SOČ internet

Kategorie: Slohy (celkem: 413 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: 610435
  • Datum přidání: 18. prosince 2007
  • Zobrazeno: 8644×

Příbuzná témataSOČ internet

Gymnázium Ivana Bellu, Novomeského 15, Handlová 972 51

Stredoškolská odborná činnosť

Internet

01 Informatika

Autor:

Konzultant: Ing.

Ročník štúdia: septima Školský rok:2007/2008

Čestné vyhlásenie

Čestne vyhlasujem, že prácu na tému Internet som vypracoval samostatne s použitím internetu, vlastných znalostí a údajov získaných prieskumom.

10.12.2007

OBSAH

Úvod..........................................................................................................................4

1 Metodika práce...............................................................................................5

2 Internet a jeho história....................................................................................6

2.1 Rok 1991.................................................................................... ..............6

3 Všeobecne o internete.....................................................................................7

3.1 Ako sa na internet pripojiť..........................................................................7

3.2 Modem.......................................................................................................7

3.3 Prenosová rýchlosť sietí.............................................................................7

3.4 Internetové vyhľadávacie nástroje.............................................................8

4 Ďalšie služby internetu....................................................................................9

4.1 Chat a konferencie.....................................................................................9

4.2 E-mail.........................................................................................................9

5 Odvrátená stránka internetu............................................................................10

6 Anketa..............................................................................................................11

6.1 Vyhodnotenie ankety.................................................................................12

Záver..........................................................................................................................13

Bibliografia..................................................................................................................14

Úvod

Internet je najmodernejšie svetové médium denne využívané miliónmi ľudí na celom svete. Je to snáď najväčšia existujúca knižnica najrôznejších informácií všetkého druhu od receptov do kuchyne, cez programy v kinách až po tajné stránky s návodmi na výrobu bomby. Nachádza sa tu aj nespočetné množstvo on-line hier (hra so skutočnými protihráčmi). Na internete nájdeme jednoducho všetko. Je to studňa poznania pre všetky vekové kategórie, ktoré sú ochotné vynaložiť tú štipku energie na naučenie sa základných pravidiel a príkazov. Pri rýchlosti rozvoja technológií v dnešnej modernej dobe sa internet, skôr či neskôr, stane neoddeliteľnou súčasťou každodenného života vo väčšine domácnostiach. Už teraz ovplyvňuje chod mnohých svetových spoločností a firiem.

A to sú aj dôvody, prečo som si ho vybral ako tému pre svoju prácu. Chcem v nej ukázať, že internet môže byť dobrým pomocníkom ale aj možným zdrojom rôznych problémov s ním spojených. Ďalej píšem o tom, čo stálo pri jeho zrode, ako vyzerá a ako vlastne funguje.

1 Metodika práce

Pri hľadaní materiálov k mojej práci som mal menšie problémy. Celú použitú literatúru som si našiel na internete. Prvý problém, ktorý sa pritrafil, bol ohľadom času. Hľadal som materiály ohľadom histórie internetu a jeho zavedením do bežného života. V mnohých prípadoch som však nebol úspešný, pretože získané informácie nevyhovovali mojim predstavám o danej téme. Nakoniec som to zobral z iného hľadiska a zameral som sa najmä na praktické využitie internetu. Celú prácu som stihol vypracovať v priebehu jedného mesiaca.

2 Internet a jeho história

Internet už bude oslavovať 34 rokov. História internetu sa začala písať v roku 1969 – kedy bola odoslaná prvá správa (mail). Správa obsahovala len tri písmena „log“, ktoré odoslal americký profesor Leonard Kleinrock z Los Angeles svojmu priateľovi do San Francisca. Odoslanie správy však veľmi úspešné nebolo, lebo nestabilné telefónne spojenie bolo prerušené a správa neprišla úplná – prišli len dve písmena. A počítač, ktorý zaberal vtedy skoro celú miestnosť sa zrútil. Internet nezaznamenal práve optimistický úvod, ale všetko sa zmenilo, keď sa začala o projekt zaujímať americká armáda, ktorá chcela spoľahlivý spôsob ako prenášať dáta, správy, tajné dokumenty – v prípade jadrovej vojny. Preto museli vymyslieť, ako by sa dali prenášať informácie cez sieť tak, aby sa nestratili pri zničení spojenia. Preto vedci rozdelili dáta na menšie časti, ktoré nazvali pakety. V prípade, že sa paket stratil server poslal ešte jeden a našiel ešte jednu vhodnú trasu, po ktorej sa už pakety posielať dali. Tým sa bezpečnosť siete omnoho zväčšila a sieť sa stávala róbusnejšia a mohutnejšia. V tomto období sa začal používať výraz internet. Internet sponzorovali mnohé organizácie a preto vznikali aj mnohé siete, ktoré sa potom pospájali do dnešného stavu. Jeho predchodca bol ARPANET a NSFNET.

