Skeletové systémy ZIPP

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 07. dubna 2007
  • Zobrazeno: 2906×

Příbuzná témataSkeletové systémy ZIPP

Trhové podmienky ovplivnili rýchly vývoj technológií a stavebných systémov.Za veľmi efektívne stavebné riešenie sa v súčastnosti javia hlavne montované skeletové systémy, kde výroba jednotlivých dielcov sa realizuje vo výrobni. Dielce sa potom dopravia na stavenisko, kde sa následne zmontuju do požadovaného systému.To umožňuje stavať rýchlejšie a efektívnejšie, čo je výhodou pre väčšie stavby.V súčastnosti sa skeletové systémy používajú najčastejšie pri výstavbe veľkých priemyselných hál a obchodných centier.
Najväčším výrobcom prefabrikátom na Slovensku je spoločnosť ZIPP.
Pre priemyselnú výstavbu sa najčastejšie používa HALA ZH 1. Hala môže byť so žeriavom alebo bez. Častejšie sa používa tento typ hali so žeriavom. Pri použití ťažkých žeriavov rastu nároky na nosníky žeriavových dráh a preto je výhodnejšie použiť kratší vnútorny modul.Pre objekty bez žeriavov sa tento typ hali používa len vtedy, ak stĺpy vo vnútornom module nebránia prevádzke objektu v priečnom smere.
Technický popis:-sklon strechy je od 1 % do 5 %. Stĺpy sú votknuté do základov a na stĺpy sú klbovo uložené väzníky. Doskysú kĺbovo uložené na väzníky. V štíte sú v streche osadené štítové trámy. Dilatácia sa robí zdvojením stĺpov alebo pomocou kĺznych ložísk.
Pri výstavbe hál pre priemyselné a občianské stavby sa za veľmivhodný ukázal systém väzničiek, ktorý umožňuje rozpony plechov, prípadne kazetových dosiek,čo priaznivo pôsobí na ekonomiku strechy a zároveň je možné vešať na väzničky ľahšie bremená ako svietidla, rozvody, podhľady a pod. Tento systém sa skladá z HALI ZH 2.Moduli v oboch smeroch sú voliteľné. Takáto konštrukcia pozostáva zo stĺpov votknutých do základov. Na tieto sú kĺbovo uložené strešné väzníky železobetónové alebo predpäté v závislosti od rozponu hali. Na väzníky sú klbovo uložené väzničky. Na väzničky sú v smere spádu uložené železobetónové dosky. Dilatácie sú realizované pomocou kĺznych ložísk alebo pomocou zdvojením stĺpov. V krajných osiach sú použité medzistĺpi pre obvodoví plášť. Tieto sú taktiež votknuté do základov. Krajné väzničky sú uložené na hlavné krajné stĺpy a medzi stĺpy. Výhodou tohto typu konštrukcie je optimalizácia roztečí medzi väzničkami podľa nosnosti plechov, prípadne modul dosiek 3,0 m.
Vhodným riešením pri výstavbe objektov sa ukazuje kombinácia monolitu s prefebrikátom. Zmonolitnením sa ziskava spojitosť a tuhosť nosnej konštrukcie.

Nosná konštrukcia poloprefabrikovaného skeletu môže v plnom rozsahu akceptovať požadované tvary a návrh architektonického riešenia. Takéto riešenie umožnilo výstavbu pomerne náročnych stavieb s rýchlou dobou výstavby, napr. daňový úrad v Mychalovciach, centrála VUB v Bratislave a pod..

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?