Siete

Kategorie: Informatika (celkem: 338 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 23. září 2006
  • Zobrazeno: 3024×

Příbuzná témataSiete

POČÍTAČOVÁ SIEŤ - je vzájomné prepojenie počítačov a výpočtových prostriedkov, ktoré dokážu spolu komunikovať.
LAN - (Lokálne počítačové siete) - je prepojenie počítačov na
menšie vzdialenosti, realizované pevnými vedeniami
VÝHODY SIETE - zdieľanie dát (rýchla výmena informácií)
- zdieľanie periférnych zariadení (tlačiarní,
diskov) - zvýšenie spoľahlivosti systému
Pre budovanie počítačových sietí potrebujeme:
HARDWARE - káble, každý počítač musí mať sieťovú kartu,
pomocné zariadenia pri prenose dát.
SOFTWARE - (MS DOS) a sieťový operačný systém NETWARE 386.
TOPOLÓGIA SIETE - je spôsob prepojenia počítačov medzi sebou.
delenie - hviezdicová (Star)
- zbernicová (Bus)
- kruhová (Ring)
prepojovacie káble - koaxiálne (hrubý a tenký ethernet)
- krútená dvojlinka
- optické
ŠTANDARDNÉ TYPY SIEŤOVÉHO HARDWARU SIETÍ NOVELL:
- Arcnet
- Ethernet
- Token Ring
SÚBORY IPX.COM - slúžia na komunikáciu medzi pracovnou stanicou a serverom. Zaisťujú prenosový protokol a driver (ovládač) pre sieťovú kartu (treba ho generovať)
SÚBOR NETx.COM - program, ktorý zachytáva, upravuje požiadavky
programov (a užívateľov) a posiela ich tomu,
komu sú určené.Ak sa spustí súbor NET5.COM, tak
je do zoznamu diskov pridaný disk F(F:login>).

Štruktúra logických diskov v sieti:
EDO───┬─SYS─────┬─LOGIN
│ ├─PUBLIC
│ ├─SYSTEM
│ ├─MAIL
│ └─MAILQ

├─HOME────┬─TEACHERS─┬─LENKA
│ │ ├─NJ
│ │ └─HJ
│ │
│ └─STUDENTS─┬─94_95─┬─CLASS_D
│ └─95_96 └─CLASS_E─┬─2554
│ ├─2754
│ └─3154


└─OTHERS──┬─APPL
└─TOOLS

Popis príkazov:
LOGIN - prihlásenie sa do siete
LOGOUT - odhlásenie sa zo siete
USERLIST - výpis prihlásených užívateľov v sieti
SEND - posielanie správ
CASTOFF - zakázanie prijímania správ
CASTON - povolenie prijímania správ
MAP - mapovanie diskov
SLIST - výpis zoznamu serverov
WHOAMI - zistenie informácií o užívateľovi
Podporné programy:
PCONSOLE - správa tlače
SYSCON - systémová konzola
SESSION - posielanie správ, mapovanie diskov atď.
CAPTURE - presmerovanie tlače
Tlač:
Tlačiarne─┬─lokálne
└─sieťové─┬─Print server
└─WS (rezidentný program RPRINTER)

Sieťové tlačiarne sú prístupné cez rady - QUEUE.Môžu
rušiť manažéry rady.
CAPTURE - pomocou tohoto programu môžeme smerovať tlač
do rôznych rád.
Použitie:
CAPTURE parametre
CAPTURE F=1 L=1 Q=
MATRIX_M_301
Záver:
V súčasnej dobe sa počítačové siete čoraz viac využívajú.Ich výhoda spočíva hlavne v možnosti komunikácie počítačov na veľkú vzdialenosť, zdieľanie drahých zariadení, ako sú tlačiarne, plotre, disky atď.Firmy pomocou nich môžu komunikovať so svojími dodávateľmi, získať informácie o činnosti iných firiem a nadviazať s nimi kontakt.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?