Staroorientálne štáty

Kategorie: Dejepis (celkem: 1094 referátů a seminárek)Staroorientálne štáty

Fenícia
- obl. dnešného Libanonu
- vznikla ako prímorský št.
- hornatý povrch
- Semiti
- kolonizácia - Tunisko, Kartágo, Maroko, Gibraltar
- nežila z poľnohosp., ale ako jediný to bol námorný št.
- stavali lode => obchodníci
- nevytv. jednotný št., ale vznikli veľké mestské štáty: Sidón, Byblos, Tyros
- obchodovali predovš. s remeselníckymi výrobkami + purpur a sopečné sklo
- obsadili obl. Stredozemného mora
- všade, kde prišli zakladali sv. osady = faktorie - v 9. st. p. n. l. Kartágo (S Afrika)
- potrebovali písmo a preto vymysleli 22 znakové písmo (1. zakové písmo, neskôr z neho -> gr. alfabeta a z nej neskôr latinka, kt. má dnes 26 písmen) - zaznamenali ním vš. obchodné aktivity


Palestína
- usídlili sa tu semické židovské kmene, kt. zjednotil kráľ Saul z rodu Benjamin
- kráľ David (1010 - 970 p. n. l.) - zakl. jednotného židovského št. s hl. m. Jeruzalemom
- Šalamún (970 - 930 p. n. l.)
- jeho syn, najvýznam. obd. P
- dal v Jeruzaleme vystavať chrám židovskému bohovi Jahve (som, kto som) (z chrámu sa zachoval jedine múr nárekov) - uznávali jedného boha = monoteizmus
- po jeho smrti - význam P opadol, začala sa o ňu zaujímať Novobabylonská ríša
- rozdelenie ríše na: S štát Izrael, hl. m. Samara
J štát Judea, hl. m. Jeruzalem
- 8. st. p. n. l. - S štát - dobytie Asýrčanmi
- 587 p. n. l. - Nabuchodonozor ovládol P, zničil Jeruzalem a odvliekol Židov do zajatia => koniec samost. židovského št., zač. židovskej diaspory (zničenie št. a rozptyl Židov, trvala do r. 1948, keď OSN znovu vytv. Izrael)
- posvätnou knihou Židov a neskôr aj kresťanstva - Biblia (Starý zákon - tóra)
- verili v príchod Mesiáša a že sú Bohom vyvolený národ a ich spraví najšťastnejšími vo sv. kráľovstve
- jazyk a písmo: hebrejské


Chetitská ríša
- r. 1834 franc. archeológ Texiér začal kopať v centrálnej časti dnešného Turecka, našiel zaujímavé vykopávky
- hl. m.: Chattušaš
- nemáme písomné pramene, jediná zmienka v Biblii
- zanechali za sebou zvláštnu a zaujímavú kultúru
- používali klinové písmo, ale mali vlastný chetitský jazyk
- Bedřich Hrozný - r. 1915 rozlúštil prvé znaky chetitského jazyka
Helmut Bossert - r. 1916 dolúštil chetitštinu
- panovník mohol byť aj zvrhnutý, dokonca zabitý, keď sa previnil
- nebol despotický spôsob vlády
- mohla vládnuť aj žena
- lev (levia brána …) - symbol
- náboženstvo Chetitov - zlé sily, napr. búrka, hrom
- chetitský zákonník
- r. 1200 p. n. l.

sa pod nimi zľahla zem, prestali existovať:
1. podmanili si ich Peržania - pravdepodobné
2. vysťahovali sa
3. rozptýlili sa pod vplyvom Peržanov ako Židia.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?