Slovensko

Kategorie: Geografia (celkem: 1046 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 12. března 2007
  • Zobrazeno: 2223×

Příbuzná témataSlovensko

Slovensko.
1.Vývoj štátneho územia:
-Sr vznikla 01.01.1993, jej vzniku predchádzal dlhý hist. vývoj :
-5st. príchod Slovanov, -7st. Samova ríša
-9st. Veľko-Moranská ríša, -10-11 st. začleňovanie do Uh. Štátu
-r.1918-vznik ČSR
-Južná hranica bola určená na Parížskej Mierovej konferencii r.1919-1920
-ČSR patrila Podkarpatská rus.
-14.3.1939 na oklieštenom úz.bola vyhlásená Slov.republika.
-po 2.svet.vojne sa hranica vrátila do predvojn. stavu, Podkarp.rus pripadla ZSSR
2. Poloha,rozloha,hranica:
a/.Poloha-územím prechádzajú rovnobežky 48 a 49 st. sev.geogr.šírky
-najsevernejší bod:Oravská polhora, -najjužnejší bod:Patince
-najzápadnejší bod:Záhorská Ves, -najvýchodnejší bod:Nová Sedlica
b/.Poloha k oceánom a moriam:
-SR je vnútrozemský štát,zmierňuje to plavba po Dunaji
-vzdialen. od morí:Baltské=520km,Sever.=791km,Jadran=350km,Čierne=678km
c/.Poloha vzhľadom na nadm.výšku:
-najvyšší vrchol-Gerlach /2655 m.n.m/
-najnižší bod:pri Bodrogu /hranica s Maďarskom–94m.n.m./
-priem.nadm.výška=392m.n.m.
d/.Poloha z hľadiska geopolitiky:
-SR leží v strede Európy,na križovaatkách obch.ciest
-po 2.svet.voj. bolo zaradené medzi soc.štáty,teraz sa usiluje o vstup do EÚ a NATO
e/.Rozloha: 49034km2 , -dĺžka hraníc je 1720km,
s Poľskom=597km,s ČR=240km, s Rak.=107km,s Maď.=678km,s Ukraj.=98km
3. Geologická stavba,nerastné suroviny:
-Karpaty patria do Alpsko-Himalájskej sústavy,tá vznikla niekoľkými vrásneniami v II a III horách. Geolog.pásma sa odlišujú podľa vlastností a veku hornín:
I.pásmo:čelná Karpatská predhlbeň-na našom územia sa nevyskytuje
II.pásmo: flyš.pásmo-pohoria na SZ a S-SR a pohor.sú budované z pieskovca a ílovca
III.pásmo:Bradlove pásmo-úzky pruh,kt.oddeľuje Flyš.Karpaty od vnútorných.Sliene a vápence sa ťažia na výr.cementu.
IV.pásmo:Jadrové pohoria a Slov.Rudohorie /tvorí ho jadro a obal/
Jadro:tvoria ho žuly a premenené horniny /ruly,svory,fylity/
Obal:tvoria ho pieskovce,vápence a dolomity
V.pásmo:sopečné poh.-sú po oboch stranách stred.Hrona, Slov.stredohorie+Slánske vrchy+Vihorlat,pohoria sú budované z čadiča a andezitu /lož.fareb.a vzácnych kovov/
VI.pásmo: neogénne kotliny,vznikli poklesom kotliny v mladších III horách, ložiská ropy a plynu=v Záh.nížine,hnedé uhlie+lignit=Handlová/Nováky/V.Krtíš,ložiská soli=solivar pri Prešove a Zbudza.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?