Staroorientálna Mezopotámia (= medziriečie)

Kategorie: Dejepis (celkem: 1094 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 01. července 2007
  • Zobrazeno: 4588×

Příbuzná témataStaroorientálna Mezopotámia (= medziriečie)

o najstarší štát, vznikla tu najstaršia civilizácia - Sumeri (4. tis. p. n. l.)
o prvé stopy osídlenia už v 6 tis. p. n. l.

a) vznik sumerských miest (4. tis. p. n. l.)
b) Akkadská ríša
c) Starobabylonská ríša
d) Novobabylonská ríša (625 - 539p. n. l.)

Starosumerské obdobie

Sumeri
- J časť Mezopotámie
- remeselná výroba a poľhohosp.
- snedí, čiernovlasí
- z tabuliek vieme, že neboli praobyvatelia Mezopotámie, ale tam prišli; teórie, odkiaľ prišli:
1. oblasť Indie (J) - najpravdepodobnejšia, drávické jazyky
2. praobyvatelia Mezopotámie
3. oblasť S od Mezopotámie
- doteraz nevieme, akú matematiku používali
- vynašli školu - „dom tabuliek" - každý deň od úsvitu po zotmenie, palica, od raného detstva po dospelosť, prvá protekcia - r. 2000 p. n. l.; vychovávali tam pisárov, ktorí zaznamenávali ich históriu; pisár - najvyššie spoločenské postavenie hneď po panovníkovi
- sumerské mestské štáty - začali vznikať od 4. tis. p. n. l.; najväčší rozkvet v 3 tis. p. n. l.; napr.: Ur, Uruk, Lagaš, Umma, Kiš, Eridu; primitívna demokracia, prežitky rodového zriadenia, o celoštátnych veciach rozhodovalo zhromaždenie, kt. volilo aj úradníkov. Časté vojnové konflikty (boj o hegemóniu medzi mestskými štátmi) si vynútili vznik monarchie (panovník sústreďuje moc vo svojich rukách, opiera ju o vojsko a sídli v paláci)
- vynálezy: koleso, hrnčiarsky kruh
- vedeli o vesmíre; ich predstava: guľatá Zem, po ňou oceán a pod tým kresťanské peklo, nad Zemou naopak kresťanské nebo
- vytvorili dokonale fungujúcu štátnu organizáciu
- stavali zikkuraty = chrámy, vysoké, na vysokých terasách, stupňovité veže, na vrchole sídlo boha a oltár; najvyšší boh - Marduk

Klinové písmo
- v 19. st. v obl. Mezopotámie začali kopať bohatí dobrovoľníci, ktorí hľadali Noemovu archu (biblický výklad o potope sveta) a Babylonskú vežu. V meste Uruk našli 250 tis. hlinených tabuliek písaných klinovým písmom (obsahujú aj sumerskú listinu kráľov, kt. uvádza mená panovníkov a obdobie ich vlády; roky uvádzané pred a po potope)
- v tom období vozili archeológovia všetky vykopávky do Európy, a tak v archeologickom múzeu v Berlíne je celá Mezopotámia
- rozlúštili ho v r. 1802
- G. F. Grottefend - nemecký stredoškolský profesor; v krčme uzatvoril stávku, že klinové písmo rozlúšti; začal sa ním zaoberať a po 20 rokoch rozlúštil prvé klinopisné znaky
- Rawlinson - orientálny jazykovedec, ktorý neskôr dolúštil klinové písmo

Akkadská ríša (2340 - 2150 p.

n. l.)


Semitské kmene
- dnes Arabi, Palestínčania, Jordánci
- ovládli sumerské mestské štáty
- sumerská civilizácie - na vrchole => problémy so zásobovaním, oslabenie sumerských mestských štátov; zničili sami seba pribl. v 1 tis. p. n. l.
- zjednotil ich Sargon I. Akkadský (pravý kráľ), ovládol Kiš a vytvoril Akkadskú ríšu, stal sa jej kráľom

- prvý centralizovaný štát na území Mezopotámie, jednotný
- jej zánik spôsobili vnútorné rozbroje

Starobabylonská ríša (1800 - 1100 p. n. l.)
- vznikla na J Mezopotámie
- semitské kmene Amoriti
- nový centralizovaný štát
- hl. m.: Babylon
- panovník: Chammurappi - ovládol Babyloniu a časť Asýrie
- zánik ríše spôsobili Asýrske kmene okolo r. 1100 p. n. l.

Chammurappiho zákonník
- najstarší zákonník v dejinách ľudstva
- trest vykonal štát
- ustanovenia v obl. trestného práva, otázky majetkoprávne, rodinné, dedičské ap.
- „oko za oko, zub za zub" (len medzi plnoprávnymi)
- zachoval sa na bronzovom obelisku, je na ňom znázornené, ako Chammurappi predkladá bohovi Mardukovi najstarší súpis práva (predtým boli zákony tiež, no neboli spísané)

Epos o Gilgamešovi
- literárne hľadisko - Gilgameš hľadá nesmrteľnosť
- historické hľadisko - správa o potope sveta, obl. Eufrat a Tigris

Novobabylonská ríša = chaldejská (625 - 539 p. n. l.)
- r. 625 Asýrčania vyhnaní kráľom chaldejského pôvodu => vznik Novobabylonskej ríše
- nástupca Nabukadnezar II. (Nabuchodonozor) - bojovník => vrchol rozkvetu
- hl. m. sa vrátilo do Babylonu
- r. 539 p. n. l. - zánik pod náporom perzského kráľa Kýrosa; týmto rokom sa definitívne končia dejiny Mezopotámie

Nabukadnezar
politická udalosť:
- chcel rozšíriť hranice ríše, vytvoril silnú armádu, rozšíril ríšu až po Stredozemné more
- v 6. st. p. n. l. zničil Izrael, dobyl Jeruzalem a odvliekol Židov do zajatia => spôsobil zánik židovského štátu

kultúrna zaujímavosť:
- jeden z divov sveta Semiramidine vysuté záhrady - oženil sa s médskou princeznou, chcel, aby sa v ríši cítila príjemne, prikázal postaviť terasovité záhrady - navozili tam tony zeminya vysadili vegetáciu, na kt.

bola princezná zvyknutá
- boli zničené pri vojnovej akcii na konci jeho vlády

Kultúra
- počítali v šesťdesiatkovej sústave, geometrické výpočty, veľká násobilka, (od)mocniny, riešenie rovníc a slovných úloh
- vytvorené jednotky dĺžkovej a objemovej miery
- poznali vzdialenosť Zeme od Mesiaca a Slnka
- kalendár - rok rozdelený na 12 mesiacov (striedavo 29 a 30 dní) trvanie noci a dňa stanovené na 12 hodín
- 1. epos - Epos o Gilgamešovi
- dobre poznali anatómiu oka, operovali očné choroby
- najstaršia lekárska receptúra - homeopatia
- polyteizmus
- zikkuraty (pálené a nepálené tehly).

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?