Sú muž a žena odlišní len po stránke fyzickej?

Kategorie: Slohy (celkem: 413 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 06. února 2007
  • Zobrazeno: 3315×

Příbuzná témataSú muž a žena odlišní len po stránke fyzickej?

Muž a žena. Bytosti dve či jedna? Akí sú? Čo ich spája, a čo rozdeľuje? Ich základné charakteristiky? Muž je silný, smelý, ochranca. Žena je jemná, milá, oddaná. No v dnešnej spoločnosti sa veľa zmenilo. Muži sa zoženštili, preberajú „ženské“ úlohy, ženy začali byť tvrdšie, zmenila ich emancipácia.. Pozrime sa však bližšie na ich odlišnosti.
Jasne viditeľným rozdielom je stránka telesná. Mužské telo nemá toľko sexuálnych znakov, ako telo ženské, dalo by sa povedať že je skôr účelové, nie krásne. Pohľad na nahé mužské telo určite v človeku nevyvoláva ten istý pocit ako pohľad na ženu. Je to preto, že žena je pre muža zaujímavá v prvom rade z telesnej stránky alebo inak povedané, pre muža je telesná stránka dôležitejšia ako pre ženu. Preto je ženské telo jemné, útle, s ladnými tvarmi. Telo muža hrá však pre ženu tiež veľkú roľu, no nie kvôli jeho kráse ale kvôli pocitu ochrany. Prejdime však k rozdielom psychickým. Jednoznačne si myslím, že medzi ženou a mužom je rozdiel, pretože podľa môjho názoru by sa mali títo dvaja dopĺňať. Muž potrebuje niekoho, kto by uzemnil jeho búrlivosť, zjemnil jeho tvrdosť no i bol neviditeľnou oporou. Tieto potreby spĺňa žena. Žena zase cíti potrebu ochrany, pevnej ruky i rozhodnosti. Toto jej dokáže poskytnúť muž. A tak sa títo dvaja od nepamäti vyhľadávajú, lebo len spolu dokážu pocítiť naozajstné šťastie a pocit spokojnosti.
Odlišné je aj ich postavenie v spoločnosti, ktoré platí od vekov. Muž (samec) má spoločnosť ochraňovať, starať sa o jej pohodlie, má byť útočný, smelý, bojovný. Má byť základným kameňom, koreňom, akoby stenami domu. Žena (samica) má dávať život, byť oporou a do spoločnosti má prinášať nehu. Nazvala by som ju dekoráciou, srdcom, akoby krbom domu
Výchova detí je ďalším bodom. Matka dieťaťu poskytuje základné potreby, je s ním už od počiatku, práve ona mu dá život, práve ona ho nosí pod srdcom, čo je v každom dieťati zapísané. Každé dieťa potrebuje najväčšmi matku, ktorá mu je všetkým. Je to aj preto, že matka je nežná, viac prejavuje svoje city, dieťa cíti jej lásku. Otec je skôr hravý a jeho najdôležitejšou úlohou je autorita. Práve on vraví nie, ktoré je potrebné, no ktoré matka často alebo nedokáže vysloviť alebo ho dieťa s matkiných úst odmieta akceptovať. Vzájomné odlišnosti ženy a muža možno tiež zreteľne pozorovať na deťoch vyrastajúcich len s jedným rodičom. Deti vyrastajúce s matkou sú často neskrotné alebo až príliš precitlivené.

Naopak, deťom vyrastajúcim len s otcom cit chýba, pretože i keď muž dokáže naozaj milovať, nie vždy to dokáže dať dostatočne najavo.
Rozličné sú aj ich potreby vo vzťahoch. Muž potrebuje viac telesného kontaktu, svoju lásku vie najlepšie vyjadriť sexom. Toto je jeho vyjadrenie lásky, ktorú cíti, je to naplnením tohto citu. Tento zvýšený záujem o sexualitu možno ukázať na jednoduchom príklade. Pri pohľade na nahé ženské telo má muž v mozgu sexuálne podnety, tento obraz je viac menej asociovaný so sexom. Ženu spojitosť so sexom napadne tiež, no menej často ako mužov. Ženy si vo vzťahu potrpia na nežnosti, potrebujú cítiť, že ich partner sa o ne zaujíma a nežnosťou aj najlepšie vyjadria svoje city. Toto je sčasti spôsobené materinským inštinktom, sčasti rozvinutejšou citovosťou.
Citovosť sa oplatí porovnať u oboch pohlaví. U mužov nie je taká dôležitá ako u žien. Plačú menej, menej potrebujú počuť, že sú milovaní, menej vyjadrujú svoje pocity a to sa neobmedzuje len na slová ale i na gestá. So svojimi problémami sa vysporiadajú sami, rovnako ako so svojimi radosťami. V tomto smere sú samostatnejší. Naopak ženy sú väčšinou emotívne, viac vyjadrujú city, potrebujú sa o ne deliť, potrebujú ich vyjadrovať (plač, radosť, smútok).. Pri rozhodovaní hrajú u nich taktiež veľkú rolu. Na zhrnutie: Myslím si, že muž a žena, i keď majú spoločných viacero vecí sú radikálne odlišní a túto odlišnosť nemožno poprieť.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?