Rusko

Kategorie: Geografia (celkem: 1046 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 23. února 2007
  • Zobrazeno: 2983×

Příbuzná témataRusko

História:

Zem s bohatou minulosťou, najväčší štát sveta. V minulosti sa Rusko potýkalo s výbojmi susedov i vzdialenejších mocností, napríklad Perzskej Ríše alebo Rímskej. Behom všetkých historických epoch sa však Ruskom preháňali najrôznejšie kočovné kmene, väčšinou s vidinou osídlenia Európy. Medzi takýchto osadníkov patrili napríklad Skythovia, Sarmati, Huni, Avari, Bulhari a Maďari. V 9. storočí tu vznikol prvý slovanský štátny útvar Kyjevská Rus, a to medzi riekami Dnester a Dneper. Už po troch storočiach sa však rozpadla na niekoľko samostatných kniežactiev, ktoré čiastočne spustošili výboje tatárskych nájazdov. Postupom času začalo silnieť predovšetkým Moskovské kniežactvo, ktorého vplyv sa skoro preniesol až do ďalekých krajín. V Európe stálo ďalšiemu mocenskému rozmachu v ceste hlavne Poľsko a Švédsko, veční rivali Ruska. Poľsko však padlo začiatkom 19. storočia, v rovnakej dobe Rusko získalo aj ďalšie državy na Ďalekom Východe. Snahy o nezávislosť väčšiny neruských národov vyvrcholili po prvej svetovej vojne, kedy boli vyhlásené jednotlivé slobodné štáty. Mnohé z nich sa však v najbližších rokoch dostali späť pod nadvládu Ruska. V roku 1922 vznikol ZSSR, v ktorom malo Rusko dominantnú úlohu. K rozpadu socialistickej mocnosti došlo v roku 1991. Rusko:

Rusko je najväčšia a najľudnatejšia republika Spoločenstva nezávislých štátov. Rozlohou má prvenstvo medzi štátmi sveta. Zaberá prevažnú časť východnej Európy a celú severnú Áziu. Siaha od Fínskeho zálivu Baltského mora po okrajové moria Tichého oceánu. Rusku patrí aj priľahlá oblasť Arktídy. Veľká vzdialenosť v rovnobežkovom smere spôsobuje časový rozdiel 10 hodín. Povrch Ruska je členitý a rozmanitý. Nížiny zaberajú približne polovicu územia. Rieky sú vodnaté a odtekajú z prevažnej časti územia do Severného ľadového oceánu. Najväčší význam pre dopravu má Volga. Podľa počtu obyvateľov je Rusko na 6. mieste na svete. Viac ako štyri pätiny všetkého obyvateľstva tvoria Rusi, zvyšok tvorí asi 100 rôzne veľkých národov a národností. Krajina má mimoriadne bohatstvo nerastných surovín (ložiská ropy, zemného plynu, čierneho a hnedého uhlia, železných rúd, farebných kovov, apatitov, solí, zlata a diamantov).

Ruské reálie:
Rusko
RUSKÁ FEDERÁCIA
Rossijskaja Federacija

ŠTÁTNE ZRIADENIE: republika
ROZLOHA: 17 075 400 km2
POČET OBYVATEĽOV: 149 003 000 (1999) / 149 mil.
HUSTOTA ZAĽUDNENIA: 9 obyv./km2
Dĺžka hraníc : 58 600 km

