Sofolkes Antigona

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 01. července 2007
  • Zobrazeno: 2885×

Příbuzná témataSofolkes Antigona

Žáner: divadelná hra/dráma (grécka tregédia)
Kompozícia:prológ, 5 dejstiev, epilóg
Námet: Tragédia kráľovského rodu. Konflikt medzi kráľom, jeho synom a neterou. Zobrazenie konania osudových chýb.
Miesto a čas deja: Dej sa zväčša odohráva pred kráľovským palácom v Tébach v mýtickej dobe. Obdobie vlády Kreóna.

Obsah:
Medzi Oidipovými synmi Eteoklom a Polyneikom vznikol spor o vládu nad Tébami. Polyneikes, ktorý si našiel útočište v Agre zaútočil na svojho brata, ktorý Téby bránil. No v súboji padli obaja. Navzájom sa zavraždili.
Nový vládca Téb -Kreón- dal so všetkými poctami pochovať Eteokla, zatiaľ, čo Polyneika ponechal za potravu psom a dravým vtákom. Nik ho nesmel pochovať, ba ani oplakať, lebo si myslel, že je zradca. Týmto príkazom porušil zákon bohov. No i napriek prísnemu zákazu sa Antigona rozhodla svojho brata pochovať. O pomoc požiadala svoju sestru Isménu, tá však odmietla. Nechcela konať proti vôle obce.
Zatiaľ si Kreón dal povolať zbor tébskych starcov a prikázal im, aby vyzvedali a dávali pozor, či niekto nechce porušiť jeho rozkaz. O chvíľu k nim pribehol muž, ktorý strážil nepochovanú mŕtvolu Polyneika. Celý rozrušený im povedal, že Polyneikes zmizol bez stopy. Kreón mu odpovedal, že ak nenajde vinníka, dá ho zmárniť.
O chvíľu strážca privádza do paláca Antigonu. Kreónovi vysvetlil, že ju prichytil pri čine. Antigona nič nepopierala. Už od začiatku bola odhodlaná, porušiť mocenský zákaz aj pod hrozbou smrti, lebo zákon bohov bol pre ňu dôležitejší. Privádzajú aj Isménu, ktorá vravela, že svojej sestre pomáhala. Klamala,lebo nechcela žiť bez svojej sestry.
Prichádza Haimón. Nechce odporovať otcovi v jeho konaní, ale vysvetluje mu, že môže dobrý môže byť i názor iného ako je on. Celé mesto totiž ľutuje Antigonu a myslí si, že namá biedne zahynúť za svoj slávny skutok. Kreón je tvrdohlavý a so svojím synom sa poháda. Ten odchádza z paláca preč. Nechce totiž, aby zahynula jeho budúca nevesta.
Kreón dal Antigonu zavrieť do hrobky na "večné väzenie".Dá jej len toľko jedla, koľko prikazujú bohovia. Tak jeho mesto nepoškvrní hriech.
Onedlho za Kreónom prichádza veštec Theiresias. Vyveštil mu, že za svoj čin bude pikať jedným mŕtvym z vlastnej krvi. Kreón sa veštby zľakol a prikázal pustiť Antigonu a pochovať Polyneika.
Potom do paláca prichádza posol a vraví, že Haimón zomrel. To začula Kreonova manželka Eurydika a požaduje od posla vysvetlenie.

Posol jej vraví: „Keď sme pochovávali Polyneika, začuli sme pri hrobke plač. Ako by plakal Haimón. Keď Kreón vstúpil do hrobky,videl, že je to on. Oplakával tu Antigonu, ktorá sa obesila vlastným závojom. Keď sa ho však Kreón opýtal, čo tu hľadá, Haimón na neho vytiahol meč. Kreó však zutekal. Haimón nahnevaný na samého seba, sa zavraždil.“1 Keď Eurydika posla vypočula, zutekala s plačom preč.
Do paláca prichádza Kreón s Haimónovou mŕtvolou v náručí. Oplakáva seba, ba aj celý svoj život. Ku kreónovi prichádza druhý posol. Oznámi mu, že Eurydika ho prekliala a následne spáchala samovraždu. Kreón si začína uvedomovať svoje chyby a prosí bohov o odpustenie. Chce zomrieť. Nemá prečo žiť.

„Iba rozvážni ľudia vedia byť šťastní. Nehrešte, uráža to bohov! Človeka, ktorý si o sebe m,noho myslí používa veľké slová, neminie veľký trest a jkonať s rozvahou sa nauči až na staré kolená.“2


Charakteristika postáv:
Antigona: dcéra tébskeho kráľa Oidipa, sestra Eteokla, Polyneika a Ismény
Isména: Mladšia sestra Antigony
Kreón: nový tébsky keáľ
Eurydika: tébska kráľovná, manželka Kreóna
Haimón: syn Kreóna a Eurydiky
Theirestas: veštec
Strážca
1. posol
2. posol
Náčelník zboru
Zbor tébskych starcov

Ak máš záujem o podrobnejšiu charakteristiku Antigony, Ismény a Kreóna, tak mi daj vedieť. Ak to dovtedy prepíšem, tak ti to pošlem...

Použité citáty:
1 Sofokles:Antigona.Bratislava:Slovenský spisovateľ, 1974, s.?.
2 tamtiež, s.111.

Hlavná myšlienka: Zobrazenie konfliktu medzi mocou a mocenskými zákonmi, medzi mravnými princípmi a "nepísaným božskými zákonmi".

Lit. znaky:
Trojjednota drámy bola dodržaná!
-jednota času (24-36h)
-všetko sa odohráva počas 1 dňa (1 miesto)
-jednota miesta
-dej sa odohráva len pred kráľovským palácom v Tébach
-jednota deja (1 hl. dej. línia)
-spor o tom, či má byť Polyneikos pochovaný alebo nie

Bibliografia:
Sofokles:Antigona.Bratislava:Slovenský spisovateľ, 1974.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?