Sociálna starostlivosť o zdravotne postihnutých občanov

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)Sociálna starostlivosť o zdravotne postihnutých občanov

Starostlivosť o starých a zdravotne postihnutých občanov prechádza v súčasnom období významnými zmenami. Najdôležitejšou koncepčnou zmenou je postupný prechod od sociálnej starostlivosti k sociálnej pomoci, ktorá sa bude realizovať prevažne v prirodzenom – domácom prostredí. V rámci starostlivosti sa poskytujú zdravotne postihnutým občanom účelové peňažné dávky, ktoré slúžia na odstránenie, zmiernenie alebo prekonanie následkov ich postihnutia.

Základnou a rozhodujúcou podmienkou poskytnutia týchto dávok je splnenie zdravotných kritérií, ktorých splnenie z medicínskeho hľadiska posudzuje posudková komisia regionálnej národnej poisťovne, prípadne príslušné zdravotnícke zariadenie. Pri rozhodovaní o dávke sa skúma splnenie účelu dávky. Tu sa neberie do úvahy príjem a majetková situácia postihnutého občana a neuplatňuje sa ani vyživovacia povinnosť. Do okruhu účelových peňažných dávok patria jednorázové príspevky na obstaranie osobitných pomôcok, úprava bytu alebo rodinného domu, príspevok na zabezpečenie individuálnej dopravy ťažko zdravotne postihnutých občanov, príspevok na kúpu motorového vozidla, celkovú opravu a osobitnú úpravu motorového vozidla, ďalej príspevok na úhradu za úžívanie bezbariérového bytu a garáže, príspevok občanom používajúcim ortopedické, kompenzačné a iné pomôcky a príspevok nevidomým občanom.

Aby sa ľudia so zdravotným postihnutím necítili vytlačení zo spoločenského života, Slovenský zväz zdravotne postihnutých v Poprade každoročne organizuje slávnostné stretnutia, prípadne rozličné rekondičné pobyty pre svojich členov. Ľudia so zdravotným postihnutím sa rekreujú v tatranských hoteloch, napr. vo Vyšnej Boci / hotel Barbon /, Starom Smokovci. Dokonca aj v meste Poprad nájdeme hotel, ktorý poskytuje služby aj pre zdravotne postihnutých.

Hotel Poprad
Hotel Poprad poskytuje luxusné ubytovanie v príjemnom prostredí. Ubytovacia kapacita hotela je 120 lôžok v 60 – tich 2 – posteľových izbách. Z tohto počtu izieb je 9 apartmánov a 15 izieb s možnosťou prístelky. A ako som spomínala, hotel má taktiež časť kapacity vyhradenú pre telesne postihnutých klientov. Ponúka štyri izby špeciálne upravené tak, aby nebola obmedzená mobilita a bezpečnosť telesne postihnutého klienta. Každá izba je vybavená farebným televízorom so satelitným progaramom, telefónom s priamou predvoľbou, rádiom a chladničkou. Všetky izby v hoteli majú vlastnú kúpelňu s WC. Interiér izieb je vkusne doplnený kvetmi a rôznymi doplnkami.

Každá izba spĺňa podmienky štandardizácie hotela ako po technickej stránke a vybavenosti, tak aj po hygienickej stránke.

Ako bolo vyššie spomenuté, hotel disponuje okrem štandardných izieb aj izbami pre telesne postihnutých. Tieto izby sú zariadené podobne ako štandardné izby, no sú bezbariérové. V izbe je dostatok priestoru pre prechod invalidného vozíka. Kúpelňa a WC sú prispôsobené sťaženej mobilite telesne postihnutého. Na stenách kúpelne sú upevnené sklopné opierky. Okná v špeciálne upravených izbách sú otváracie. Na rozdiel od ostatných izieb hotela Poprad, izby pre osoby so zdravotným postihnutím nemajú vlastný balkón.

Hotel má 4 poschodia, medzi ktorými sa hosť pohybuje schodišťom, prípadne modernými výťahmi. Pre osoby so zdravotným postihnutím množstvo schodov bráni bezproblémovému prechodu medzi poschodiami. Z tohto dôvodu sú títo hostia nútení používať výťahy. Podlaha kabíny výťahu hotela Poprad je rovná a má protišmykovú úpravu. Dvere na výťahu sa automaticky otvárajú a zatvárajú, nie sú ručne otvárateľné. Príjazd privolanej kabíny hosťovi vždy oznamuje zvukový signál. Napriek bezbariérovosti izieb, v ostatných priestoroch hotela nájdeme prvky, ktoré bránia bezproblémovému prechodu invalidného vozíka. Sú to hlavne točivé vchodové dvere do hotela a množstvo schodov na chodbách hotela a pred vstupmi do jednotlivých odbytových stredísk. Preto by bolo vhodné vyriešiť otázku vstupu do hotela napr. nahradením točivých dverí dverami na fotobunku. Takisto by bolo potrebné všetky vyvýšeniny na podlahách nahradiť plynulými prechodmi. Bohužiaľ tieto zásahy si vyžadujú investície aj čas, hoci z dlhodobého hľadiska by priniesli efekt v podobe spokojnosti telesne postihnutých hostí.

Keďže hotel Poprad je jediný hotel v meste Poprad, ktorý ponúka túto formu ubytovania, je dôležité, aby pripravil svojim zákazníkom čo najlepšie podmienky pre pobyt.

Základná škola na Ulici Mládeže
Takisto sa mesto Poprad môže pochváliť základnou školou, ktorú navštevujú aj deti s telesným postihnutím. Základná škola na ulici Mládeže v Poprade zabezpečuje vzdelanie popradských detí na „starom Juhu“ už 23 rokov. Len pred troma rokmi však dostala prívlastok integrovaná, čím sa stala jedinou školou svojho druhu v Popradskom okrese, pričom najbližšia porovnateľná ZŠ sa nachádza až v Prešove.

Problémom integrovanej školy je však nedostatok financií na zabezpečenie potrebných stavebných úprav a vybavenia pre žiakov s postihnutím pohybového aparátu.

Aj napriek tomu sa vybudovali nájazdy pre vozíčkarov pri vchode i východe z budovy, celý objekt sa stal bezbariérovým a pribudla aj zdviž na transport detí so zníženou pohybovou schopnosťou alebo vozíčkarov do učební na poschodí.

Zaradením žiakov s obmedzenou mobilitou medzi zdravé deti sa dosiahlo zlepšenie učebných výsledkov, ako dosahovanli na internátnej škole v Košiciach. Rovnako je to pre ne lepšie, ako keby nechodili do školy vôbec a vzdelanie sa pre nich zabezpečovalo alternatívnym spôsobom v domácnosti.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?