Slovenská romantická literatúra - Ľudovít Štúr (1815 - 56)

Kategorie: Literatúra (celkem: 527 referátů a seminárek)Slovenská romantická literatúra - Ľudovít Štúr (1815 - 56)

- študoval na nem. gymnáziu v Rábe
- neskôr odchádza na Bratislavské evanjelické lýceum (katedra reči a literatúry československej)
- 2 roky štúdia v Nemecku v Halle
- jazykovedec
- 1834 - kodifikácia spis. slovenčiny
o Nárečja slovenskuo alebo potreba písaňja v tomto nárečí (1846) - vysvetľuje uzákonenie spis. slovenčiny
o Náuka reči slovenskej - prvá gramatika novej slovenčiny, analyzuje ju ako jazyk
- publicista
- vydával Slovenské národné noviny s literárnou prílohou Orol tatránski (vychádzali od r. 1945 - 48) - publikoval v nich aktuálne ľudovýchovné články (Kde leží naša bieda, Nedeľné školy, Spolky miernosti…)
zaoberal sa v nich:
1. zrušenie poddanstva
2. zdanenie šľachty
3. zveľadenie priemyslu a obchodu
4. rozširovanie národného školstva
- politik
- poslanec v sneme za mesto Zvolen
- 1848 - vystúpenie v Liptovskom Mikuláši - Žiadosti slovenského národa
- básnik
o Dumky večerní
o Spevy a piesne - zbierka lyrických a epických básní
- jeho náhľady na slovanské básnictvo:
o Prednášky o poézii slovanskej
o O národných povestiach a piesňach plemien slovanských (1853)
- obranné spisy (polit. a sociálne postavenie slovenského národa)
o Starý i nový věk Slováků (1841)
o Žaloby a ponosy Slovákov v Uhorsku na protiprávne prechmaty Maďarov (1843)
o Devätnáste storočie a maďarizmus (1845)
o politický spis: Slovanstvo a svet budúcnosti (1867).

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?