Ste líder alebo len manažér?

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 23. února 2007
  • Zobrazeno: 35349×

Příbuzná témataSte líder alebo len manažér?

Ste líder alebo “len” manažér?

Na zodpovedanie tejto otázky je dôležitá dôkladná sebaanalýza. Dôležité ako vás vidia podriadení, pretože ich pocity sa odrážajú v miere ich spolupráce a v poduktivite. Nikto nespolupracuje dobrovoľne pre niekoho, koho sa bojí. Skutoční vodcovia vzbudzujú vo svojich podriadených dôveru a nadšenie.

Vlastnosti dobrého vodcu:

Energia: Vodcovia vzbudzujú v ľuďoch optimismus a odhodlanie. Prejavujú svoju angažovanosť tým, že sami tvrdo pracujú a udávajú tempo ostatným.
Nápady: Ten, kto má plán, ktorý prinesie prospech celému tímu, rýchlo získa ostatných. Vodcovia prichádzajú s nápadmi v takmer každej situácii.
Úspech: Podriadení sú vodcovi oddaní, ak dôverujú jeho plánom a schopnostiam. Táto dôvera sa spravidla opiera o pozitívne skúsenosti s jeho predchádzajúcimi nápadmi. Ten, kto nemá vodcovské skúsenosti, potrebuje mimoriadne dobrý plán.
Vnímavosť: Vodcovia si overujú, či naozaj vedia, čo si ich podriadení prajú a čo si myslia. Svoje plány promptne prispôsobujú tak, aby využili ambície svojho tímu. Schopnosť velenia: Vytrvalosť v presadzovaní plánov a rýchle ragovanie na výzvy patrí k typickým črtám vodcu. Ľudia ho ochotne nasledujú, ak sú presvedčení, že má ten najlepší možný plán a snažia sa úspešne jeho plán realizovať.

Vodcovstvo si vyžduje dôveryhodnosť

Ľudia vám musia uveriť, skôr než príjmu váš plán a začnú ho s vami realizovať. Ak chcete dosiahnuť svoje ciele pomocou ostatných, nesmiete prejaviť žiadnu obavu, ktorá by bola v rozpore s vodcovstvom:

Strach zo zlyhania: Vodca, ktorý sa obáva zlyhania, nie je schopný prijať riziko, ktoré si mnohé vodcovské rozhodnutia vyžadujú.
Strach z chyby: Opatrnosť a uvažovanie o všetkých možnostiach vám poskytnú vodcovský prehľad. Ak však chcete všetko kontrolovať sami, ste nakoniec unavený a prepracovaní. Ak niektoré rozhodnutia vyžadujú podrobnejšie preštudovanie, oddeľte ich od rutinných záležitostí, inak riskujete, že nebudete aktívnym vodcom.
Strach zo zodpovednosti: Váš stres, ktorý je jedným z aspektov vodcovstva ovplyvňuje, ako dobre si vaši ľudia počínajú. Riskujete, že budete pokarhaný alebo pochválený za úsilie svojich ľudí a v súvislosti s tým bude posudzované i vaše vlastné úsilie.
Strach z úspechu: Nebojte sa toho, že sa budete javiť ako ctižiadostivý a agresívny na úkor svojich kolegov či podriadených.

Uvedomte si , že váš úspech pomôže celému tímu.

Význam delegovania právomocí:

Vynikajúcim spôsobom ako nadviazať vzťahy dôvery je uvážené, dôsledné delegovanie právomocí. Neskúsení vodcovia sa delegovaniu vyhýbajú, pretože sa nechcú vzdať kontroly nad všetkým. Takto však nezískajú angažovanosť a spoluprácu ostatných, čo je pre trvalý úspech dôležité. Delegovanie nie je otázkou kontoly či moci, ale je to príležitosť zapojiť ľudí. Keď delegujete efektívne, vaši podriadení získajú skúsenosti a dôveru vo svoje schopnosti. Obe tieto vlastnosti im umožnia byť produktívnejší a postupovať v hierarchii spoločnosti nahor.

Ako efektívne delegovať:
Konštatujte svoje zámery – objasnite cieľ a význam úloh, ktoré delegujete. Stanovte pevný termín ich dokončenia.
Definujete zodpovednosť – špecifikujte, za čo je každý jednotlivec zodpovedný. Prideľte úlohy, ktoré ľudí zaujímajú, stimulujú ich a predstavujú pre nich výzvu.
Využite svoje zdroje – zistite, kto má najväčšie znalosti o úlohách, ktoré sa budú riešiť. Podľa toho delegujte právomoc.
Zaveďte kontrolu – plánujte postup prác a uvádzajte priority. Zvolávajte časté schôdze, kde sa bude diskutovať o problémoch a informovať o pokroku.
Motivujte – buďte citlivý k osobným cieľom každého svojho podriadeného a poskytnite mu potrebné povzbudenie. Pozitívna podpora je pri delegovaní dôležitá.

