Staroveký Rím

Kategorie: Dejepis (celkem: 1094 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 01. července 2007
  • Zobrazeno: 7888×

Příbuzná témataStaroveký Rím

Kultúra
- nie je pôvodnou kultúrou, ale je súčasťou antickej kultúry - v podstate prebrali celú grécku kultúru + zaviedli latinské názvoslovie, vytvorili 1. právny systém, položili základy vedy o štáte (politológia)
- stala sa zákl. kresťanskej kultúry, našťastie nebola Germánmi zničená

Školstvo
- fungovalo podľa gr. vzoru (3 stupne), na strednom stupni vzdelávanie súbor predmetov, kt nazývali 7 slobodných umení (gramatika, dialektika, rétorika, aritmetika, geometria, astronómia, hudba)
- latinčina - všeobecne používaným jazykom (stredovek - jednotiaci jazyk Európy)

Náboženstvo
- prevzali vš. gr. bohov, iba im dali latinské mená
- nevytvorili kňažský stav
- pontifikovia - kňazi v Ríme, nemali kňažskú moc, mali iba zabezpečiť uctievanie kultov
- nemajú hérosov, majú však bôžikov
- veštci - privileg. skup. medzi kňazmi, tzv. haruspikovia - veštili z letu vtákov a vnútornosti zvierat, Rimania verili, že môžu ovplyvniť osud
- hierarchia bohov:

na vrchole: Zeus/Jupiter, Héra/Juno
krása, láska: Afrodita/Venuša
slnko: Apolón/Apollo
vojna: Ares/Mars
lov, les: Artemis/Diana
múdrosť: Aténa/Minerva
plodnosť: Demeter/Ceres
podsvetie: Hádes/Plutón
oheň: Hefaistos/Vulcanus
rodinný kozub: Hestia/Vesta
more, voda: Poseidón/Neptún

Kresťanstvo
- 1. st. - začína sa šíriť kresťanstvo, 1. tajné kresťanské obce
- začiatok prenasledovania kresťanov
- najväčší prenasledovatelia: Nero, Hadrián, Domitian
- kresťania - kruto mučení a trestaní
- Constitutio Antoniniana
- kresťania ohrozovali politický systém Ríma - neuznávali cisárov ako bohov
- definitívne zrovnoprávnenie kresťanstva a vyhlásenie ho za št. náboženstvo - 392 - cisár Theodosius (393 - poslednýkrát sa uskutočnili pohanské hry Olympijské hry)

Hry a zábavy
- náboženské sviatky
- v dobe cisárstva - dôležitý polit.

nástroj, pretekali sa, kto pripraví lepšie hry
- gladiátorské hry - vznikli v cisárskej dobe -> budovanie amfiteátrov (Pula, Verona, Pompeje), rímske Koloseum (Vespasian)

- chronologický spôsob zaznamenávania udalostí (Titus Livius, Publius Cornelius Tacitus)

Rečníctvo
- vysoký stupeň vďaka Cicerovi
- považované za súčasť vzdelania

Literatúra
- Titus Lucretius Cara - anakreonska poézia
- Vergílius (Aenas), Ovídius (Metamorfózy)

Právny systém
- vytvorili jednotný právny systém
- zásady: „Čo nie je zakázané, je dovolené" a „Neznalosť zákona neospravedlňuje"

Štátoveda
- ako prví sa zaoberali ? fungovania štátu
- položili základy vedy o štáte

Etruská kultúra
- prínos: stavba oblúka (charakteristický znak architektúry)
- prevzali od nich vš. symboly moci (fasces, tóga, žezlo, trón)
- gr. alfabeta, ale nerozlúštený jazyk, neboli Indoeurópania
- náboženstvo: temné, haruspikovia - veštili z letu vtákov a vnútorností zvierat
- žena - rovnoprávna, mohla sa zúčastňovať verejného života.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?