Služby priemyselnej povahy

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)Služby priemyselnej povahy

OBSAH


Úvod 3

1.1. Historický vývoj služieb 3
2.1. Podstata a vlastnosti služieb 4
2.1.1. Nemateriálna povaha služieb 5
2.1.2. Neoddeliteľnosť služieb 5
2.1.3. Variabilita služieb 6
2.1.4. Neskladniteľnosť služieb 6

Záver 6

Použitá literatúra 7


Úvod :Služby sú neoddeliteľnou súčasťou v našom živote. Sprevádzajú nás už od nepamäti. Začínajúc otrokárskou spoločnosťou, počnúc dnešným moderným svetom.


1.1. Historický vývoj služieb

Naša spoločnosť sa datuje od prvotnopospolnej spoločnosti, ktorá siaha až do staroveku. Ľudia žili v tlupách, spoločne lovili, spoločne jedli, bývali a delili sa spoločne so všetkým. Tlupy (prvotnopospolné spoločnosti) sa začali rozmnožovať, ľudí pribúdalo a začali migrovať. Začali si privlastňovať pôdu a starať sa o ňu. Vznikali vodcovia tlúp (boli to najstarší obyvatelia) ,začali zväčšovať svoje územia. Ľudí stále pribúdalo a vznikali boje medzi tlupami, dochádzalo k privlastňovaniu. Kmeň, ktorí vyhral si privlastnil všetko to čo patrilo druhému kmeňu. Dokonca porazených začali využívať ako svojich otrokov. Tak vznikla otrokárska trieda, ktorá sa skladala z otrokárov a otrokov.
Otroci slúžili otrokárom a poskytovali im služby. Tieto služby robili za jedlo a šactvo, ktoré dostávali od svojich pánov. Tí mali nad otrokmi plnú moc, dokonca rozhodovali aj o ich živote. V týchto časoch začali vznikať výmenné obchody. Otrokári si vymieňali rôzny druh tovaru, časom vznikali platidlá a vznikali obchody s rôznymi druhmi služieb. Keď vznikali rôzne podniky, ktoré poskytovali služby (kúpele, farbenie a predaj látok, trhy s otrokmi a pod. ...) tak začala vznikať nová skupina ľudí, ktorí sa volali feudáli. Boli to ľudia, ktorí vlastnili manufaktúry (veľké podniky, továrne). 2.1. Podstata a vlastnosti služieb

Služby zaznamenali veľký a živelný rast. Vznikali konkurencie a i dnes je to podobné, povedal by som tvrdšie. Na tomto základe stúpa kvalita poskytovania služieb.
Služby sa delia na určité druhy, majú špecifické vlastnosti a povahy.

Služba je akákoľvek činnosť:
· Ktorú môžeme poskytnúť niekomu inému
· Má nemateriálnu povahu
· Jej výsledkom nie je nadobudnutie vlastníctva
Základné druhy služieb:
Ř Služby materiálnej povahy
Ř Služby nemateriálnej povahy
Služby materiálnej povahy sú služby, ktorých základnou funkciou je dostať produkt materiálnej výroby (výrobok) do funkčného stavu, udržiavať ho a zvýšiť funkčnosť.
Služby nemateriálnej povahy sú osobné služby, služby osobnej spotreby.
Základné vlastnosti služieb:
a) Nemateriálna povaha
b) Neoddeliteľnosť
c) Variabilita
d) Neuskladniteľnosť2.1.1. Nemateriálna povaha služieb

Služby sú nemateriálne. Pred kúpou ich nemôžeme uvidieť, ovoňať, dotknúť sa ich, počuť.
Príklad: Osoby, ktoré absolvujú plastickú operáciu nemôžu vidieť výsledok pred kúpou tejto služby.
Letecký pasažieri majú len lístok a prísľub bezpečnej dopravy na miesto určenia.
Aby znížili pocit neistoty, hľadajú kupujúci znaky kvality služby. Posudzujú ju podľa toho čo môžu vidieť:
§ Miesto
§ Ľudí
§ Zariadenie
§ Prostriedky komunikácie
§ Ceny


2.1.2. Neoddeliteľnosť služieb

Služby sa nedajú oddeliť od svojich poskytovateľov bez ohľadu na to, či sú to ľudia alebo stroje. Ak službu poskytujem aj ja, potom aj ja som súčasťou služby. Aj zákazník je prítomný pri produkcii služieb.
Príklad: Kaderníčka mi strihá vlasy. Jej osoba, jej zručnosti sú súčasťou služby, ktorú poskytuje. Ja ako zákazník však takisto môžem ovplyvniť výsledok služby, napríklad tým, že viem, aký strih vlasov chcem mať a vyberiem si farbu. Moja kvalita vlasov ovplyvní celkový výsledok.


2.1.3. Variabilita služieb

Ďalšou vlastnosťou služieb je ich premenlivosť. Ich kvalita závisí od toho:
§ Kto ich poskytuje
§ Kde ich poskytuje
§ Kedy ich poskytuje
§ Ako ich poskytuje
Príklad: Niektoré hotely majú dobrú povesť, pretože poskytujú lepšie služby ako iné.


2.1.4 Neuskladniteľnosť služieb

Služby sa nedajú uskladniť. Napríklad mnohý lekári účtujú pacientom vynechané návštevy, pretože hodnota služby existovala len v tom momente, keď sa pacient nedostavil.
Príklad: Dopravné podniky musia vlastniť väčší počet dopravných prostriedkov vzhľadom na dobu intenzívnej prepravy, ako by im stačilo v prípade, keby bol dopyt po preprave v priebehu dňa rovnomerný.


Záver

Táto daná téma je široká a rozsiahla a je nemožné z časových a priestorových dôvodov riešiť ju dopodrobna. Pokúsil som sa v jednotlivých častiach poukázať na niektoré podľa môjho názoru dôležité zložky služieb, ktoré významnou mierou ovplyvňujú každého z nás.

Použitá literatúra:

Ing. Žitník: prednáška
Ing. Vavrova: Marketing.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?