom vlastného národného hospodárstva vrátane jeho regiónov
I. Vnútroregionálne – v rámci danej ekonomiky
II. Národohospodárske – predstavované celou ekonomikou

Ekonomiky sú navzájom prepojené celou sústavou medzinárodných
• politických
• ekonomických
• obchodno – politických
• právnych vzťahov

Ekonomiky, ktoré zohrávajú rozhodujúcu úlohu v svetovom hospodárstve = motory svetového konjukturálneho cyklu – USA, Nemecko, Japonsko
strategicky významné vzhľadom na ich možné budúce postavenie – Rusko, Čína, India...
perspektívne významné s výhľadom do XXI. storočia – Ázia, Sibír..

Celkový význam svetového hospodárskeho prostredia

• svetové hospodárske prostredie je reálne prostredie
• firmy vplývajú na prostredie a prostredie na firmy tzv. spätný vplyv
• nevyhnutnosť pri podnikaní firiem v svetovom hosp. prostredí je ho poznať
• predpokladať vývoj a zmeny

Svetové hospodárstvo sa chápe ako zložitý celosvetový organizmus ekonomickej i politickej povahy, tvorený ekonomickými komplexmi a vzťahmi medzi nimi, najmä medzinárodnými ekonomickými vzťahmi.


Ekonomický komplex – základný subjekt svetového hospodárstva.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?