Rutinný daňový styk

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)Rutinný daňový styk

Ide o situáciu, kedy daňový subjekt nerozumie niektorým ustanoveniam v daňových zákonoch. V období transformácie slovenskej ekonomiky a v štádiu budovania demokracie v SR ide o objektívny dôvod, nakoľko súčasným daňovým zákonom, detailne nerozumejú ani erudovaní právnici a zdatní daňoví poradcovia. V priebehu roku 2000 sa napríklad zákon č. 366/l999 Z. z. novelizoval až trikrát, zákon o daniach z príjmov mal v rokoch 1993-1999 viac ako 21 novelizácií. V uvedenom prípade daňový subjekt prichádza na daňový úrad a žiada vysvetlenie, objasnenie. Reakcie na jeho žiadosť sú protirečivé - od odmietnutí až po snahu pomôcť a základné informácie poskytnúť. Sú však podané ústne a obyčajne s dodatkom: "podľa nášho názoru je to tak, nemáme však k tomu metodické usmernenie a môže to byt' aj inak." Pokiaľ si daňový subjekt rovnakú informáciu overí aj na druhom daňovom úrade, často mu je podaná iná informácia s rozličným vysvetlením a pokiaľ si to príde overiť aj na tretí daňový úrad, zistí, že je to úplne inak.
Daňové subjekty opodstatnene cítia krivdu v tom, že vyšli štátu v ústrety, prišli sa vo vlastnej iniciatívne poradiť o základných veciach, aby vykonali daňové povinnosti voči štátu a prispeli tak do štátneho rozpočtu. No akoby za odmenu dostanú alebo odmietnutie alebo nejasnú odpoveď vedúcu k neinformovanosti týkajúceho sa problému, či k ich nepochopeniu veci v ktorej štát od nich očakáva splnenie daňového zákona, čo ich následne vedie k bezradnosti. Po prvé - nie každý daňový subjekt má financie na obstaranie certifikovaného daňového poradcu s poistkou, z ktorej môže vymáhať finančnú náhradu v prípade chybného daňového poradenstva. Po druhé – seriózny daňový poradca svojím podpisom potvrdí len poradenstvo vo veciach dani v otázkach, ktorým stopercentne rozumie a ovláda ich. Niet sa čomu diviť, nakoľko je v daňovej legislatíve SR mimoriadne mnoho chaotických prvkov a nejasných právnych konštrukcií. Daňový subjekt sa týmto nie z vlastnej viny ocitá v právnej neistote spadajúcej do chýb alebo špekulácií, ako sa ustanoveniu, ktorému nerozumie, v podnikateľskej praxi vyhnúť. Je pravdou že daňový úradníci nezodpovedajú za nekvalitné daňové zákony a nejasnú daňovú rétoriku. Môžu ich síce teoreticky pripomienkovať, ale ich pripomienky sú často ignorované.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?