2.1 Rok 1991 (Internet komerčný)

Posledná etapa rozvoja internetu začala v roku 1991, keď sa vydali právne zákony na komercializáciu internetu. Užívatelia sa začali masovo pripájať. Akademická časť sa z internetu odpojila a plánuje vytvoriť novú akademickú sieť omnoho rýchlejšiu.

3 Všeobecne o internete

3.1 Ako sa na inernet pripojiť

Na internet sa môžeme pripojiť pomocou telefonickej linky dial-up a ISDN, bezdrôtovým spojením - mikrovlným, satelitným pripojením a pevným pripojením káblom - pevnou linkou. Každý užívateľ sa pripája na svojho providera, poskytovateľa siete. Dnes sa už nájdu providery, ktorí poskytujú pripojenie na Internet „zadarmo“ (vynímajúc poplatky Slovenských Telekomunikácií za využívanie telefonickej linky – impulzy). Príkladom takého providera je napríklad Kiwwi, ktoré žiada iba registráciu.

3.2 Modem

Modem je zariadenie, ktoré konvertuje digitálny signál do signálu analógového, ktorý sa môže prenášať po telefónnej sieti. Pokiaľ mám digitálnu sieť, nepotrebujem MODEM, ale potrebujem adaptér ISDN.

Ak si už musíme vybrať Modem, nemal by mať menej Kbps ako 14,4. Poznáme tri druhy modemov:

a) interný (v PC)

b) kartový (prenosný PC – notebook)

c) externý (mimo PC)

3.3 Prenosová rýchlosť sietí

Prenosová rýchlosť závisí od hardwaru a od pripojenia. Je daná množstvom dát, ktoré sieť prenesie za 1 sekundu. Jednotka je bps (bit za sekundu). Napr. fotka 9x13 (1Mb) pri rýchlosti 64 Kbps by sa prenášala na druhý počítač 131 sekúnd. Rýchlosť závisí od spojovacieho média, od vzdialenosti a od používaných protokolov.

3.4 Internetové vyhľadávacie nástroje

Samotné stránky sa prehliadajú v tzv. browseroch – prehliadačoch, napr. Internet Explorer od Microsoftu alebo Netscape Navigator. Vo svete je však najviac rozšírený Internet Explorer, pretože je priamou súčasťou všetkých novších verzii operačného systému Windows. Ale ak nevieme ako sa daná stránka volá, použijeme iternetové vyhľadávacie nástroje:

1. katalógy

www.yahoo.com, www.zoznam.sk, www.atlas.sk, szm.sk, www.best.sk, www.surf.sk

- Vyvinuli sa zo špecializovaných zoznamov adries, ktoré doplnili autori odkazmi na kategórie. Výhoda jednoduchej orientácie. Málokedy sa len náhodne aktualizujú, obsahujú staré informácie (nevýhoda). S pribúdaním nových WEB stránok sa katalógy rozšírili, stali sa neprehľadnými a vznikli hľadania podľa kľúčových slov.

2. vyhľadávacie stroje

www.altavista.com, www.hotbot.com, www.search.cz, sherlock.cz

- Robot chodí ako pavúk po pavučine WEB stránok a ukladá si informácie. Analyzuje obsah stránok a podľa neho si ukladá kľúčové slová. Nevýhody – často zle zaradí obsah. Výhoda – obsahuje veľa stránok.

3. hybridné vyhľadávacie stroje

www.excite.com, www.lycos.com, www.webcrawler.com, www.kompac.seznam.cz

- Využívajú aj katalógy aj stroje – ich spojenie.

4. metavyhľadávacie nástroje

www.metacrawler.com, www.profusion.com, www.all4one.com

- Príjmu žiadosť a pošlú ju ďalším vyhľadávačom.

4 Ďalšie služby internetu

4.1 Chat a konferencie

Rozhovory cez internet (Chat) sú veľmi zaujímavé, nikdy totiž neviete, kto sedí za tým druhým monitorom, ktorý sa nachádza možno pár tisíc kilometrov od vás alebo je priamo vedľa vás v učebni alebo v internetovej kaviarni. V takejto komunikácii sa tiež vyžaduje určitá úroveň slušného správania, vyžaduje sa dodržiavanie tzv. Netikety (zásady slušného správania sa na internete).

Na Chat alebo na konferencie sa môžeme prihlásiť na servere poskytujúcom Chat alebo sa môžeme prihlásiť na kanál IRC cez program mIRC32 alebo xIRC alebo na kanál ICQ cez rovnomenný program ICQ.