Administratívne usporiadanie: 21 autonómnych republík, 11 ekonomických regiónov, 1 autonómna oblasť, 10 autonómnych okruhov, 6 krajov, 49 oblastí, 2 mestá s právomocami oblastí (Moskva, Petrohrad)
HLAVNÉ MESTO: Moskva, 8 718 000 obyv., s aglomeráciami 12 410 000 obyv. Iné mestá :
Petrohrad 4 458 000 obyv.,
Novosibirsk 1 443 000 obyv. Nižnyj Novgorod 1 446 000 obyv. Jekaterinburg 1 330 000 obyv.,
Najvýznamnejšie rieky: Ob, Irtyš, Jenisej, Lena, Amur, Ural, Volga , Don, Kame, Dneper
ÚRADNÝ JAZYK: ruština
MENA: ruský rubeľ (1 rubeľ = 100 kopejok)
Najvyšší bod: Elbrus, 5642 m
ŠTÁTNY SVIATOK: 12. jún (Deň nezávislosti)
RASOVÉ A NÁRODNOSTNÉ ZLOŽENIE: Rusi (82 %), Tatári (4 %), Ukrajinci (3%), Čuvaši (1 %), Baškirci (1 %), iné (9 %)
NÁBOŽENSTVO: pravoslávne (55 %), islam (18 %), židovské (5 %), katolícke (7 %), iné (5 %)
URBANIZÁCIA: 76 %
PRIEMERNÁ DĹŽKA ŽIVOTA: muži 64 rokov, ženy 74 rokov
DOJČENSKÁ ÚMRTNOSŤ: 25 ‰
ANALFABETI: 2 %
NEZAMESTNANOSŤ: 9,5 %
Celková dĺžka ciest : 912 000 km európske trasy E8, E12, E16
Celková dĺžka železníc : 102 000 km
Podiel na tvorbe HDP: poľnohospodárstvo 7 %, priemysel 39 %, služby 54 %
Susedné štáty : Čína, Mongolsko, Kazachstan, Bielorusko, Lotyšsko, Ukrajina, Fínsko, Estónsko, Gruzínsko, Azerbajdžan .

Ruská krajina:

Najrozľahlejšia krajina na Zemi je 1,5-krát väčšia ako Európa. Leží na svetadieloch Európa a Ázia. Európsku časť zaberá Východoeurópska nížina rozčlenená pahorkatinami. Na juhu ju ohraničuje vrásové pohorie Kaukaz. Na východe ju zasa kryhové pohorie Ural oddeľuje od Západosibírskej nížiny. Medzi Jenisejom a Lenou sa dvíha riečnymi dolinami pretkaná Stredosibírska plošina, ku ktorej sa od juhu pripájajú pásma Altaja a Saján. Na východ od Leny náhorné plošiny, panvy, nížiny a doliny oddeľujú jednotlivé východosibírske pohoria. Kamčatka so svojimi činnými sopkami už patrí k tichooceánskemu vrásovému systému. Najvyšší vrch krajiny sa týči v Kaukaze. Administratívne usporiadanie:

Rusko je najrozľahlejším nástupníckym štátom rozpadnutého ZSSR. Na jeho území sa nachádza 21 autonómnych republík (Adygejská, Altajská, Baškirská, Buriatska, Čečenská, Čuvašská, Dagestanská, Chakaská, Ingušská, Jakutská, Kabardsko-balkarská, Kalmycká, Karačajsko-čerkeská, Karelská, Komijská, Marijská, Mordvianska, Severoosetská, Tatárska, Tuvianska, Udmurtská), jedna autonómna oblasť (Židovská autonómna oblasť), 10 autonómnych okruhov (Agský buriatsky, Čukotský, Evenkovský, Chantyjsko-mansijský, Jamalskonenecký, Komijsko-permský, Koriacky, Nenecký, Tajmýrsky, Usťordský buriatsky). Výroba :

Sankt Peterburg – najväčšie zastúpenie energetika, elektrotechnika, obrábacie stroje, stavba lodí. Severozápadná Sibír – najväčšie zásoby ropy a zemného plynu.

Veľké zásoby farebných kovov, v nábrežných Čelnách výroba osobných a nákladných automobilov v závodoch Togliatti. Rusko má rozvinutý priemysel. Ekonomika je založená na ťažbe a spracúvaní nerastných surovín hlavne v ťažkom priemysle. Krajina má takmer všetky dôležité nerastné a energetické suroviny, ale z mnohých nálezísk sa pre nepriaznivé prírodné podmienky neťaží. Elektrickú energiu vyrábajú najmä tepelné elektrárne. Významný je aj podiel vodných elektrární. Veľké závody, vystavané počas sovietskej vlády, sa ťažko prispôsobujú súčasnému trhovému systému, preto ich priemyselná produkcia značne poklesla, narástla inflácia a nezamestnanosť. Významnejšie priemyselné odvetvia sú hutníctvo železa, hliníka, farebných kovov, výroba ocele, strojov, spracovanie ropy, výroba dopravných prostriedkov, chemikálií, stavebnín, papiera, textilu, potravín a drevovýroba. Na väčšine územia nie sú vhodné klimatické podmienky na rastlinnú výrobu, preto sa poľnohospodárstvo sústreďuje predovšetkým v európskej časti. Pestujú sa predovšetkým pšenica, jačmeň, raž, zemiaky, cukrová repa, kukurica, ryža, proso, sója, ovocie a i. Chová sa hovädzí dobytok, ovce, kozy, ošípané, soby, kone, hydina, kožušinové zvieratá. Krajina je odkázaná na značný dovoz potravín. Cestovanie:

