Slovenská a česká medzivojnová dráma v boji proti meštiactvu, za sociálnu spravodlivosť a pokrok

Kategorie: Literatúra (celkem: 527 referátů a seminárek)Slovenská a česká medzivojnová dráma v boji proti meštiactvu, za sociálnu spravodlivosť a pokrok

Slovenská a česká medzivojnová dráma v boji proti meštiactvu, za sociálnu spravodlivosť a pokrok; I Stodola, J Barč-Ivan, K Čapek

I. Stodola: Bačova žena
(úryvok)

ODNDREJ: Všetko som stratil po nešťasí. Len vrecúško s
dolármi a košeľou mi ostalo. Bál som sa obrátiť na
políciu. Moc je tam zlého sveta, za zlodeja by ma boli
držali. Tajil som, že neviem, kto som. Cudzie meno som
uvádzal, anglické. Len vo sne som vídaval ovce a počul
cvengot ic sviežovcov. Hora mi hučala, potôčik žblnkotal,
pred bleskami, búrkou som sa vo dne pod košaté jedle
ukrúval. Spotený som sa prebúdzal a v pamäti prehŕňal. Kde
to všetko bolo? Valsy som si trhal: rozmýšľaj, uvažuj, ty
si žil niekde v hlbokých lesoch. Ovce, košiar, kde to
bolo? Ach, to je hrozné, keď ti tmavá mrákava časť mozgu
zahalí a ty nevieš, nevidíš, nepamätáš.
MATKA: Ach, syn môj, čo si to prežil.
EVA: Toľké nešťastie.

a) Vysvetlite podmienky vzniku a formovanie slovenského
profesionálneho divadla a stručne zhodnoťte prínos
najvýznamnejších dramatikov.
b) Na základe vlastého výberu porovnajte dve drámy, ich
hrdinov, riešenie konfliktov a zvláštnosti umeleckého
stvárnenia.
c) určte vety podľa modálnosti a modifikácie vetnej skladby.


Podmienky vzniku:

- vojna; faš.; kríza;
- vznik 1. ČSR
- 1920 - vznik SND
- 1. hra(opera): Libuše
- otvoril Krasko
- zo začiatku český herci a režiséri; postupne vzniká
slovenská garnitúra (Baradáčovci; Bagar; Hana Meličková)
- klasicist. a real. repertoár: Tajovský, Stodola, Palárik,
Hollý; čes: Čapek; Shakespeare; Gogoľ
- 2- 30. rokov - ďaľšia generácia pod vedením J. Jamnického
- Shiller, Mollićre; Budský, Zachar
- 1943 - Voj. divadlo v Martine
- stála scéna v Košiciach

JÚLIUS BARČ-IVAN
- vplyv prostredia: trojnárodná rodina; sociálne prostredie
- umel. ovplynený modernými smermi (expresionizmus)
- 3000 ľudí - robotnícke prostredie
- Mastný hrniec - humornejšie, aktiež rob prostredie
- Dvaja - o dvoch mužoch, kt. vraždili a ich vzťahy s vdovou
- dráma MATKA
- klas. dráma o troch dejstvách
- Dej:
- v Krompachoch; chud. banícka rodina; zomiera otec; ostáva matka
+ dvaja synovia
{Jano - starší, tvrdý, zanivitý, sebecký; majetok, peniaze,
hrubý; on prinúti P.

odísť do am.
Paľo - "mäkký", citlivý; boj s J. je márny - nemôže zabrániť
konfliktom
Matka-Vdova - ústredná postava
- skromná, láskavá, obetavá, milujúca
- má schopnosť predvídať čo sa stane jej
najbližším (==> dram napätie) a táto vlastnosť
ju vytrháva zo spol. ľudí
Suseda a jej syn - má o neho strach, aby sa z neho nestal
korheľ, vyvrhel spopločnosti; robí všetko
pre to, aby sa nepokazil
Kata - láska k P.; nekôr k Janovi
}
- Jano, Paľo - rozpory ==> P. za prácou do am.
- P. sa vracia - nové spory; Jano chce zabiť Paľa
- matka - chce aby sa synovia zmierili - sebaobeť - ZABIJE SA
- obe matky majú spol. údeľ, z rovnakého presredia, trpia a rovnako
sú zmučené osudom vlastných synov
- autor nám ukazuje dva svety
- svet vonkajšej biedy a nedostaku (sociálna rovina)
- svet vnútorného bôľu a materinskej tiesne:
Matka vdova: - súženie vyplývajúce z predvídania
- "boj" so synmi
- boj samej so sebou
- boj s nespravodlivou prezreteľnosťou

IVAN STODOLA
- vyštudoval v Kežmarku, Budapešti; Prahe
- Tvorba: - 1.Komédie
- spol. hry z obdobia 1. ČSR; kritika spol. a polit. pomerov - satira
- Náš pán minister
- Čaj u pána senátora
- Jožko Púčik a jeho kariéra
- 2.Tragédie
- Bačova žena
- 3.Historické hry
- Svätopluk - obdobie pred koncom vlády
- Katarína Havranová - obdobie 1848/49
- Básnik a Smrť - obdobie SNP

- dráma Bačova žena
- Postavy: Eva - "bačova žena"
Ondro - "1. bača" + syn
Mišo - "2. bača" + syn
Ondrova matka
- Dej: Ondro za prácou do am. Stane sa mu nešťastie, následkom kt. stratí pamäť. Eva a dedina si myslia, že je mŕtvy, len matka
verí, že jej syn žije. Eva si zoberie Miša - žijú šťastne,
Mišo dobrý otec. Ondrovi sa vráti pamäť - rozhodne sa vrátiť
domov. Spoznáva realitu; nakúpi pôdu, majetky. Domáha sa
práva na Evu a syna. Rovnako sa domáha Mišo. ROZPOR.