4.2 E-mail

E-mail je elektronická poštová služba podobná tej klasickej (má adresu, schránku). Táto časť tvorí až 60% využívania webu. Líši sa hlavne svojou rýchlosťou, ktorá je o mnoho väčšia, možnosťou posielať súbory atď. E-mailová adresa sa skladá obvykle z mena, ktoré si užívateľ väčšinou zvolí sám (je bez diakrityky), ďalej zo zavináča ¨@¨ a domény, to býva meno vášho providera (poskytovateľa vášho pripojenia).

5 Odvrátená stránka internetu

Tým, že sa môže dať na internet naozaj hocičo a väčšina stránok je anonymných, internet začal byť zdrojom slobody prejavu. A práve táto sloboda je prvým problémom, pretože asi najväčšou ťažkosťou sú stránky s erotickou tematikou. Toto slovo je podľa svetových štatistík najvyhľadávanejším slovom na internete. Za týždeň je toto slovíčko hľadané viac ako 1,6 milión krát. Samozrejme, ak by si za počítač sadol dospelý človek a trávil by hodiny prezeraním takýchto stránok, to by až tak nevadilo. Horšie však už je, ak sa k takémuto obsahu dostane dieťa (čo sa bohužiaľ stáva pomerne často).

Ďalším problémom sú hackeri. Slovom hacker sa označujú tie skupinky ľudí alebo jednotlivci, ktorí robia väčšinu neporiadku na sieti. Sú to vlastne sieťový piráti, pre ktorých nie je veľkým problémom dostať sa na stránky najznámejších firiem a zničiť ich. Nerobia to však len pre vlastné potešenie, chcú dať o sebe vedieť a upozorniť na seba.

S internetom sa objavila aj nová choroba pod označením IAD – Internet Addistion Disorder čiže závislosť na surfovaní (prezeraní stránok). Postihnutí na túto chorobu musia tráviť oveľa viac času pri internete aby dosiahli istý stupeň uspokojenia. Trpia nedostatkom spánku, prerušujú sociálne kontakty, prichádzajú o priateľov a nezvládajú pracovné povinnosti. Rozdeľujeme ju do štyroch druhov závislosti: Prvý zahŕňa prílišné navštevovanie pornografických webových stránok, ďalšou formou je závislosť od kybernetických priateľstiev - postihnutý trávi veľa času tým, že si dopisuje s ľuďmi ktorých v živote nevidel. Ďalšia skupina je trochu miernejšia. Patria tu ľudia, ktorí hrajú internetové hry, nakupujú vo virtuálnych obchodoch, atď. Nakoniec je tu závislosť od informácií, kde ide o prehnané surfovanie po webových stránkach.

6 Anketa

1) Vyberte si prosím svoju vekovú kategóriu:

a) 15-25 rokov

b) 26-45 rokov

c) 45-60 rokov

d) nad 60 rokov

2) Hovorí Vám niečo pojem „internet“?

a) áno

b) nie

c) niečo som o tom počul

3) Na aký účel využívate internet?

a) pri práci (štúdiu)

b) pre zábavu, voľný čas

c) nevyužívam

4) Aké internetové služby využívate?

a) e-mail, bežná práca s web- stránkami

b) nadstavbové internetové programy (odborne zamerané)

c) zábavné hry, „chat“

5) Ako často pracujete s internetom?

a) každý deň

b) niekoľko krát týždenne

c) zriedkavo

d) nepracujem s internetom

6.1 Vyhodnotenie ankety

V mojej ankete som oslovil 25 respondentov. Výsledkom ankety som nebol veľmi prekvapený, pretože som zistil, že najčastejšie využívajú internet ľudia vo veku 15-25 rokov a 26-45 rokov. Ľudia používajú internet na rôzne účely blízke ich veku. Vo veku 15-25 rokov ide najmä o zábavnú činnosť, prácou do školy a „chatovanie“

s priateľmi. Päť z ôsmych opýtaných ľudí v produktívnom veku používa internet v zamestnaní. Z vekovej kategórie nad 60 rokov iba traja respondenti poznajú toto médium, ale nevyužívajú ho, naopak majú pred ním určitý rešpekt.

Z výsledkov ankety som dospel k záveru, že väčšina občanov internet využíva na pracovné alebo iné účely, mnohí si už nedokážu svoje aktivity bez neho predstaviť a čoraz viac sa dostáva do podvedomia aj starších občanov.

Záver

Internet nepochybne znamenal prelom v ľudskej histórii, taký istý ako televízia, ak nie väčší. Z internetu sa stalo za veľmi krátky čas, spoľahlivé miesto prenosu dát a odovzdávaní informácii medzi ľuďmi. Prístup do celého sveta, nevyčerpateľné možnosti, nekonečne veľa informácií, to všetko a ešte viac dáva internetu povesť najmodernejšieho média všetkých dôb.

Ak ste o tejto téme doposiaľ vedeli málo, dúfam, že vás táto práca dostatočne oboznámila s tým, čo je to internet, a že aj vďaka nej sa teraz budete chcieť oboznámiť s týmto médiom osobne.Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?