Charakteristiky skutočných vodcov

Robia to, čo čakajú od ostatných. Ak máte jedny normy pre seba a iné pre svojich podriadených, spôsobujete zmätok
Uvedomujú si, že nikdy nebudú schopní vyriešiť všetky problémi sami. Návrhy iných neznamenajú vždy kritiku. Keď podriadený navrhuje iný postup, predstavuje to práve tú spoluprácu, ktorú vodca hľadá a stimuluje.
Hľadajú odpovede uplatňovaním princípov kvalitného manažmentu. Najlepší vedúci pracovníci študujú úspešné manažérske techniky. Školenia, ktoré podporujú krativitu a aktivitu, sú však rovnako dôležité pre vedúcich pracovníkov ako i pre ich podriadených.

Prekážky vodcovstva

Nejasné rozlíšenie príkazov a návrhov.Toto spravidla vedie k zmätku a ľudia sú potom nedôverčiví. Vaša nerozhodnosť vás bude stáť ich rešpekt.
Tolerovanie chýb. Prehliadať nekompetentnosť jedných, rovnako ako vyšší výkon druhých ľudí odradí. Získajú dojem, že nech robia čokoľvek, vedeniu je to v skutočnosti ľahostajné.
Prehliadanie mimoriadneho úsilia.Ak ľudia splnia svoje úlohy a ešte urobia doborovľne niečo najviac, zaslúžia si uznanie. Inak sa už mimoriadneho úsilia nikdy nedočkáte.
Podceňovanie vlastnej dôležitosti. Ľudia vedia, kto rozhoduje a čie rozhodnutie platí.

Predstierať, že nie ste dôležití, znamená zmaniť svoj štatút a urážať inteligenciu svojich podriadených.

Vodcovstvo ovplyvňuje výkonnosť ľudí

Štúdie ukázali, že emotívne reakcie zamestnancov na pracovné podmienky ovplyvňujú ich správanie sa na pracovisku.

Čestnosť a spravodlivosť: Zamestnanci by mali cítiť, že sa s každým zaobchádza rovnako. Nemala by sa prejavovať žiadna politická motivácia alebo preferenčné jednanie. Odmeny a povyšovanie by mali vychádzať z výsledkov jednotlivca.
Úlohy a ciele: Schopný vodca sa uistí, že zamestnanci rozumejú svojim pracovným úlohám. Keď ľudia všetko pochopia, sú viacej motivovaní a je pravdepodobnejšie, že dosiahnu žiadaný výsledok.
Ocenenie: Ľudia nerobia najlepšiu prácu, ak majú pocit, že nie je ocenená. Povedať proste „ďakujem“ znamená často veľa.
Záujem: Zamestnanci musia mať pocit, že podnik reguje na ich potreby. Musí sa im dávať najavo, že ich problémy sa budú riešiť čo najskôr.
Pozitívny prístup: Podniky, ktoré zamestnancov sledujú „ako policajti“ môžu očakávať značnú nespokojnosť na pracovisku, nesúhlas a vysokú fluktuáciu.


Manažér a/alebo vodca

Pozícia manažéra ešte nie je zárukou vodcovstva. To, je že niekto vo vedúcej funkcii, znamená iba to, že má určité povinnosti. Byť vodcom, a nie len manažérom, je pozícia, ktorú podriadení uznávajú. Získanie dôvery vyžaduje úsilie, ktoré prekračuje úsilie typického manažéra. Ale vyplatí sa. Akonáhle je vodcovstvo uznané, pracovné výsledky a osobné vzťahy vykážu podstatné zlepšenie.

Rozdiely medzi typickým manažérom a skutočným vodcom

Typický manažér Skutočný vodca
Prijíma zodpovednosť Vyhľadáva zodpovednosť
Vyžaduje rešpekt Získava si rešpekt svojimi výsledkami
Plní ciele podniku Chce prekročiť ciele podniku
Rešpektuje predpisy podniku Prekračuje predpisy podniku,
ak je to pre výsledky potrebné
Splní požiadavky nadriadených Požiadavky nadriadených prekročí
Pri jednaní s podriadenými obhajuje Bojuje za svojich podriadených aj
sám seba za každú cenu za cenu svojej osobnej ujmy
Pri jednaní s nadriadenými sa Pri jednaní sa nadriadenými navrhuje
prispôsobuje ich požiadavkám spôsoby, ako činnosť zlepšiť


Zdroj: Moderní řízení 2/2001.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?