Starostlivosť o dýchacie orgány

Kategorie: Biológia (celkem: 966 referátů a seminárek)Starostlivosť o dýchacie orgány

Čistota ovzdušia má na naše zdravie značný vplyv, ktorý si niekedy ani neuvedomujeme.
Mraky dymu z komínov v mestách zastierajú oblohu a bránia preniknutiu slnečných lúčov na nem. Obsahujú navyše oxid siričitý, ktorý poškodzuje najmä lesy. Popolčeky z dymu vdychujeme a s ním i uhoľný prach, čo vedie k zaprášeniu pľúc. Vážne ochorenia spôsobuje zaprášenie pľúc kremičitým prachom.
Okrem popolčeka býva vzduch v priemyselných oblastiach a v okolia ciest zamorený aj jedovatými plynmi z výfukov áut, z premávky gumární a z iných chemických tovární. Vzhľadom na to, že rastliny majú schopnosť čistiť ovzdušie, vysádzame ich všade, kde je to možné. Súčasťou starostlivosti o vyhovujúce ovzdušie aj výstavba bezprašných ciest, elektrifikácia železníc... Nové sídliská budujeme mimo dosahu odpadových splodín.
Veľmi škodlivý a zároveň značne rozšírený zlozvyk je fajčenie. Pri dýchaní sa z horiacej cigarety vdychujeme nikotín obsiahnutý v tabakových listoch a mnoho ďalších škodlivých látok. Nikotín zvyšuje napätie ciev stien a vedie k ich výraznému zúženiu. Srdcový infant sa preto u fajčiarov vyskytuje oveľa častejšie ako u nefajčiarov.
Fajčiar vdychuje dym, ktorý okrem nikotínu a rakovinotvorných látok obsahuje aj značný podiel oxidu uhoľnatého. Rakovinotvorné látky vznikajú nedokonalým spaľovaním. Oxid uhoľnatý sa pevne viaže na krvné farbivo v červených krvinkách, a tým zhoršuje možnosť okysličovať krv v pľúcach. Veľmi škodlivé je fajčenie u nastávajúcich matiek, lebo hrozí poškodenie plodu.
Fajčenie v miestnosti škodí všetkým prítomným, teda aj nefajčiarov. Právom sa teda v súčasnosti vedie boj proti fajčeniu v záujme všetkých už aj preto, že chorobné zmeny sa neprejavia okamžite, ale až po určitom čase. .

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?