Štátny rozpočet 2002

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 12. března 2007
  • Zobrazeno: 2137×

Příbuzná témataŠtátny rozpočet 2002

Štátny rozpočet 2002

PRÍJMY 219,9 mld. Sk

Daňové príjmy: 180,7 mld. Sk
Daň z príjmov, ziskov a kapitálového majetku:

- daň z príjmov FO = 35,8 mld. Sk
- zo závislej činnosti = 30,6 mld. Sk
- inej samostatnej činnosti = 5,2 mld. Sk

- daň z príjmov PO = 24,3 mld. Sk

- dane z príjmov vyberané zrážkou = 10,5 mld. Sk (úroky, výnosy z účtov, vkladov, vyhier...)

- daň z majetku = 1,5 mld. Sk (dedičstvo, darovanie, finančno-kapitálové transakcie)

- domáce dane na tovary a služby = 114,4 mld. Sk
- DPH = 82 mld. Sk
- spotrebne dane = 30,9 mld. Sk
- minerálne oleje 18,9
- lieh 4,5
- pivo 1,7
- víno 0,3
- tabakové výrobky 5,5

- cestná daň = 2,4 mld. Sk
- daň z medzinár. obchodu a transakcií = 3,0 mld. Sk (dovozné clo 2,9, ostatné 0,1)


Nedaňové príjmy: 28,3 mld. Sk
- príjmy z podnikania a vlastníctva majetku = 7,9 mld. Sk (odvod zostávajúceho zisku NBS a dividendy)

- administratívne a iné poplatky a platby = 12,7 mld. Sk (kolky, správne a súdne tržby...)

- kapitálové príjmy = 1,1 mld. Sk
- úroky zo zahraničných a domácich úverov, pôžičiek a vkladov = 1,5 mld. Sk
- iné nedaňové príjmy = 5,1 mld. SkPríjmy zo splácania úverov a pôžičiek a z predaja majetkových účastí = 10,9 mld. SkSCHODOK štátneho rozpočtu = 38 mld. Sk:

Schodok sa delí na viacero častí, jednou z nich je schodok bežného hospodárenia. Vzniká bežnými výdavkami, pričom sa nezohľadňujú kapitálové výdavky. (rôzne opravy, výdavky, transfery, fondy...)


VÝDAVKY = príjmy + schodok = 257,9 mld. Sk

Do výdavkov sú zahrnuté rôzne odvetvia činnosti, ako napríklad: výdavky na činnosť organizácií, na realizáciu priorít, podpora vzdelávania, výskumu a vývoja, podpora zamestnanosti a podnikania, podpora reštrukturalizácie podnikov a podnikateľských aktivít, podpora bývania a občianskej vybavenosti, rozvoj dopravnej infraštruktúry, fondy pre vstup do NATO a EÚ, rôzne projekty, štátne a verejné služby...

Výdavky sa delia podľa rôznych pohľadov.
podľa výberových výdavkov, podľa miezd, platieb, služobných príjmov...

podľa oddielovej klasifikácie:

- všeobecné verejne služby = 50,0 mld. Sk (organizovanie štátu, úrady, kancelárie NR SR, prezidenta atď...)
-rozhodujúcu časť tvorí štátny dlh SR = 40,3 mld. Sk

- obrana = 20,3 mld. Sk

-verejný poriadok a bezpečnosť = 21,4 mld. Sk(polícia, hasiči, súdnictvo, väzenstvo, SIS.. )

- ekonomická oblasť = 43,9 mld. Sk
- najväčšia časť ide na poľnohosp.

lesníctvo, rybárstvo, poľovníctvo, potravinárstvo
- výkony vo verejnom záujme
- budovanie a údržbu komunikácií a železničných sietí


- ochrana životného prostredia = 2,6 mld. Sk

- bývanie a občianska vybavenosť = 8,3 mld. Sk (rôzne podpory, štátna prémia 2,8 ,hypotekárne úvery, dotácie...)

-zdravotníctvo = 19,5 mld. Sk (liečivá, kúpele, zariadenia, služby, očkovacie séra, výskum, transplantácie, diagnostické prípravky a prístroje...)

- rekreácia, kultúra a náboženstvo = 6,8 mld. Sk (kultúrne aktivity, kompenzácia koncesionárskych poplatkov slovenského rozhlasu, atď.. )

- vzdelávanie = 40,0 mld. Sk
- materské školy 4 mld.
- 1- 9 roč. 13 mld.
- stredné školy 8,6 mld.
- VŠ bežné výdavky vrátane štipendií na Mgr, Ing, Bc, Dr, štúdium 5,3 mld.
- stravovanie, ubytovanie, centrá aktivít 5 mld.
- výskum, vzdelávacie systémy, budovy, projekty

- sociálne zabezpečenie = 44,9 mld. Sk (sociálne dávky, podpory, prídavky...).

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?