Sprievodná správa - galéria moderného umenia

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)Sprievodná správa - galéria moderného umenia

GALÉRIA MODERNÉHO UMENIA
Galéria je kultúrnym strediskom spoločenského diania, jej úlohou je prezentovať umenie a umelcov formou putovných alebo stálych expozícií.
Svojou formou by mala evokovať prirodzenosť umelca v istote človeka a sprístupniť umenie širokej verejnosti.


HMOTOVO-PRIESTOROVÉ RIEŠENIE:

Stavbu tvorí komplex troch funkčne i hmotovo odlišných častí – zázemie galérie, galéria a výstavné priestory.
Výstavné priestory tvoria kubusy so zošikmenými hranami v pôdoryse. Zošikmená je aj strecha vlastnej galérie, ktoré kopíruje komunikačné rampy vo vnútri. Spojovacím článkom je pravouhlý kubus. Keďže budova vlastnej galérie je prevýšená, na vyrovnanie hmotovej skladby je na druhej strane zošikmená oceľová pergola.
MATERIÁLOVÉ RIEŠENIE :


Fasáda je z pohľadového betónu tmavšej a svetlejšej
sivej farby. Niektoré okná sú celé alebo z časti prelamelované. Severnú fasádu (od ulice) vlastnej galérie tvori profily z kopilitu, za ktorým vidieť komunikačné rampy. Spojovací článok je z ulice celý presklený a tým zvýraznený.
DISPOZIČNÉ RIEŠENIE :Hlavný vstup je v spojovacom článku zo severnej strany. Oproti vstupu je schodisko a výťah. Za ním sú na každom podlaží toalety a miestnosť pre upratovačku. Na ľavo od vstupu je prednášková sála s kapacitou 110 miest, art shop a jeho zázemie, t.j. denná miestnosť a hygiena. Z vonku je prístupná kotolňa a komunikácia pre kaviareň na druhom podlaží. Napravo sú výstavné plochy prístupné už spomenutým schodiskom alebo rampami.
Na druhom nadzemnom podlaží sa naľavo nachádza administratíva s vlastnou hygienou a tiež kaviareň. Zázemie kaviarne tvorí prípravovňa, sklad , sklad obalov, sklad odpadu a denná miestnosť s hygienou. Vpravo sú výstavné priestory.
Na treťom nadzemnom podlaží sa nachádzajú výstavné priestory a východ na terasu s pergolou.


KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE :


Budova vlastnej galérie je konštruovaná železobetónovým skeletom, železobetónovým stropom a rampami. Zázemie galérie je kombináciou stenového systému, ktorým je vystavaná aj prednášková sála a železobetónového skeletu. Výplňové murivo tvorí pórobetón (Hebel). Priečky sú taktiež murované z pórobetónu.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?