Eva -
rozhodne sa riešť situáciu sebaobetou - samovražda
- dráma JOŽKO PÚČIK A JEHO KARIÉRA
(satira na falošne chápaný humanizmus)
- o 3 dejstvách
- Postavy:
- Jožko: "asi 35-ročný, dobromyseľný skromný človiečik",
úradníček, pracovitý, čestný
- riaditeľ Rohatý
- predsedníčka spolku Humanitas (ochrana tých, kt. sa nie
vlastnou vinou dostali do nesťastia)
- predsedníčka spolku Benevolencia (och. tých, kt. sa vlastnou
vinou dostali do nesťastia)
- sestra a jej deti
- Miluška - na pracovisku
- J. - M. = Láska
- Dej: J. mal doniesť peniaze do banky; omylom prázdna obálka; J. obvinený; stredobodom záujmu charit. organizácií; keď
vysvitne omyl najavo, je na vine zase len J.; stáva sa
bezvýz.

KAREL ČAPEK
- študoval na FF
- pochádzal z vidieckej rodiny
- Tvorba:
- Spolu s bratom (Jozef)
- Zářivé hlubiny +
- Krakonošova zahrada --- Knihy poviedok
- Ze života hmyzu +
- Adam Stvořitel ---- drámy
- samostatne
- R.U.R. (Rossum's Univesal Robots) - dráma
- Krakatit - román
- trilógia Hordubal, Povětroň, Obyčejný život
- Povídky z jedné a druhé kapsy (detektívne)
- Válka s mloky - román
- Matka - dráma
- Bílá nemoc - dráma
Matka
- dráma
- story: náhodne videl fotku matky a dievčatka z vojny
v španielsku a to ho podnietilo napísať túto drámu
- Téma: - boj proti faš., proti vojne výzva na obranu
demokracie, vlasti, slobody, pokroku
- Konflikt: - spoločensko-politický (faš. x demokracia)
- psychologický (matka, manžel, synovia)
- Kompozícia: 1.rodinné prostredie - predstavuje všetky postavy
okrem otca (ten už je mŕtvy)
2.občianska vojna (v španielsku)
3.doma, ale za vojny
- Postavy: - Matka - stratí nielen manžela (koloniálny
dôstojník), ale aj synov
- synovia: Ondrej - lekár
Jiří - letec
Kornel a Petr - dvojčatá
Toni - najmladší

- dramatičnosť je dosohavaná komunikácio matky s mŕtvymi v otcovej
izbe, kt. má pre synov zvláštnu príťažlivosť. Tu vedie dialóg
najprv s manželom a potom so svojimi synmi
- Matka: najprv sa iba prizerá, pstupne dopláca a potom "bojuje"
- Muži: idú za nejakým cieľom, kt. sa snažia naplniť
" Mala som domov, deti..

Prečo musím platiť iba ja?"
" Ísť na smrť to by dokázal každý, ale stratiť niekoho?..."
- Ondrej - lekár - zomiera ako hrdina - liečil v Afrike
- Jiří - fanatik na lietadlá - zahynie v boji, keď má preletieť
ponad front
- Dvojčatá: - spol.-polit. konflikt
- sú úplne odlišní, fyzicky aj psychicky
- nevedia sa zniesť
- Kornel - predstaviteľ fašizmu; duševne prázdny; typ. fanatik
- Peter - opačne
Kornel: "Treba dať veci tam kde boli"
Peter: "Treba dať veci tam, kde majú byť"
Matka: "Treba dať veci tam, kde im je dobre"
- Toni - básnik
- jemný, citlivý chalan
- odchádza do vojny: KONFLIKT s matkou - nechce ho pustiť
(posledný syn); M. počúva rádio - najprv odmieta; keď
zistí že aj hláseteľka má syna vo vojne, pustí Toniho

Bílá nemoc
- odpor voči faš.; výstraha
- Konflikt: 1. spol.-politický (2.Sv. dem. x faš.)
2. mravný: povinnosť x svedomie; u Galéna: dať
liek=život x je proti vojne (viz ďalej)
3. v pozadí: dav a indivíduum
- Dej: - ľudia od 45. rokov dostávajú bílú nemoc
- dr. Galén - vynájde liek; (1.konflikt: vyhodia ho z
nemocnice kde liek klinicky skúšal, lebo chce proti nemu
donútiť Maršala aby prestal s vojnou)
- ochorie barón Krüg (zbrojný komplex); Galén odmieta
pomoc; K. sa zastrelí
- Maršál: podpíše mier
- dav zasiahnutý expanzívnou ideológiou zabije Galéna (nedá
sa zastaviť)
- Galén - pacifista - mier za každú cenu
- Čapek - taktiež; v Matke tot štádium prekonáva

Zhrnutie: - celým svojím dielom a životom bol proti násiliu, vojne a
fašizmu
- obával sa o prevahu techniky nad ľudskosťou
- tušil že dôjde k vojne, vedel však, že po nej
" pevniny zase pomaly porostou nánosem řek,
moře pomalu ustoupí, a všechno bude fajn. ".

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?