Súčasná úroveň uplatňovania marketingu na slovensku

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 05. července 2007
  • Zobrazeno: 1813×

Příbuzná témataSúčasná úroveň uplatňovania marketingu na slovensku

Už pri pokuse o základnú definíciu marketingu musíme vychádzať z toho, že marketing v dnešnom chápaní sa môže plne uplatniť a rozvíjať len v prostredí rozvinutej ekonomiky, ktorej základným atribútom je pôsobenie trhového mechanizmu a s ním súvisiacej dokonalej konkurencie. Ak chceme preto hovoriť o súčasnej úrovni uplatňovania marketingu na Slovensku, je dôležité uvedomiť si, že slovenské hospodárstvo bolo počas štyridsiatich rokov silne deformované a v dobe, keď v USA a Západnej Európe začínal marketing byť neodlúčiteľnou súčasťou akejkoľvek podnikateľskej, ale i neziskovej činnosti, u nás sa o marketingu hovorilo zatiaľ len v súvislosti s verejným sektorom a obchodom so zahraničím, vzhľadom k tomu, že súkromný sektor neexistoval. V ekonomike, kde bol nedostatok kvalitného a žiadaného tovaru a v obchodoch platil princíp podpultového predaja pre známych; v časoch keď matky stávali pred Vianocami dlhé fronty, aby svojim deťom mohli kúpiť lego a pri existencii Tuzexu a diplomatických predajní, marketing jednoducho nemal opodstatnenie. Namiesto propagácie existovala propaganda a namiesto produktov sa propagovali idey komunizmu. Heslá zapĺňajúce ulice, pracoviská, úrady… ako napríklad: "Proletári všetkých krajín spojte sa!", "Buduj vlasť, posilníš mier!" alebo "Ako budeme pracovať, tak budeme žiť!"… nápisy na električkách a v lekárňach podporujúce zdravú výživu: "Jedzte zeleninu, je zdravá!" alebo "Jedno vajce denne." a reklamy typu: "Jožo, Ty si zasa v novom?" "Nie len v chemicky vyčistenom!", sa dnes môžu zdať smiešne, ale vtedy boli tvrdou realitou…
O marketingu na Slovensku môžeme teda hovoriť až v súvislosti s rokom 89, keď po prevrate došlo k postupnej transformácii nášho hospodárstva z plánovaného, centrálne riadeného na trhové. Už v prvých rokoch po revolúcii sa Slovensko stalo dynamicky rozvíjajúcou sa krajinou a podnikatelia si začali uvedomovať potrebu preberania zahraničných poznatkov a trendov z oblasti technológií, výskumu, ale hlavne manažmentu (a teda aj marketingu), k čomu značnou mierou prispela aj dostupnosť rôznych publikácií od renomovaných autorov. Nielen privatizáciou a umožnením súkromného vlastníctva, ale aj prílevom zahraničných investorov, začal nebývalý rozvoj konkurencie - nastali odbytové problémy - jeden z hlavných činiteľov pre vznik potreby vytvorenia marketingovej stratégie podniku.
Firmy sa postupne začali zaoberať problematikou tvorby, realizácie a použitia jednotlivých prostriedkov marketingovej komunikácie.

Zo začiatku sa marketingová koncepcia slovenských podnikov sústreďovala hlavne na klasický mediálny spôsob, čiže reklamu. Spotrebiteľ sa odrazu dopočul o existencii, kvalite a cene produktov a služieb z rádia, mohol si o nich prečítať v novinách a vidieť ich v televízii. Postupne sme si zvykli na takmer 10 minútové prestávky počas filmov, na odvšadiaľ sa usmievajúce tváre z letákov, plagátov a bilboardov, a reklama sa stala neodlučiteľnou súčasťou našich životov. Výdavky na klasickú reklamu aj v dnešnej dobe ešte stále rastú, i keď jej účinnosť pomaly klesá a do popredia sa dostáva iná forma podpory predaja a marketingovej komunikácie ako sú napr. spotrebiteľské súťaže, lotérie, rôzne druhy certifikátov, podpora športových podujatí, atď.
Väčšina pobočiek zahraničných firiem, ale i väčšie slovenské podniky majú svoje vlastné marketingové oddelenie; ostatní môžu využiť ponuku jednej z nespočetného množstva reklamných agentúr, ktoré za nich urobia prieskum a analýzu trhu, postarajú sa o marketingový mix a poradenstvo pri public relations, s ohľadom na ciele, potreby a zdroje podniku. Úlohy marketingového oddelenia, alebo už spomínaných agentúr sú nevyhnutným predpokladom úspešného podnikania v domácom prostredí, ale i pri snahe o uvedenie a prienik slovenských výrobkov na zahraničné trhy.
Môžeme teda s kľudným svedomím tvrdiť, že Slovensko za tých 12 rokov už v podstate pomaly dobieha to, čo za štyridsať zameškalo. Existujú však ešte aj určité výrazné nedostatky ako napríklad prístup slovenských podnikateľov k zákazníkom a ich sťažnostiam (vzhľadom k neexistencii účinnej legislatívy na ochranu spotrebiteľa), nedostatočne rozvinuté distribučné kanály atď., napriek tomu si myslím, že budúcnosť marketingu na Slovensku je viac ako priaznivá a zdokonaľovanie využitia jeho metód je nevyhnutné a vo vývoji nezadržateľné. Kvalitný marketing je jednoducho už aj na Slovensku otázkou prežitia...

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?