Cestovať po území Ruska medzi väčšími mestami a niektorými odľahlými oblasťami môžete letecky ruskými aerolíniami, ktoré však vďaka nízkej bezpečnosti svojich lietadiel drží smutný primát jednej z najviac nehodových spoločností na svete. V železničnej doprave Ruska panuje mierny zmätok, pretože jednotlivé spoje majú často veľké meškanie a niektoré nejdú vôbec. Ak už idú, dostanete sa ich pomocou do ktoréhokoľvek kúta tejto obrovskej zeme. Vlaky sú lacné, pomerne pohodlné, ale tiež veľmi pomalé. Hlavné vlakové spoje sa riadia moskovským časom, regionálne železnice sa riadia časom svojím vlastným, miestnym. Pri kúpe cestovných lístkov sa teda musíte vždy spýtať, podľa akého času sa odjazd vlaku riadi. Autobusové spojenie funguje dobre medzi menšími mestami, je vhodné pre cestovaní na kratších úsekoch. Potrebujete však nutnú dávku trpezlivosti a tolerancie k neuveriteľne zlej kvalite miestnych ciest. Pokiaľ cestujete vlastným autom, musíte počítať s nie príliš hustou sieťou čerpacích staníc. Riečna doprava je prevádzkovaná predovšetkým v letných mesiacoch a je možnosťou dopravy aj na väčšie vzdialenosti. Hlavné linky sú prevádzkované medzi Moskvou, Petrohradom a ďalšími mestami na Volge a Done. Územím Ruska prechádza 11 časovým pásiem, pričom v Moskve je o 2 hodiny viac než u nás.

Nebezpečenstvo:

Bezpečnostná situácia vôbec nie je priaznivá. Častým javom je okrádanie, prepadávanie turistov a tiež neoprávnené vymáhanie poplatkov. Doporučuje sa nepohybovať sa zbytočne v noci na neznámych miestach, v okrajových štvrtiach miest. Pri ceste automobilom sa doporučuje jazda len po určených a bezpečných trasách a k odpočinku využívať stanovisko GAI ,či v najhorších prípadoch strážené parkoviská. Návšteva niektorých autonómnych oblastí Ruska, ako sú Čečensko, Ingušsko, Dagestán a podobne je veľmi nebezpečná. Situácia v týchto regiónoch je nestabilná, politicky i nábožensky motivované únosy aj vraždy cudzincov sú bohužiaľ pomerne častým javom. Tresty za šírenie toxikománie:

Nedovolená výroba, nákup, držanie a predaj omamných alebo psychotropných látok, sú postihované trestom odňatia slobody až na 10 rokov s možnosťou uložiť aj trest zabavenia majetku. Trest odňatia slobody na 6 až 15 rokov so zabavením majetku sa ukladá v prípade, že ide o opakované alebo organizované spáchanie tejto trestnej činnosti ,alebo ak ide o veľké množstvo týchto látok. Nedovolená výroba, nákup, či držanie drogy bez úmyslu ďalšieho odbytu, teda pre vlastnú potrebu, sú postihované trestom odňatia slobody až na 3 roky alebo výchovnými prácami o dĺžke dvoch rokoch. Šírenie toxikománie je podľa stupňa svojej nebezpečnosti postihované trestami odňatia slobody až na 10 rokov. Trest odňatia slobody až na 5 rokov hrozí pri pestovaní či siatí zakázaných rastlín (ópium a konope). Za pašovanie omamnej alebo psychotropnej látky cez colnú hranicu Ruskej federácie je možné stanoviť trest odňatia slobody na 3 až 10 rokov a rovnako zabavenie majetku. .

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?