Severské krajiny očami žiaka

Kategorie: (celkem: 853 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 23. července 2006
  • Zobrazeno: 2350×

Příbuzná témataSeverské krajiny očami žiaka

Severné krajiny ktoré voláme tiež Škandinávske sa nachádzaju v severnej Európe so spoločnou polohou pri pobreží mora. Aj tieto krajiny prešli svojim vývojom na ktorom sa veľkou mierou
podieľalo Dánsko svojim rozvynutým poľnohospodárstvom a neskôr aj Švedsko kde prevládal
drevársky priemysel. Ich vplyv sa prejavil pozítivne na okolitých štátoch Fínsku, Nórsku, Islandu
a Dánsku. Po rozpade Sovietskeho zväzu sa k nim pridali Pobaltské štáty Litva, Lotyšsko a Estónsko.Aj vplyv komunizmu zasiahol na myslenie obyvateľstva čo sa prejavilo nevydržadním
výkyvov svetovej ekomiky. Avšak vyspelé krajiny strednej a západnej európy majú ešte veľa
práce v dohánani Severných štátov vo vzťahu medzi človekom a prírodou. Ich spolužitie s prírodou
je príkladom pre celý moderný svet.
Moderný priemysel a vysoká životná uroveň priespievajú k rozvoji osobnosti čo sa neskôr prejavý na
dalšom rozvoji krajiny v kladnom zmysle. Obyvateľstvo je prevažne homogenné. Fínsko: Hranica štyroch miliónov obyvateľov bola dosiahnuta v roku 1950 a do roku 1965 počet obyvateľov vzrástol na 4 541 000. Avšak pôrodnosť značne poklesla a emigrácia do Švédska se stala natoľko masovou, že v rokoch 1969 a 1970 počet obyvateľov klesal. Fínska populácia je veľmi homogéna. Podiel národnostnych menšín Laponcov a Rómov je veľmy malý. Z asi 5700 Laponcov žije necelých 4000 vo svojej rodnej oblasti Laponsko. Rómske obyvateľstvo (6500) je roztrúsene po celej zemi. Úradnym jazykom je fínština a švedština. Prevládajucim jazykom je fínština ktorou roku 1989 hovorilo 93,6 % obyvateľstva. Fínsko je po Islande a Nórsku najriedšiou krajinou Európy. Hustota obyvateľstva je 16 obyv./km2. Hustota je však vo všetkých oblastiach rôzna. V roku 1992 bolo vo Fínsku 97 miest a 363 dalších obcí. Najvýznamnejším mestom je hlavné město Helsinky kde v roku 1991 žilo 490 691 obyvateľov. Dánsko: Aj v tejto krajine je obyvateľsvo homogenné. (98% Dáni, zbytok pripadá na nemeckú menšinu) Rozmiestnenie obyvateľstva je veľmi rôznorode 85% žije v mestách), najviac obyvateľov žije vo východnej časti štátu na ostrovoch. Západna časť polostrova je riedko zaľudnená. Okrem hlavného mesta k najväčším patria Århus (250 000 obyv.), Odense (170 000 obyv.) a Ålborg (150 000 obyv.) Nesmieme vynechať aj počet každoročných návštevnikov tejto krajiny. Každoročne sa prichádza do Dánska pozrieť 8 000 000 cestujúcich pričom Dánsko má 5,2 mil. obyv.

Švedsko: ako krajina ktorá udeľuje Nobelovú cenu v mestách Stockholm a Oslu ponúka obyvateľom uplatnenie v drevárskom priemysle a poľnohospodárstve. Prevláda živočíšna výroba zameraná na produkciu mäsa a mlieka. K rozvoju krajiny pomáha aj služby so spojením cestovného ruchu, ktoré zamestnávajú dve tretiny ekonomicky činného obyvateľstva. Životná úroveň Švédov je vysoká. Je to jednotná krajina s najpočetnejšou menšinou Fínmi, ktorý spolu s pôvodnym etnikom Laponcami obývajú sever krajiny. Väčšina obyv. si vyberá život v mestách (85%) kde vládne vysoký stupeň organízacie. Sústreduju sa hlavne v aglomeráciach Štokholmu, Göteborgu (700 000 obyv.) a Malmö (500 000 obyv.).Etnické zloženie Švédka: Švédovia (90,8 %), Fínovia (2,5 %), Laponci (Samovia), Estonci, Romovia, Židia. V Švedsku su hlavnými jazykmi švédština (93%), finština (suomi), laponština (saami, 5 jazykov), angličtina a nemčina. K blahobytu obyvateľstva je aj členstvo Švedska v medzinárodnych organízaciach a zoskupeniach: OSN (1946), AfDB, AG (pozorovateľ), AsDB, Australská skupina, BIS, CBSS, CCC, CE, CERN, EBRD, ECE, EIB, ESA, EU, FAO, G-6, G-8, G-9, G-10, G-24, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCO, ICFTU, ICRM, IDA, IEA, IFAD, IFC, IFRCS, IJO, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INRO, INTERPOL, INTELSAT, IOC, IOM, ISO, ITTO, ITU, MTCR, NACC, NAM ( hosť ), NC, NEA, NIB, NSG, OECD, OSCE, PCA, PFP, UNAVEM III, UNCRO, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNIKOM, UNITAR, UNMOGIP, UNOMIG, UNPREDEP, UNTSO, UPU, WEU (pozorovateľ), WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTrO, ZC. Na čele su hlavné politické strany: Sociálne demokratická strana Švédska ( Sveriges Socialdemokratiska Arbetarpartiet , SAP, sociálnedemokratická ); Umiernená koaličná strana ( Moderata Samlingspartiet, M, konzervativní ); Strana stredu ( Centerpartiet, C, agreárna centristická ); Liberálna ľudová strana ( Folkpartiet Liberalerna, FpL, liberálna); Ľavicová strana ( Vänsterpartiet, Vp, socialistická ); Ekologická strana - zelených ( Miljöpartiet de Grona, MpG, zelený); Kresťanskodemokratická strana ( Kristdemokratiska Samhällspartiet, KdS, kresťansko demokratrická). Nórsko: Nóry patria k národom ktoré veľkou mierou využívajú more. Buď je to ťažba ropy a zemného plynu zo šelhových oblastí Severného mora, alebo lodná doprava ktorou kontroľujú väčšinu svetovej tonáže (1/10). Nórsko je tiež na prvom miesto na svete v produkcii ele. energie na 1 obyvateľa. Územie Nórska je aj atraktívne pre turistov. K jeho rozvoju napomáha aj kvalitná cestná, železničná sieť a Laponci ktorý su jedna z atraktivít cestovného ruchu. Toto všetko vplýva na obyvateľov ktorých je v Nórsku 4,3 mil.

