Svalové tkanivo

Kategorie: Biológia (celkem: 966 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 23. února 2007
  • Zobrazeno: 5726×

Příbuzná témataSvalové tkanivo

Základnou vlastnosťou svalového tkaniva je schopnosť zmrštenia, skrátenia -kontrakcia. Skrátenie je vyvolané nervovými podnetmi a umožnené je prítomnosťou jemných vláken -myofibríl, uložených v cytoplazme svalových vláken. Podľa stavby a funkčných vlastností rozlišujeme: hladké (orgánové) svalové tkanivo, srdcové priečne pruhované tkanivo a kostrové priečne pruhované tkanivo.

1. Hladké svalové tkanivo sa skladá z podlhovastých vretenovitých buniek, navzájom pospájaných jemným väzivom. Bunky hladkej svaloviny obsahujú vo svojej cytoplazme myofibrily, ktorých kontrakciou
sa skracuje i celá bunka. Svalovina tohto typu tvorí najčastejšie vrstvy stien dutých orgánov (orgánová svalovina) alebo svalovú vrstvu cievnej steny. Hladká svalovina je inervovaná tzv. orgánovými, vegetatívnymi nervami,ktorých riadenie nepodlieha našej vôli -má mimovôľovú (autonómnu) inerváciu. Kontrakcia spôsobuje zúženie a skrátenie rúrok, zmenšenie dutín alebo uzavretie lúmenu orgánov.

2. Srdcová svalovina tvoriaca strednú vrstvu steny srdca je typom svalového tkaniva zloženého z buniek. (Trámce srdcovej svaloviny sú tvorené bunkami, takže stoja na rozhraní typickej bunkovej organizácie a vláknitej štruktúry kostrovej svaloviny.) Trámcovitá štruktúra svaloviny umožňuje rýchly a dokonalý rozvod elektrického podráždenia, ktorý vyvoláva rytmické sťahy srdcového svalu. Aj srdcová svalovina je inervovaná vegetatívnymi (autonómnymi) nervami, ktoré môžu zrýchliť alebo spomaliť akciu srdca. Okrem tejto inervácie má srdcová svalovina vlastný systém vodivej svaloviny, ktorá sama (automaticky) vytvára a rozvádza vzruchy vedúce k zmršte niu svaloviny srdca (nezávisle od vegetatívnej inervácie).

3. Kostrové, priečne pruhované svalové tkanivo tvorí základ svalstva končatín, ako aj chrbtových, brušných, hrudníkových, krčných a tvárových svalov. Základnou stavebnou jednotkou priečne pruhovanej svaloviny sú svalové vlákna, ktoré sa skladajú do zväzkov spojených jemným väzivom. Tvoria základ svalu. Vlákna kostrových svalov sú až niekoľko centimetrov dlhé valce s tupými koncami. Na povrchu vláken je membrána, ktorá svojou stavbou v podstate zodpovedá cytoplazmatickej membráne.

Vnútri vláken ležia v cytoplazme myofibrily a jadrá, ktorých je väčší počet.

MYOFIBRILY (v hladkej, srdcovej i kostrovej svalovine) sú tenké vlákenká zložené z dvoch typov vláknitých bielkovín, ktoré svojou rozdielnou svetelnou lomivosťou podmieňujú (v obraze svetelného mikroskopu) striedanie svetlejších a tmavších úsekov -priečne pruhovanie. Preto sa kostrová svalovina nazýva priečne pruhovaná. Pri kontrakcii vyvolanej nervovým podnetom sa obidve bielkoviny zasúvajú medzi seba a vlákno (sval) sa skracuje. Priečne pruhované svalové tkanivo riadia miechové a hlavové nervy. Jeho činnosť je pod kontrolou mozgovej kôry, teda sa dá ovládať vôľou -má vôľovú inerváciu. (Vykonáva chcené, úmyselné pohyby.).

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?