Slovenské strojárstvo

Kategorie: Geografia (celkem: 1046 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 05. července 2007
  • Zobrazeno: 6241×

Příbuzná témataSlovenské strojárstvo

Vývoj strojárstva v Slovenskej republike
Slovenské strojárstvo malo v minulosti v niektorých odvetviach veľmi dobrú úroveň. Bola to najmä oblasť vojenskej výroby (ZTS Dubnica n/V., Martin a ďalšie pridružené podniky), ložiskový priemysel (ZVL Kysucké Nové Mesto, Skalica, Dolný Kubín), priemysel dopravných prostriedkov (Tatravagónka Poprad, Tatra Bánovce n/B. – nákladné automobily, Vychodoslovenské strojárne VSS Košice, strojárske podniky VSŽ Košice, výroba traktorov, lokomotív v Martine, v Dubnici, výroba obrábacích strojov a desiatky ďalších podnikov po celom Slovensku.
Atypický spôsob privatizácie kupónovou metódou alebo vopred určenému vlastníkovi, znamenal v mnohých prípadoch zánik podnikov, Možno ale konštatovať, že vo väčšine podnikov bola zvládnuta táto transformácia a mohutný rozvoj automobilového priemyslu a vstup strategických investorov pozitívne ovplyvnil rozvoj strojárstva. V posledných piatich rokoch si odvetvie strojárstva udržalo svoje stabilné postavenie v rámci priemyslu Slovenskej republiky. Pozitívnym javom je stály nárast výroby, zvyšovanie exportu, produktivity práce i technickej úrovne strojárskych výrobkov.
Pre lepšie pochopenie významu strojárskej výroby v hospodárskej výrobe Slovenska je uvedená na obr. 1 [1]. Schéma percentuálneho podielu strojárskej výroby vo výrobných odboroch slovenského hospodárstva a na obr. 2 [2] schéma trhu komponentov, z ktorej je zrejmé zastúpenie strojárstva v automobilovej výrobe. V poslednom období pokračuje pozitívny rozvoj, vrátane exportu. Porovnanie výsledkov v r. 1997 a 1998 ukazuje, že výroba tovaru v hodnote 133 397 mil. Sk rástla indexom 1,38; export indexom 1,58 v hodnote 96 263 mil. Sk. Podiel strojárstva na celkovej priemyselnej produkcii Slovenska v r. 1998 bol 25,6 a exportu 36,9 %. V r. 1999 sa zaviedol v štatistickom vykazovaní ukazovateľ Tržby z priemyselnej činnosti. Výsledky za r. 1998 a 1999 znamenajú index rastu 1,05 a vývoz 1,21. Tržby predstavujú hodnotu 103 701 mil. Sk a vývoz 104 318 mil. Sk. Podiel strojárstva z pohľadu tržieb predstavuje 27,7 % a vývoz 35,35 %.

Prognóza vývoja slovenského strojárstva pre r. 2003
Rozvoj strojárstva je spojený s rozvojom materiálno-technickej základne a rastom produktivity práce. Politické zmeny v závere r. 1989 v oblasti ekonomiky znamenali prechod z plánovaného centrálneho riadenia na trhový mechanizmus a slovenské hospodárstvo sa muselo s týmito zmenami vyrovnať. Strojársky priemysel Slovenskej republiky si aj po zmenách v r.

1989 udržal svoje stabilné postavenie.
Predchádzajúci vývoj je charakteristický reštrukturalizáciou odvetvia, kde dominujúcou je výroba automobilov a automobilového príslušenstva. Investície významného svetového výrobcu automobilov na Slovensku a predpoklady ďalšieho rozvoja sú základom vstupu ďalších zahraničných investorov do automobilového priemyslu, ale aj ďalších odvetví strojárskeho priemyslu.
Strojárska výroba je, bola a bude nosným odvetvím priemyslu Slovenska. Okrem už spomenutej automobilovej výroby je to výroba ložísk, stavebných a cestných strojov, traktorov, poľnohospodárskych strojov, energetických zariadení, bielej techniky a iných.
Je predpoklad budovania priemyselných a vedecko-technologických parkov. V tejto oblasti zaostávame za okolitými postkomunistickými štátmi – Českom, Poľskom a Maďarskom.

Posilňovanie konkurencieschopnosti slovenského strojárstva na trhoch Európskej únie vyžaduje okrem kvalitných podnikateľských zámerov, dobre spracovaných marketingových štúdií aj schopný manažment, ktorý sa bude venovať technickému rozvoju.
Veľmi dôležitá bude aj príprava kvalifikovaných odborníkov s dobrými jazykovými vedomosťami, najmä anglického a nemeckého jazyka. Je to náročná úloha pre strojnícke fakulty technických univerzít a stredných odborných strojárskych škôl. Pri výchove mladých odborníkov bude potrebné rozvíjať ich tvorčie schopnosti, flexibilitu i komunikatívnosť. Len takto bude možné zabezpečiť a rozširovať výrobu špičkových strojárskych výrobkov.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?