Štruktúra nákladov

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 06. února 2007
  • Zobrazeno: 2494×

Příbuzná témataŠtruktúra nákladov

Štruktúra nákladov

- je podiel jednotlivých nákladových položiek na celkových nákladoch v %
jednotlivých nákladov
- môže sa vyjadrovať zo všetkých hľadísk členenia nákladov, ale najčastejšie sa používa podľa položiek kalkulačného vzorca a nákladových druhov
- ukazuje závislosť konkrétnych nákladových prvokov od objemu produkcie
- je dôležitá na stanovenie hlavných smerov znižovania nákladov

- zmeny v štruktúre nákladov produkcie vyjadrujú prebiehajúce zmeny v ekonomike (technike, organizácii výroby), preto je dôležitým ukazovateľom rozboru práce podniku
- jej skúmanie za niekoľko rokov umožňuje robiť závery o zvýšení technickej úrovne, raste produktivity práce, znížení prac. Náročnosti výroby atď.

- určujú ju rozličné faktory: 1) vplývajúce z vonkajších objektívnych podmienok
2) tie, čo sú späté s charakterom práce podniku špecializácia výroby, diverzifikácia výrobkov typom výroby, používanou technológiou,...
- ďalšie činitele pôsobiace na štruktúru nákladov:
· objem a sortiment výroby
· obstarávanie podmienky vecných prvkov výroby
· produktivita práce
· kooperácia
· organizačná a technická úroveň produkcie
· spôsoby odpisovania
· mzdové tarifyZávislosť nákladov od objemu výroby

- náklady nemôžu existovať bez výroby, preto zmena objemu produkcie priamo ovplyvňuje vývoj nákladov
- pri hľadaní optimálneho objemu produkcie musíme poznať vývoj nákladov a určiť veľkosť závislosti nákladov od zmeny objemu výroby

koeficient reakcie (kr) kr = PzN
PzV

PzN = percento zmeny nákladov
PzV = percento zmeny výkonov (produkcie)

takto to vypočítame: PzN(zV) = N1(V1) x 100 - 100
N0(V0)

variabilné náklady : sú premenlivé, pružné; ich absolútna výška sa mení so zmenou objemu výroby, a to viac alebo menej úmerne – zvýšením, znížením

fixné náklady : sú pevné, stále, nepružné; pri meniacom sa objeme produkcie zostávajú pri nezmenenej kapacite výroby vo svojeje absolútnej výške rovnaké. Patria sem náklady, ktoré súvisia s určitým časovým obdobím bez ohľadu na to, aký veľký objem produkcie sa v jednotlivých obdobiach vyrába....mzdy technicko-hospodárskych pracovníkov, nákady na vykurovanie a osvetlenie, odpisy, náklady na zábeh výroby.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?