Samo Chalupka Mor ho!

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 12. března 2007
  • Zobrazeno: 26262×

Příbuzná témataSamo Chalupka Mor ho!

---------------------------
Samo Chalupka ---- Mor ho!
---------------------------

Samo Chalupka bol najstarší a najľudovejší štúrovský básnik. Na náhrobnom kameni má vytesané verše z básne BRANKO:
PRAVDE ŽIL SOM
KRIVDU BIL SOM
VERNE NÁROD MôJ
ĽÚBIL SOM
Takýto nápis na náhrobnom kameni sa volá EPITAF.

Báseň MOR HO! je najslávnejšia báseň Sama Chalupku. Námet pre túto báseň našiel Chalupka v diele PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA - DEJINY SLOVANSKEJ REČI A LITERATÚRY. V tomto diele sa píše, že slovanskí poslovia prichádzajú s mierovým posolstvom k rímskemu cárovi (cisárovy), ktorý sa usadil na hraniciach SLOVANSKÝCH KMEŇOV. Cisár mier odmieta, žiada kapituláciu, rozpúta sa tvrdý boj, slovanskí poslovia sa bijú do posledného muža. Túto udalosť z dávnej minulosti stvárnil Samo Chalupka v už spomínanej básni MOR HO!

I-D-E-O-V-O__T-E-M-A-T-I-C-K-Ý__R-O-Z-B-O-R
---------------------------------------------
-1-OSNOVA BÁSNE:
a) Riman-cár sa utáboril na hraniciach so slovanmi
b) Príchod slovanských poslov
c) Cár odmieta prijať chlieb a soľ, naopak žiada od Slovanov kapituláciu
d) Začína sa boj
e) Zbabelý cár - udatní a stotoční Slovania
f) Obrovská prevaha Rimanov
g) Padlí Slovania
h) Zahanbený cár

-2-HLAVNÁ IDEA BÁSNE:
A TY, MOR HO! - HOJ MOR HO! DETVO MôJHO RODU,
KTO KRADMOU RUKOU SIAHNE NA TVOJU SLOBODU,
A ČO I TAM DUŠU DÁŠ V TOM BOJI DIVOKOM:
MOR TY LEN, A VOĽ NEBYŤ, AKO BYŤ OTROKOM.

-3-SKVOSTNÁ MYŠLIENKA:
SLOVäN NA SVOJOM SEJE, I ŽNE LEN NA SVOJOM,
CUDZIE NEŽIADA.

-4-Báseň je lyrickoepická. Lyrickoepická báseň je báseň, v ktorej sa prelínajú lyrické aj epické prvky. Epitecké je to, čo sme uviedli ako dejovú osnovu - čiže dej. Lyriku reprezentujú tieto prvky:
a) ÚVAHY (o slobode, o spravodlivosti)
b) OPIS SLOVENSKÝCH JUNÁKOV
c) LYRICKÝ OPIS KRAJINY

F-O-R-M-Á-L-N-O-E-S-T-E-T-I-C-K-Ý__R-O-Z-B-O-R:
-------------------------------------------------
-1-V tejto básni nachádzame gramatický jav - ZLETELI ORLI. Vidíme, že namiesto ypsilonu sme v slove ORLI napísali iotu. Gramaticky by to mala byť chyba, pretože vo vzore DUB píšeme v nominatíve plurálu ypsilon. Avšak ypsilon napíšeme vtedy ak tým myslíme naozajstných ORLOV. Autor nemyslel naozajstných orlov, mal na mysli smelých nebojácnych Slovanov milujúcich slobodu.

-2-DUNÍ DUNAJ A LUNA ZA LUNOV SA VALÍ
tento verš spôsobuje, že vidíme (hlavne počujeme) rozvlnený Dunaj. Je to vďaka opakovaniu hlások S, U, N (a čiastočne aj L).

Zároveň je tento verš ľúbozvučný, takže hovoríme o EUFÓNII.

-3-Rytmus básne je štúrovský-sylabický-slabičný. Verše sú 13 slabičné. -4-Rým je združený aabb

-5-BÁSNICKÉ PROSTRIEDKY:
01) Meč zasvietil - personifikácia
02) Hrad svieti - metafora (hrad akoby svietil, pretože v storočí, v ktorom sa dej básne odohrával ešte umelé osvetlenie neexistovalo, hrad sa vypínal)
03) Veky svedčia - personifikácia
04) Bitý biedami - personifikácia
05) Zúri boj - personifikácia
06) Z oka sa zablysla strela - metafora
07) Rozovrela tá krv - metafora
08) Zúri boj - personifikácia
09) Vodiť zraky - frazeologizmus
10) Lejú krv - metafora
11) Vernú krv - metaforický epiteton
12) Pyšné prilby do prachu sa rodia - metonymia (synekdocha)
13) Duša ohňom splápolala - metafora
14) Zem tá, na ktorú kročiť mieni tvoja noha - metonymia (synekdocha)

-6-BÁSNICKÉ SLOVÁ:
čierťaže - hranice
páč - pozri sa
ľúty - krutý
hriemať - zúriť
vrah - nepriateľ
mohyly - náhrobné kamene

Samo Chalupka sa svojou bojovnosťou podobá Jankovi Kráľovi. Vieme, že Slováci žili v tzv. žalári národov čiže v Rakúsko-Uhorsku. Chalupka svojou básňou chcel prebudiť svojich RODÁKOV a vyburcovať ich do boja za slobodu.

Hrdinom v tejto básni nie je jednotlivec, ale celý kolektív junákov. Takýto hrdina sa volá KOLEKTÍVNY HRDINA LITERÁRNEHO DIELA.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?