Stredovek

Kategorie: Dejepis (celkem: 1094 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 05. července 2007
  • Zobrazeno: 3436×

Příbuzná témataStredovek

Začína v 476 r. Trvá približne 1000 rokov boli tri etapy
Ranný piate až jedenáste storočie
Rozvynutý jedenáste – pätnáste storočie
Neskorý (prechod do novoveku) 16 – polovica 17 storočia
Feudálne zriadenie – feudum – pôda
Feudál vlastník pôdy získaval ju
a) od slobodného roľníka za to že na seba prevzal za neho vojenskú povinnosť
b) za vojenskú službu od veliteľa na dobitom území
feudál sa delí na dve skupny
1) vládca, cisár, kráľ, gróf
2) cirkevný a to je pápež, arcibiskub, biskub,
poddaný robotujú na pánskom za to že im feudálprenajíma časť svojej pôdy

ranný stredovek

1)kmene a kmeňové zväzy sa menia na národy a národnosti
2) vznikajú prvé ranné feudálne štáty ( franská, byzantská, arabská, veľká morava)
3) prevláda materiálne hospodárstvo – výmenný obchod

justián prvý6 stor. Dal postaviť chrám svätej múdrosti v Konštantinopole (hagia sofia) historicko plitické práce aj o veľkej morave
bazielus 2. 10 – 11 stor mocenský rozmach byzantskej ríše
byzantská ríša zanikla po páde konštantinopolu v roku 1453 keď ho dobili turci (istambul)Slovania

Anti, Sklávi, Venéti
Pravlasť oblasť medzi riekami Dneper a Visla. Tu žili v rodovom zriadení na čele rodu stál staršina
Rybolov, kovačstvo, hrnčiarstvo, chov včiel...
Náboženstvo polyteistické – viac bohov – pohania: perún – boh búrky, oplan – boh ohňa, moréna – boh zimi, vesna boh jari, ziva bohyňa plodnosti a úrody, lady bohyňa krásy a lásky.
Mená: rastislav, Mojmír, Svätopluk, Ľuboš, Katarína, Nemaj, Filip.
Samová ríša – nebola štátom bola len kmeňovým zväzom trvala 35 rokov v 7 storočí. Na naše územie prichádzajú okolo 5. stor. Sťahovali sa tromi smermi: na západ, východ, juh.
Bulhari boli turkotatári.
Prvý štát slovanov je bulharský štát. Vznikol v 7. stor. – Simeon
Prvý štát západných slovanov – veľká morava vznikla asi 835 – 833
Vládcovia veľkej moravy: Mojmír, Rastislav, Svätopluk v roku 907 veľká morava zanikla pod náporom maďarov. Svätoplukový synovia: Svätopluk2, Mojmír2, Preslav
Fredegová kronika rozpráva o samovej ríši.

Kým slovania na veľkej morave nemali svoje písmo písali o nás cudzí kronikári.
Sídla na veľkej morave – Devín, Nitra, Staré město na moravě, Mikulčice, Uherské Hradiště.
Rody v slovanských štátoch – veľká morava – Mojmírovci.
Poľsko – Piastovci – Hnedno, Krakow.
Čechy – Prěmyslovci – Leví Hradec, Praha.
Prvý štát východných slovanov – Kyjevská rus – Novgogradské a Kyjevské kniežatstvá.
Rurikovci – Novgorod.
Vplyv Byzantskej ríše na slovanskú kultúru.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?