Sofokles Antigona

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 01. července 2007
  • Zobrazeno: 1268×

Příbuzná témataSofokles Antigona

Zaradenie autora do literárneho smeru: grécka dráma


Téma: Tragédia kráľlovského rodu. Zobrazenie konania osudových
chýb.Konflikt medzi kráľom, jeho synom a neterou.

Idea: Zobrazenie konfliktu medzi mocou a mocenskými zákonmi a
mravnými princípmi a „nepísanými božskými zákonmi“.

Forma: dráma

Žáner: tragédia

Štruktúra: 5 dejstiev

Postavy a vzťahy medzi nimi:
HLAVNÉ POSTAVY:
Antigona – dcéra tébskeho kráľa Oidipa, sestra Ismény, Eteokla a Polyneika sa rozhodne po smrti jej bratov napriek Kreontovmu zákazu pochovať Polyneika. V tejto divadelnej hre Antigona (spolu s Haimónom) predstavuje svedomie a rozum. Je odhodlaná o svojich názoroch diskutovať a protivníka presvedčiť. Haimón – najmladší syn Kreonta, Antigonin snúbenec. Zastáva Antigonu a vraví Kreontovi, že nie je hanba poradiť sa hoci aj s mladším. Kreón – nový kráľ Téb, Antigonin strýko a Haimónov otec. Vládne pomerne despoticky. Nikto spomedzi poddaných sa neodváži vysloviť svoj názor a brániť Antigonin čin. Kreón zobrazuje moc. VEDLAJŠIE POSTAVY:
Isména – Antigonina mladšia sestra. Na začiatku odhovára Antigonu od pohrebu Polyneika. Neskôr, keď je Antigona pristihnutá pri pochovávaní brata zastane sa jej a žiada, aby aj ona bola potrestaná ako Antigona. Eteokles – brat Antigony, Ismény a Polyneika. Po smrti ich otca – kráľa Oidipa sa spolu s bratom Polyneikom poháda o nástupníctvo na trón. Uchopí moc a Polyneikes je vyhnaný z Téb. Polyneikes – brat Antigony, Ismény a Eteokla. Po vyhnaní z Téb nachádza útočište v Arge a odtiaľ pritiahne k Tébam a v bratovražednom boji s Etoklom sa naraz zabijú. Eurydika – Kreontova manželka. Teiresias – veštec. Prichádza oznámiť Kreontovi jeho chybu. Taktiež mu oznamuje, že privolal hnev bohov na Téby. Strážca – prichádza oznámiť Kreontovi, že niekto odniesol Polyneikove telo a neskôr pristihne Antigonu pri vykonávaní pohrebného obradu. Pri oznamovaní týchto správ sa dištancuje od všetkého a snaží si zachrániť „krk“. Prvý a druhý posol – do deja vstupujú až v epilógu. Prvý posol prináša správu o Antigoninej a Haimónovej smrti. Druhý posol oznámi Kreontovi smrť jeho manželky Eurydiky. Náčelník zboru a zbor tébskych starcov. – Náčelník zboru pôsobí ako Kreontov poradca. Kreón však na jeho rady veľmi nedá. Zbor medzi dejstvami komentuje udalosti a prifarbuje dej.

Konflikt: Tragédia bezprostredne nadväzuje na udalosti po Oidipovej smrti, začína od chvíle, keď aj základný konflikt. Oidipovi synovia Eteokles a Polyneikes sa dostali do sporu o vládu nad Tébami. Polyneikes sa usadil v Argu, odkiaľ pritiahol s veľkým vojskom proti Tébam. Eteokles Téby bránil. V súboji padnú obaja bratia. Vládcom Téb sa stáva, Oidipov švagor Kreon, ktorý da slávnostne pochovať Eteokla, ale Polyneika pod trestom smrti zakáže pochovať. Napriek zákazu sa Antigona rozhodne postarať o pohreb svojho brata. Presvedčenie, že koná dobre a spravodlivo, jej dodáva odvahu a nebojí sa smrti, ktorá jej hrozí, ak prekročí vládcov rozkaz. Pochovať mŕtveho bol totiž u Grékov príkaz ľudskosti a náboženstva. Antigonu prichytia pri čine a Kreon, obraňujúci svoju vladársku moc, ju dá zaživa pochovať. Nedá si dohovoriť ani svojim synom Haimonom. Keď ho obmäkčí veštec Teiresias, je už neskoro. Antigona sa obesí a Haimon sa pri nej pred očami otca prebodne mečom. Po správe o synovej smrti spácha samovraždu aj Kreontova manželka Eurydika.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?