Stredoveká literatúra

Kategorie: Literatúra (celkem: 527 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 01. července 2007
  • Zobrazeno: 11978×

Příbuzná témataStredoveká literatúra

Stredoveká literatúra
(5. st. – 15 st.)

Delenie: 1. orientálna
2. európska

Po páde Rímskej ríše sa prerušil vývin literatúry v Európe. Na východe nie. Orientálna literatúra
Indická – “zlatý vek literatúry“
KALIDÁSA – Kruh ročných období, Oblak poslom

Čínska – LI PO – písal pijanské básne, básne priateľom.
Písal aj verše proti vojne a utrpeniu.
TU FU – Vínom si smútok odháňam (zomrel mu syn)
Poukazoval na ťažký život obyčajných ľudí.
Výber z poézie obidvoch tvorcov je v básnickej zbierke “Perly a ruže“.

Japonská – „Mytológia Kodžiky“ – kronika dávnych príbehov

Arabská – Korán – svätá kniha moslimov
Tisíc a jedna nocí – anonymná zbierka rozprávok

Perzská – ILJÁS BIN JÚSUF NIZÁMÍH – Lajlí a madžmín

Európska literatúra
- odráža feudálny spôsob života
- odráža náboženský svetonázor
- vzorom je BIBLIA – „ora el labora“ („modli sa a pracuj“)-topika

DELENIE: 1. náboženská
2. svetská
3. mestská svetská

Feudálna náboženská literatúra
Využívala sa v chrámoch a mal bohoslužobný, vzdelávací a výchovný obsah (kázne)

Hlavný hrdina – svätec – má kladné, kresťanské cnosti
Útvary: legendy – životné príbehy svätých
exemplá – rozprávania o kladných alebo záporných
vlastnostiach človeka
hargiografie – životopisy svätých
piesne, kázne
Predstavitelia: František s Assisi,
Ján Hus – bol proti cirk. hierarchii.
– Betlehemske kázání, Knižky o svatokupectv

Feudálna svetská literatúra

Francúzko – „Pieseň o Rolandovi“ – epos
Dej: Knieža Karol Veľký vedie križiacku výpravu. Rytier Roland mu slúži. Má meč dardanal. Chce ho chrániť e keď to neide, tak zničiť. Zatrúbi na čarovný roh a príde za ním cisár. Cisár pobil všetkých nepriateľov a domov si odnášal mŕtve telo Rolanda. Španielsko – „Pieseň o Cidovi“ – autor ospevuje bojovníka – romanca
Romanca – opak balada, správna optimistická tematika

Rusko – byliny – epický žáner o hrdinstve ruských bohatierov
Slovo o pluku Igorovom,
Nemecko – Pieseň o Nibelungoch – Kráľovič Siegfried sa ožení s Kriemhildou a získa obrovský poklad Nibelungov. Neskôr ho zabijú.

Kriemhilda sa chce pomstiť a tak sa vydá za vodcu Hunov, ktorého vojsko pozabíja všetkých Burgundov, ale aj ona zomrie. Poklad ukrytý v rieke Rýn už nikto nenájde. Česko–Vznikali legendy (Hospodine, zmiluj sa nad nami – písaná
staroslovenčinou). Chronica Boemorum – KOSMAS – písaná latinsky
Dalimilova kronika – písaná česky

Feudálna mestská svetská literatúra
Zobrazovala každodenný život. Vo Francúzku fabliaux (fablio) – zosmiešňovali hlúpych.


