Slovenský romantizmus

Kategorie: Literatúra (celkem: 527 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 05. července 2007
  • Zobrazeno: 8405×

Příbuzná témataSlovenský romantizmus

Slovenská romantická literatúra 1830 – 1850

V 30 rokoch 19 stor. Sa literatúra stáva zbraňou pre spoločenské zmeny.
Autori odmietajú princípy klasicizmu a chc v literatúre vyjedrovať vlastné pocity a názory. Tieto snahy sa prehlbujú v 30 rokoch keď vzniká v literatúte nové smerovanie tzv. Preromantizmus jedným z prvých preromantikov bol Karol Kuzmány autor hymnickej piesne Kto za pravdu horí. V tomto období v uhorsku stále vzrastá silná maďarizácia a hospodársky útlak v školskom roku 1828/29 sa na bratislavskom lýceu začína formovať hnutie mládeže ktoré vytvára spoločnosť česko –slovenskú. K jej zakladateľom patrí Ludovít Štúr, Karol Štúr, Samo Chalúpka. Členovia spolku sa zaoberali otázkami literatury, politickými a socialnymi. V 1845 roku Ľudovít Štúr v spolupráci s ostatnými členmi spolku začal vydávať Slovenské narodné noviny s literárnou prípohou Orol tatranský. Vláda v roku 1837 čnnosť spolku zakázala a Ľudovíta Štúra odvolali z práce na katedre reči a literatúryčeskoslovenskej. Na protest s ním odišli viacerí študenti. V 1843 Štúr, Hurban a Hodža uzákonili nový spisovný jazyk na základe stredoslovenského nárečia. Prvá kniha vydaná v tejto reči bol almanach Nitra2 a prvým umeleckým dielom bolo dielo Andreja Sládkoviča – Morina. Nový jazyk podpori aj Ján Hollý a keď proti nemu vystúpil Ján Kollár v diele Hlasové o potřebe jednoty spisovného jazyka pro čech moravany a slováky. Poetika štúrovcov – literatúra má byť prístupná pre všetky spoločenské vrstvy tak obsahom ako aj jazykom. V tvorbe slovenských romantikov prevažuje nad osobnýmicitmi láska k vlasti a vernosť národu. Čo prejavovali v materinskej reči v ktorej videli nejcennejší prostriedok prejavu slobody cítenia myslenia a konania. Námety čerpali z minulosti i prítomnosti ach hlavnými inšpiračnými zdrojmi bola ľudová slovesnosť. Dôvody:
1) je prejavom tvorivosti slovenského ľudu
2) je jedným z prameňov s ktorých možno čerpať pri poznávaní histórie
3) je zrozumitrľná a ľahko pochopiteľná pre všetky vrstvy obyvateľsva
4) je jednoduchá a zároveň ľúbozvučná.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?