z priemernou hustotou zaľudnenia 13 obyv./km2. Národnostné homogené územie. Sever územia obývajú Laponci (30 000).Hlavným používanym jazykom je norština (norsk, dve spisovné varianty: bokmal/riksmal a nynorsk/landsmal, 99,5 %), laponština (saami, 5 jazykov), švédština (svenska), finština (suomi), dánština (dansk). Obyvateľstvo tvoria Norovia (96,6 %), Dánovia (0,4 %), Pákistánci (0,3 %), Britovia (0,3 %), švédovia (0,3 %), Laponci (Samové), Fínovia. Prevláda evangelicko-luteránská církev (87,8 %, štátna cirkev), ostatne protestanti a katolíci (3,8 %), bez vyznánia (3,2 %), moslimovia. Aj táto krajina nezaostáva v životnej úrovni čo dokazuje členstvo v : OSN ( 1945), AfDB, AsDB, Australská skupina, BIS CBSS, CCC, CE, CERN, EBRD, ECE, EFTA, ESA, Eurocontrol, FAO, G-24, IADB, IAEA, IBRD,ICAO, ICC, ICCO, ICFTU, ICRM, IDA, IEA, IFAD, IFC, IFRCS, IJO, ILO, IMF, IMO, INMARSAT, INRO, INTELSAT, INTERPOL, IOC, IOM, ISO, ITTO, ITU, MINURSO, MTCR, NACC, NAM (host), NATO, NC, NEA, NIB, NSG, OECD, OSCE, PCA, UNAVEM III, UNCRO, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNIFIL, UNITAR, UNPREDEP, UNTSO, UPU, WEU, WHO, WIPO, WMO, WTrO, ZC. Island: je vyspelý priemyselný štát. Základ hospodárstva tvorí rybolov a spracovanie rýb. Celkový počet obyvateľov je 300 000. Obyvateľstvo sa sústreďuje v malých sídlach na pobreží. Priemerna dlžka života je najvyššia v Európe. Predpokladá sa že na Islande bol založený roku 930 najstarší parlament na svete.
Pobaltské štáty: Litva: Veľký plyv na formovanie obyv. mal vplyv Sovietskeho zväzu od ktorého sa odpojili roku 1991. Zloženie obyv. tvoria 80% Litvania a menšina Rusov 9%, Poliakov a Bielorusov. V mestách žije 70% obyvateľstva. . Obyvateľstvo je zamestnane v poľnohospodárstve ktoré tvorí 60% celkovej rozlohy štátu (zamestnáva 25% ekonomického činného obyvateľstva). V Litve prevláda rímskokatolícke vierovyznanie nad protestantstvom.
Lotyšsko: Historický vývoj Lotyšska bol podobný ako v Litve, len územie Lotyšska v minulosti ovládli aj Švedi. V súčastnosti majú Lotyši 54% podiel na obyvateľstve a Rusi 33%. Ako vo väčšine pobalských štátov žije väčšina obyvateľov v mestách a je zamestnaných v poľnohospodárskom priemysle. Lotyšsko využíva dobrú dopravnú polohu medzi Ruskom a pobrežím Baltského mora. Estónsko: aj táto krajina ma podobnú históriu ako Lotyšsko a Litva. Estónci patria do ugrofínskej skupiny národov. V štáte žije 65% Estóncov, významnu komunitu tvoria Rusi (28%).

Estónci su zamestnaný v strojárskom priemysle ktorý sa špecializuje na presné strojárstvo a elektroniku.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?