Slovenská stredoveká literatúra

Staroslovienská lit. Lit. písaná česky
a slovakizovanou češtinou

Staroslovienská literatúra
Vznikla na Veľkej Morave (VM) za vlády Mojmíra (Rastislav, Svätopluk)

862 – Mojmír poslal po vierozvestov k Michalovi III.
863 – Konštantín a Metod prichádzajú na VM
- vytvorili hlaholiku, staroslovenčinu, preložili Bibliu
- založili vysokú školu na VM – vyučovalo sa 7 umení*
- TRIVIUM: *gramatika, rétorika, dialektika
- KVADRIVIUM: *aritmetika, astronómia, geometria, hudba
867 – išli obhajovať k pápežovi Hadriánovi II. staroslovenčinu, lebo tlačili
na nich franskí kňazi
869 – Konštantín ochorie a ostane v kláštore, kde príjme meno Cyril
a onedlho zomiera.
- Metod obnovuje činnosť VŠ
885 – musí ísť obhajovať staroslovenčinu (2x) k pápežovi Jánovi VIII.
prekladová – biblia, pôvodná -
misál, spevníky.... Proglas


PROGLAS – Konštantín sa prihovára ľudu
- obhajuje svoj jazyk – rodný jazyk
- „človek sa pomocou jazyk zbaví nevedomosti“
- báseň je oslavou jazyka
- útvar: hymnus, 110 veršov, bez rýmu

Moravsko-panónske legendy
obsahuje životopis sv. Konštantína (a - Klement) a Metoda (b - Gorazd)
A- XIV – zaoberá sa udalosťami pred príchodom na VM
- Boh zjavil Konštantínovi písmo
XIV – život po príchode na VM
- bol neochvejný v obhajovaní svojej pravdy
B- je bohatšia na životopisné fakty
- zaoberá sa Metodovou činnosťou na VM
- pochvalné slovo na Cyrila a Metoda


Ohlas Veľkej Moravy v slovenskej literatúre
a kultúre

17. st.: Benedikt Szöllezi – Cantus Catolici – zmienka o C a M
Daniel Horčička – Neo-forum –––––//––––––-
18. st.: J. Papánek – Dejiny slovenského národa
uhorský historici slov. pôvodu
19.

st.: Anton Bernolák – uzákonil spisovnú slovenčinu 1787
Ján Holý – epos – „Svatopluk, Cirilometodiáda“
Juraj Fándly – báseň o Cyrilovi a Metodovi
časopis Cyrila Metod
1854 – oslavy Cyrila a Metoda
1863 – založená Matica slovenská na počesť Cyrila a Metoda
20. st.: VM a staroslovenčina je predmet výskumu
- jazykovedci: Stanislav, Paulíny, Onduš
- historici: Rodkoš, Tybenský
- his. Romány – Ladislav Nadáši Jége, Ferko, Zúbek
- hudby : A. Moyzes – Udatný kráľ
E. Suchoň – Svätopluk

Nové konštituovanie stredovekej literatúri
Uhorsko sa začína orientovať na latinskú kultúru. Miestami vzdelávania sa stali kláštory a cirkevné školy. - založená akadémia ISTROPOLITANA (1465-1491)
- v kláštoroch vznikali rukopisy – kódexy. Tlačiareň nebola.
- LATINČINA: 1. administratívny jazyk
2. liturgický jazyk
3. literárni jazyk
- čeština sa k nám dostáva v 15. storočí. (stáva sa admin., liturg. a liter. jazykom)
- vzniká slovakizovaná čeština
- literatúra mala prevažne náboženský obsach (legendy, piesne, ....)

MAURUS – „Legenda o sv. Svoradovi a Benediktovi
- autor i postavy sú Slováci
- legenda zobrazuje život –––––//–––––
- išli do pustovne (Skalka pri Trenčíne)
- opisuje Svoradov pôst, askézu, prácu, trýznenie
- po smrti robil sv. Svorad zázraky (je svätý)

LEGENDA – stredoveký veršovaný alebo prozaický žáner s náboženskou
Tematikou.
DRÁMA – vyvinula sa z kresťanských obradov (vianočné, veľkonočné
hry) – hrali sa po nemecky a latinsky
KRONIKY – Kronika Šimona z Kézy, Anonymova kronika – pis. latinsky
INKUNABULY - Prvotlače, knihy do roku 1500.

Český jazyk – Vitaj milý Spasiteľu, Spišské modlitby,.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?